Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Klasių valandėlių temos

Klaipėdos Gedminų progimnazijos
2017 – 2018 mokslo metų
testas
klasių valandėlių, susijusių su UGDYMU KARJERAI, temos

Klasiu vadovu UK 2017-2018

Siūlomos klasių valandėlių temos:

1. Darbo paskirtis ir karjeros samprata. MOKOMOJI M. Nr 1

2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas. MOKOMOJI M. Nr 2

3. Mano asmenybės savybės. Kuo galėčiau tapti užaugęs. MOKOMOJI M. Nr. 3

4. Mano gabumai. Kuo svajoju tapti ir kuo galiu tapti. MOKOMOJI M. Nr 4  IR MOKOMOJI M. Nr 5

5. Mano vertybių skalė. MOKOMOJI M. Nr 6

6. Mano artimoji socialinė aplinka. Mano artimųjų profesijos. MOKOMOJI M. Nr 7

7. Mano socialiniai vaidmenys ir karjerai. MOKOMOJI M. Nr 8

8. Mano karjeros galimybės.

9. Karjeros informacija ir jos paieška. MOKOMOJI M. Nr 9

10.Mokymasis visą gyvenimą ir karjera. MOKOMOJI M. Nr 10

11. Mokymo įstaigų įvairovė ir galimybė toliau mokytis MOKOMOJI M. Nr 11

12. Kas vyksta darbo pasaulyje? MOKOMOJI M. Nr 12

13. Profesijų, kompetencijų ir mokymosi galimybių sąrašas. MOKOMOJI M. Nr 13

14. Asmeninė ateities vizija.

15. Palankios ir trugdančios jėgos siekiant karjeros tikslų.

16. Laiko ir kitų išteklių planavimas savo karjeros kelyje.

17. Gebėjimas dirbti komandoje – viena iš sėkmingos karjeros sąlygų.

18. Kūrybiškas problemų sprendimas darbe.

19. Karjeros dokumentų rengimas (CV, Europos kalbų pasas)

20. Darbo paieškos būdai ir galimybės šiandieniniame pasaulyje (internetas)

21. Filmukų apie profesijas žiūrėjimas ir aptarimas. (http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html)

22. Kur mokėsi mokykloje dirbantys žmonės?.

23. Ką aš žinau apie apie tėvų užsiėmimą?

24. Populiariausios specialybės Lietuvoje.

25. Specialybės, kurių jau reikės rytoj.

26. Pomėgiai ir jų svarba pasirenkant profesiją.

27. Profesijos po dvidešimties metų.

28. Kaip ieškoti mokymo įstaigos ir kuo domėtis, jei nežinote, kur toliau mokytis?

29. Mokymo įstaigų tinklas (profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai).

30.  Internetiniai profesinio informavimo ir konsultavimo šaltiniai.

31. Karjeros planas, jo esmė, nauda ir pritaikymas. Karjeros planų rūšys ir pagrindiniai karjeros planavimo etapai.

 UŽDUOTYS

Reikalingos asmeninės savybės ir įgūdžiai norimai profesijai www.kurstoti.lt →   testai

interesų ir gebėjimų klausimynai www.profesijupasaulis.lt

 

Filmų apie profesijas žiūrėjimas ir aptarimas (reikalingos žinios ir įgūdžiai)

http://www.karjerosmokykla.europass.lt/karjera

 

Susitikimai su  jaunimo darbo centro (prie Kaipėdos darbo biržos) atstovais.

NORINČIUS ĮSIGYTI PROFESIJĄ INFORMUOJA IR KONSULTUOJA APIE:
– paklausias profesijas, įsidarbinimo galimybes ir jų prognozes;
– visas šalies švietimo įstaigas, studijas jose;
– stojimo į mokymosi įstaigas sąlygas, studijų ir mokymo programas;
– darbo rinkos profesinį mokymą;
– darbo biržos organizuojamą profesinį mokymą;
– darbo rinkos bei profesinio informavimo sistemą kompiuteriuose;
– testavimą asmens savybių įvertinimui ir profesijos pasirinkimui;
– pažintinius filmus apie profesijas.

ORGANIZUOJAMI RENGINIAI:
– Profesinis informavimas;
– Karjeros planavimo žingsniai;
– Darbo paieškos procesas Testas;
– Gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško rengimas;
– Darbo paieškos internete pradžiamokslis;
– Verslumo pradmenys;
– EURES tinklas. Įsidarbinimo galimybės ES šalyse;
– EUROPASS dokumentai;

 Medžiagą svetainei paruošė Klaipėdos Gedminų progimnazijos ugdymo karjerai konsultantė
Asta Norkienė