Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Klaipėdos miesto savivaldybė informuoja

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad pradėti informacinės priėmimo į mokyklas sistemos diegimo darbai.  Šios sistemos pagrindu bus teikiami prašymai mokytis nuo 2019–2020 mokslų metų (t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), todėl rašytinių prašymų į mokyklas asmeniškai nešti nereikia. Taip pat primename, kad galimybė teikti prašymus registruotais laiškais yra panaikinta.

Siekiant užtikrinti sklandų prašymų teikimo procesą, planuojama jį organizuoti etapiškai:

  • pirmiausiabus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases(apie 2019 m. vasario mėnesį);
  • kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
  • registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datasnustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

Pranešame, kad aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis).

 

                                                Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Informacija

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOJE 2019–2020 M.M.

Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į progimnaziją nereikia.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtina, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario–kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią.

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, progimnazijos interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                   Tėveliai, besidomintys Valdorfo pedagogikos elementų taikymu Gedminų progimnazijoje, kviečiami 2019 m. sausio 9 d. 17.30 val. į pažintinį susitikimą su Valdorfo pedagogikos elementus savo darbe taikančiomis pradinių klasių mokytojomis. Susitikimo metu susipažinsite su taikomais elementais, ugdymo turinio skirtumais, aptarsime kitus Jums aktualius klausimus.                      

Pagarbiai

Administracija

Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

„Projektų mugė 2019“. Dalinkis! Ateik pasižvalgyt! Pasisemk idėjų!

Norėtumėte pristatyti sėkmingai įgyvendintą projektą ir pasidalinti savo patirtimi? Vasario 19 d. atvykite į Nacionalinės švietimo įstaigų projektų parodą –„Projektų mugė 2019“. Čia jūs galėsite:
 Keistis projektinės veiklos patirtimis.
 Bendrauti su projektų rengėjais.
 Apsilankyti mokymuose.
 Dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse.  
Tikimės, kad aktyvūs, veiklūs, kūrybingi Lietuvos mokiniai bei mokytojai nustebins savo darbais švietimo bendruomenę IV-ojoje parodoje.

Naujiena šiais metais – MOKINIŲ KONFERENCIJA  „Projektinė veikla: erdvė pažinti, kurti, augti“. Pranešimo trukmė – 5-7 min.

Registracija MOKINIŲ konferencijos pranešėjams

Dalinkis! Ateik pasižvalgyt! Pasisemk idėjų! 

Profesinio tobulėjimo kursai Londone

Lapkričio 12-16 d. anglų kalbos mokytoja Kristina Rudelienė dalyvavo Londone vykusiuose profesinio tobulėjimo kursuose „Kūrybinė metodologija“. Tai pirmasis programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“ mobilumas.

    Mokymasis  tarptautinėje mokytojų grupėje (dalyvavo mokytojai iš Vokietijos, Kroatijos, Italijos, Suomijos, Portugalijos, Latvijos, JAV, Norvegijos, Danijos, Lietuvos) buvo labai naudingas: kursų veiklose dalyviai buvo skatinami eksperimentuoti ir mąstyti netradiciškai („outside the box“), dalyvo teorinėse paskaitose, demonstracinėse pamokoje, kūrė pamokų planus, lankėsi Londono mokyklose, stebėjo vaizdo pamokas, diskutavo apie mokymo procese iškylančias problemas, jų sprendimo būdus, paveikiausius mokymo bei mokinių motyvavimo metodus.

    Mokytoja pasisėmė  naudingų praktinių idėjų ir patirties, kaip pagyvinti mokymą, ugdyti kūrybinį mąstymą – XXI a. gebėjimą. Taip pat išmoko taikyti naujas mokymo strategijas: užduotimis pagrįstą mokymąsi ir  besimokančiojo  sukurtą mokymą. Kursų dalyviai ir patys dalijosi savo patirtimi bei idėjomis, mokėsi iš kolegų, turinčių skirtingą patirtį.

Mokytojai taip pat mokosi

Gruodžio 11–13 d. progimnazijoje vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto „Learning Differently!“ (Mokau(si) kitaip!“) trumpalaikis jungtinis darbuotojų mokymo renginys. Iš Bulgarijos, Kroatijos, Lenkijos bei Rumunijos atvyko 2 mokyklų direktoriai bei 6 mokytojai, kurie dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse, diskusijose, metodiniuose užsiėmimuose, stebėdami atviras pamokas, veiklas, iš progimnazijos mokytojų sėmėsi patirties, kaip ugdyti mokinių skaitymo bei rašymo gebėjimus. Projekto partneriai, dalyvavę mokymo renginyje, teigė, kad šios trys dienos, kupinos įdomių veiklų, tikro kolegiško dalijimosi, buvo labai naudingos. Tikimės, kad mokymosi veiklų metu kilusios idėjos bus įgyvendintos projekte dalyvaujančiose mokyklose, kad mokiniai pajaus šio projekto naudą.

Šis projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos lėšų, remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kalėdinis protų mūšis

Jaukų gruodžio 12 d. vakarą progimnazijos aktų salėje susirinkusius tarptautinių „Nordplus“, „Erasmus+“ projektuose dalyvaujančius mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir programos „Erasmus+“ projekto „Mokau(si) kitaip!“ partnerius iš Kroatijos, Bulgarijos, Lenkijos bei Rumunijos atlikdamas kalėdinę dainą pasveikino neformaliojo švietimo mokytojas P. Barzinskis. Gedminiečiai ir svečiai burtų keliu susiskirstė į grupes ir labai aktyviai varžėsi, atsakinėdami į direktoriaus A. Liaudansko parengtus protų mūšio klausimus, kurie buvo susiję su visomis tarptautiniuose projektuose dalyvaujančiomis šalimis. Kad varžytuvių įtampa kiek atslūgtų, per pertraukėles direktoriaus pavaduotojas, šokio mokytojas S. Rudelis visus kvietė žaisti tradicinius lietuvių žaidimus. Įveikus visus keturių turų klausimus, protų mūšio dalyviai bei nugalėtojai buvo apdovanoti specialiais prizais. O tada visų laukė pačios skaniausios (Tėvelių paruoštos!) šventinės vaišės ir malonus bendravimas.

Džiugu, kad mokiniai, tėveliai bei svečiai, pakylėti geros nuotaikos, neskubėjo skirstytis.

Istorijos mokėmės labai įdomiai

  Lapkričio 26–29 d.  Graikijoje vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto „Historical treasures of Europe“ mokymo(si) veiklos, kuriose dalyvavo mokiniai bei mokytojai iš Slovakijos, Portugalijos, Italijos, Lietuvos ir, žinoma, Graikijos. Šaunios Gedminų progimnazijos  komandos (Erika Ieva K., Rasa R., Viktorija G., Elzė J. (7b kl.), Lilija V. (7e kl.), direktorius A. Liaudanskas, direktoriaus pavaduotoja A. Jankauskienė, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas P. Barzinskis) vardu, galiu drąsiai teigti, kad šios mokymo(si) veiklos buvo labai įdomios ir naudingos.

    Taigi kodėl verta mokytis kitaip? Mes tikrai nemanėme, kad per vieną dieną galima išmokti net keturių šalių istoriją. Bet tai įmanoma: stebėjome partnerių mokyklų komandų įvairiomis formomis parengtus šalies istorijos pristatymus, vėliau noriai atsakinėjome į klausimus. Nuostabu, bet mes išties gerai atsakėme į pateiktus klausimus apie kitų šalių istoriją. Įdomūs pristatymai, gera nuotaika, draugų palaikymas, neformali aplinka – taip mokytis nepakartojama!

    Jeigu Jūsų paklaustumėme, ar dažnai lankotės bibliotekoje, ar Jums tai patinka, dauguma turbūt atsakytų: „Gan retai, tik tuomet, kai reikia“. O mes bibliotekoje laiką praleidome labai turiningai. Apžiūrėję bibliotekos patalpas, mokėmės dirbti su internetiniu įrankiu „Kahoot!“, skirtu organizuoti apklausas, viktorinas ar diskusijas, po to dirbdami komandose parengėme viktorinos klausimus ir visi drauge labai aktyviai dalyvavome viktorinoje.

    Nepaprastai įdomu buvo mokytis turtingos ir visai Europai svarbios Graikijos istorijos ne vartant vadovėlio lapus, o aplankant istorines vietas.  Mikėnuose (Senovės Graikijos miestas šiaurės rytų Peloponese. II tūkstantmečio pr. m. e. antrojoje pusėje buvo Mikėnų kultūros centras) išvydome gynybinėmis sienomis apsupto Mikėnų rūmų komplekso griuvėsius, daug svarbių radinių – papuošalus, ginklus, indus ir kt.  Neapsakomas jausmas pabuvoti antikiniame Epidauros teatre, kuris buvo pastatytas IV a. pr. Kr. Teatras per šimtmečius išliko nepaliestas, nes jį saugiai dengė daugiau kaip 6 metrai grunto. Dar šis teatras garsus savo ypatinga akustika – net menkiausias garsas girdisi pačiose paskutinėse žiūrovų (teatre telpa daugiau negu 13 000 žiūrovų) eilėse. Labai didelį įspūdį paliko ir Atėnų Akropolio kalva – populiariausia miesto vieta bei labiausiai žinoma visame pasaulyje. Propilėjai (vartai), Atėnės Nikės šventykla, Erechtėjonas, Herodo Atiko teatras, Partenonas (pats svarbiausias senovės Graikijos civilizacijos paminklas) – mes tai matėme ir galėjome pajausti tą ypatingą praeities dvelksmą. Žinias gilinome ir istorijos pamokoje apie antikinį teatrą, ir dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse, kurdami tarptautinį šalių istorijos koliažą, ir varžydamiesi lobio paieškoje.

     Koks gi mokymasis be veiklų apibendrinimo? Gal žodis „apibendrinimas“ skamba varginančiai ir nuobodžiai, tačiau tik ne šių mokymosi veiklų pabaigoje. Tai, ką per keturias mokymo(si) dienas išmokome, sužinojome, pažinome, patyrėme, palietė pačią širdį. Darbas, mokymasis, bendravimas anglų kalba, kultūrinis bei istorinis pažinimas, nauja patirtis mus praturtino. Kartais tiesiog reikia išeiti iš savo komforto zonos ir kilti virš debesų, kad patirtumėme tai, ką gyvenime visados prisiminsime!

Lilija Vibrytė, 7e kl.

Mokymo(si) veiklų akimirkos: 

https://en.calameo.com/read/00473447318518d82f8b6

Šis projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos lėšų, remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės

Gruodžio 4 d. valdorfiečių bendruomenė susirinko į popietę ,,Kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės“. Jos metu vaikai, tėveliai bei mokytojai  prisiminė Advento laikotarpio papročius, žaidimus, iš siūlų gamino žaisliukus eglutei. 

Kviečiame pasigrožėti ir pasidžiaugti papuošta eglute Valdorfiečių edukacinėje erdvėje (III a.).

Aktuali informacija dėl ugdymo proceso gruodžio 6-14 dienomis.

Atsižvelgdami į mokinių interesus ir jausdami atsakomybę, streiko komitetas nusprendė tęsti streiką, tačiau iš dalies atnaujinti ugdymo procesą:  

  • visiems 1-4 klasių mokiniams pamokos vyks gruodžio 6-7 dienomis įprastu grafiku. O nuo  gruodžio 10 dienos, atsižvelgiant į derybų eigą, mokytojai vėl palaipsniui prisijungs prie streikuojančių.
  • 5-8 klasių mokiniams gruodžio 6-10 dienomis ugdymo procesas vyks pagal laikiną pamokų tvarkaraštį;
  • visiems 5-8 klasių mokiniams gruodžio 11-14 dienomis vyks pamokos įprastu grafiku. O nuo gruodžio 17 dienos, atsižvelgiant į derybų eigą, mokytojai vėl prisijungs prie streikuojančių. 

Tikimės, kad bus priimti konstruktyvūs susitarimai ir kuo greičiau galėsime atnaujinti ugdymo procesą.

Prašome sekti informaciją TAMO dienyne, kur bus nurodytas konkretus kiekvienos klasės pamokų tvarkaraštis ir pakeitimai.
 

Ačiū už Jūsų palaikymą ir supratimą.

Menas iš praeities į ateitį…

Lapkričio 30 dieną Klaipėdos piliavietės rytinės kurtinos salėje vyko tarptautinio kultūros edukacijos projekto „Išdrįsk dalintis“ baigiamasis renginys – festivalis „Menas iš praeities į ateitį“. Festivalis, kuriame dalyvavo mūsų progimnazijos liaudiškų šokių grupė „Gedmina“, vadovaujama Linos Klepeckaitės-Diržininkienės, vokalo studija „Linksmoji pauzė“, vadovaujama Editos Martinkevičienės bei vokalinė grupė „Gedmina“, vadovaujama Andželos Martyšienės, subūrė beveik 300 liaudiško šokio bei muzikos mylėtojų iš Lietuvos bei Latvijos.

Viso projekto metu jo dalyviai gilino žinias apie kultūrą bei paveldą, tobulino tarpkultūrines kompetencijas. Kadangi kultūros, kokybiškumo ir naujovių skatinimas taip pat yra keli iš šio projekto tikslų, baigiamojo renginio – festivalio metu buvo galima išvysti folklorinį, liaudies sceninį bei stilizuotą liaudišką šokį, išgirsti liaudišką, stilizuotą liaudišką muziką bei dainą, kuriuos pristatė projekte dalyvaujantys kolektyvai. Festivalį vainikavo folklorinių šokių vakaras.