Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
Raštinė: 8(46)346109
Faksas: 8(46)345910
El. p.: mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

Mokytojų taryba

Pirmininkas – Aurelijus Liaudanskas, direktoius

Sekretorė – Inga Lenkauskienė, lietuvių kalbos ir litertūros mokytoja

Mokytojų taryba:

  • svarsto bendrųjų, netradicinio ugdymo, kryptingo meninio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • teikia siūlymus dėl Progimnazijos metinių veiklos, mokslo metų ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
  • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus.