Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
Raštinė: 8(46)346109
Faksas: 8(46)345910
El. p.: mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

Darbo grupės

atestacijos-komisija

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Progimnazijos Vaiko gerovės komisija (VGK) – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai:

 1. Pirmininkas – Aurelijus Liaudanskas, progimnazijos direktorius.
 2. Sekretorius – Vilma Domarkienė, duomenų bazės specialistė.
 3. Nariai:
  • Daiva Stasiulienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė;
  • Laura Daubarienė – specialioji pedagogė;
  • Rasa Perminienė – psichologė;
  • Vilma Aliubavičienė – socialinė pedagogė;
  • Agnė Musonienė – logopedė;
  • Jūratė Lastauskienė – pradinių klasių mokytoja;
  • Regina Gedmontienė – vokiečių kalbos mokytoja;
  • Silvija Činauskienė – Klaipėdos miesto 2–ojo policijos komisariato viešosios policijos nepilnamečių reikalų specialistė.

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

 • Indra Sudeikienė – pirmininkė;
 • Lijana Požienė – darbo grupės narė;
 • Inga Lenkauskienė – darbo grupės narė;
 • Rasa Rimkuvienė – darbo grupės narė;
 • Rasa Serapinienė – darbo grupės narė;
 • Edita Martinkevičienė – darbo grupės narė;
 • Vilma Paškauskienė – darbo grupės narė.

Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Alčauskienė.

 

PROGIMNAZIJOS INTERNETINĖS SVETAINĖS DARBO GRUPĖ

Pirmininkas – Aurelijus Liaudanskas, direktorius.

Nariai:

 • Gediminas Jonauskas – informacinių technologijų mokytojas, internetinės svetainės administratorius;
 • Jurgita Alčauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, interneto svetainės koordinatorė.
 • Ilona Balsienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;
 • Daiva Stasiulienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja;
 • Saulius Rudelis – šokio mokytojas, duomenų apie viešuosius pirkimus pateikėjas;
 • Svetlana Perekatova – planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, duomenų pateikėja;
 • Jurgita Petkienė – lietuvių kalbos mokytoja, valstybinės kalbos priežiūros specialistė;
 • Asta Norkienė – profesijos konsultantė, duomenų pateikėja;
 • Asta Jankauskienė – mokytoja konsultantė, duomenų apie projektus pateikėja;
 • Daiva Remeikienė – pradinių klasių mokytoja, svetainės modulio apie gabiųjų mokinių ugdymą administratorė.