Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Darbo grupės

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI

SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkė – Ilona Balsienė, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:

Audronė Andrašūnienė, Klaipėdos miesto savvaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;

Anton Petrovskij, užsienio (anglų, rusų) kalbų vyresnysis mokytojas, Progimnazijos tarybos narys;

Nijolė Triuškienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė;

Roberta Sirusienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė;

Rasa Serapinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos narė;

Vilma Paškauskienė, geografijos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė.

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

DARBO GRUPĖ

 

Pirmininkė – Regina Gedmontienė, užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

Vida Gnedojienė, technologijų mokytoja ekspertė;

Greta Kreišmontaitė, pradinių klasių mokytoja;

Algina Plūkienė, etikos vyresnioji mokytoja;

Rima Sidorovienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Gintarė Škimelytė, pradinių klasių mokytoja.

Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė.

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS INTERNETINĖS SVETAINĖS

DARBO GRUPĖ

 

Pirmininkė – Asta Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Gediminas Jonauskas, informacinių technologijų mokytojas, internetinės svetainės administratorius;

Ilona Balsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;

Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;

Saulius Rudelis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, duomenų pateikėjas;

Danguolė Ručinskė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams; duomenų apie viešuosius pirkimus pateikėja;

Svetlana Perekatova, planavimo ir duomenų koordinavimo specialistė, duomenų pateikėja;

Daiva Remeikienė, pradinių klasių mokytoja, svetainės modulio „Gabių mokinių ugdymas“ administratorė;

Jurgita Širvienė, pradinių klasių mokytoja,  svetainės modulio „Valdorfo pedagogika“ administratorė.

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI

DARBO GRUPĖ

 

Pirmininkė – Asta Norkienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,  UK konsultantė.

Nariai:

Rasa Perminienė, psichologė;

Regina Gedmontienė, užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja metodininkė, 8 E klasės vadovė;

Vilma Aliubavičienė, socialinė pedagogė.

Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis