Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

Darbo grupės

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI

SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

ATESTACIJOS KOMISIJA

  Komisijos pirmininkė – Ilona Balsienė, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Komisijos nariai: Audronė Andrašūnienė, Klaipėdos miesto savvaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė; Anton Petrovskij, užsienio (anglų, rusų) kalbų vyresnysis mokytojas, Progimnazijos tarybos narys; Nijolė Triuškienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė; Roberta Sirusienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė; Rasa Serapinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos narė; Vilma Paškauskienė, geografijos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos narė.  

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

DARBO GRUPĖ

  Pirmininkė - Regina Gedmontienė, užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja metodininkė Nariai: Vida Gnedojienė, technologijų mokytoja ekspertė; Greta Kreišmontaitė, pradinių klasių mokytoja; Algina Plūkienė, etikos vyresnioji mokytoja; Rima Sidorovienė, matematikos mokytoja metodininkė; Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Gintarė Škimelytė, pradinių klasių mokytoja. Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė.  

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS INTERNETINĖS SVETAINĖS

DARBO GRUPĖ

  Pirmininkė – Asta Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nariai: Gediminas Jonauskas, informacinių technologijų mokytojas, internetinės svetainės administratorius; Ilona Balsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja; Daiva Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, duomenų pateikėja; Saulius Rudelis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, duomenų pateikėjas; Danguolė Ručinskė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams; duomenų apie viešuosius pirkimus pateikėja; Svetlana Perekatova, planavimo ir duomenų koordinavimo specialistė, duomenų pateikėja; Asta Norkienė, ugdymo karjerai konsultantė, duomenų pateikėja; Daiva Remeikienė, pradinių klasių mokytoja, svetainės modulio „Gabių mokinių ugdymas“ administratorė; Jurgita Širvienė, pradinių klasių mokytoja,  svetainės modulio „Valdorfo pedagogika“ administratorė.  

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI

DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Asta Norkienė, UK konsultantė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, 8d klasės vadovė Nariai: Rasa Perminienė, psichologė; Vilma Aliubavičienė, socialinė pedagogė; Renata Kavaliauskienė, bibliotekos vedėja; Raminta Bakevičienė, matematikos mokytoja, 5d klasės vadovė; Ruslana Yaburova, užsienio (rusų) kalbos vyr. mokytoja, 6B klasės vadovė; Regina Gedmontienė, užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja metodininkė, 7E klasės vadovė. Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis