Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokinių tarybos nariai paminėjo Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną ir uždegė žvakes už žuvusius kovoje už laisvę.

 

Nuotolinis mokymas(is)

Iki 2021 m. sausio 29 d.  1–8 klasių mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMODĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a6ac5314aa911ebb394e1efb98d3e67

Prašymas dėl progimnazijos lankymo karantino metu

Pamokos, konsultacijos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai 1–8 klasių mokiniams vyks nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį. Pamokų laikas nesikeičia.

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ RASITE ČIA

 

„Virtualus Kalėdinis šokio virusas“ 

Gruodžio mėnesį progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Gedmina“ dalyvavo II – ąjame respublikiniame vaikų ir jaunimo šokio konkurse „Virtualus Kalėdinis šokio virusas“, kuriame dalyvavo 30 kolektyvų iš visos Lietuvos: Šilutės, Šeduvos, Gargždų, Lapių, Vėžaičių, Klaipėdos, Mažeikių, Šiaulių, Vilniaus. Vertinimui pateikti 82 šokiai. Šiame konkurse Liaudies šokio bei Charakterinio šokio  kategorijose mokytojos Linos Klepeckaitės-Diržininkienės vadovaujama jaunučių grupė už jaunučių didelės grupės atliktus šokius pelnė dvi pirmąsias vietas, o mokytojo Sauliaus Rudelio vadovaujama jaunuolių grupė Liaudies šokio kategorijoje už jaunuolių didelės grupės atliktą liaudies šokį – taip pat pelnė pirmąją vietą. Kolektyvo koncertmeisterė – Dalia Balsienė.    

5-6 klasių mokinių Kalėdinis sveikinimas

Kaip ir kasmet artėjant šventėms visa mokyklos bendruomenė mobilizuojasi ir ruošiasi Kalėdoms. Ši šventė mums visiems šiais metais ypač svarbi! Būtent šiuo metu visas pasaulis mini Dievo įsikūnijimą žmoguje, mūsų išgelbėjimo plano realizavimo pradžią. Todėl mažus ir didelius, vaikus, tėvelius, mokytojus kviečiame pasidžiaugti 5-6 klasių mokinių ir IT mokytojos A. Norkienės sukurtais darbais! Gražių, ramių, jaukių, sveikų švenčių visiems!

Gedminiečių kalėdiniai laimės receptai

Mielieji, džiaugiamės ir šiomis, nors ir suvaržytomis, artėjančiomis Kalėdomis. Monsinjoras A. Grušas šį sekmadienį pasidalijo nuostabia mintimi: „Dievas yra amžinas klajoklis, kuris keliauja kartu ir nakvoja  drauge su mumis, išskleidęs šalia savo palapinę. Jam nereikalingi rūmai. Jam pakanka žmogaus širdies“. Dažnai švenčių proga vieni kitiems linkime laimės. Su 5a, 5v ir 7d kl. tikybos grupės vaikais pabandėme sukurti laimės receptą, kuriuo dalijamės su Jumis. Laimės receptų yra įvairios sudėties, visuose – daug širdies. Todėl tikimės, jog rasite sau tinkamą.

 Gražių ir jaukių šventų Kalėdų. 

Tikybos mokytoja Reda ir jos bendražygiai

„Švenčių belaukiant…“

Gedminų progimnazijos 5-8 klasių mokinių technologijų nuotolinių pamokų metu sukurtų darbų virtuali paroda.

Mokytoja Kristina Pocevičienė

eTwinning  projektas C.L.U.E

6B klasės mokiniai rugsėjo mėnesį startavo su nauju tarptautiniu eTwinning  projektu C.L.U.E (Collaborating and Learning United by English). Projekto tikslas –suburti įvairių Europos šalių mokytojus ir mokinius, įtraukiant projekto užduotis ir veiklas į ugdymo procesą. Keturis mėnesius vykusios veiklos pagaliau pasiekė finišo liniją. Mokiniai projekto metu turėjo galimybę kūrybiškai pažvelgti į mokymąsi: naudodami įvairias IT priemones, atliko užduotis, dalinosi mintimis bei idėjomis, taip mokėsi tolerancijos, bendravimo ir  bendradarbiavimo.

 Linkėdami gražių ateinančių švenčių, jums pateikiamas vienas iš projekto  metu sukurtų produktų : Advento kalendorių. https://calendar.myadvent.net/?id=1fbcf49c33d80de507ef5394bb5f716b

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilma Bučmienė

Ketvirtų klasių mokinių anglų kalbos kūrybinis projektas „Christmas Greetings“

Gruodžio mėnesį  tradiciškai  ketvirtų klasių mokiniai kūrė kalėdinius atvirukus. Paskutinę dieną prieš atostogas atstovaujantys  mokiniai pasveikino mokyklos bendruomenės narius, įteikdami atvirukus su sveikinimais artėjančių švenčių proga.

Gražių ateinančių švenčių!!!

Konferencija „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“

Gyvename pasaulyje, kuriame vyrauja informacinių technologijų kultūra. Mokyklos labai sparčiai ir įvairiais būdais taiko informacines technologijas. Įvairiomis programomis ir kompiuterine technika paįvairinamas pamokų dėstymas. Pamokos virtualioje erdvėje dar labiau paspartino mokslo skaitmenizavimą. Jei pradžioje tai atrodė neįveikiama, dabar, visa bendruomenė, kuo puikiausiai tvarkosi ugdydama vaikus nuotoliniu būdu.

Gruodžio 10 d. VšĮ „Edukateka“ ir Klaipėdos Gedminų progimnazija surengė respublikinę nuotolinę konferenciją „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi apie švietimo įstaigos, kaip gyvosios organizacijos raidą, kurioje kiekvienam įstaigos mokiniui ir pedagogui sukuriama terpė augti ir siekti geresnių asmeninių rezultatų pagal individualius gebėjimus ir poreikius.

Konferencijoje, sulaukusioje gausaus prisiregistravusių klausytojų skaičiaus, net 28 kolegos iš visos respublikos dalijosi patirtimi apie organizuojamas veiklas, skatinančias mokinių ir pedagogų kūrybiškumo raišką.

Tokiuose pranešimuose, kaip: „Skaitmeniniai mokymo(-si)  įrankiai: naujos ugdymo proceso formos ir galimybės“, „Mokinių ir mokytojų kūrybiškumo plėtojimas taikant IKT inovacijas tarptautinių projektų kontekste“, „Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas nežymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių ugdyme“, „Sėkmingas vaiko ugdymas taikant inovatyvius mokymo(si) metodus“, „IKT pamokinėje ir popamokinėje veikloje“, pristatyti pažangūs mokymo metodai ir priemonės, jų taikymas ugdymo procese. Kalbėta apie tai, kaip skaitmeninės priemonės paįvairina ugdymo procesą, padeda mokiniams suvokti mokomąją medžiagą, skatina domėjimąsi ir motyvuoja saviugdai.

Mokytojai dalijosi darbo patirtimi ir galimybėmis: „Google“ skaičiuole „Flippity“, mokymui(si) skirta programa „Quizlet“, pateikčių rengykle „Prezi“, žodžių debesų meno kūrėju „Wordart“, mainų ir publikavimo priemone „Padlet“, pristatė pačių sukurtas priemones ir užduotis. Pristatyti sąveikieji robotukai „Photon“, „Bee Bot“, kurie yra puiki priemonė mokytis šifravimo bei problemų sprendimo, programavimo pagrindų.

Pranešimu „XXI amžiaus pamoka“ pristatytos tarptautinio projekto „Nord Plus Junior“ veiklos. Be įvairiausių ugdymo metodų, refleksijos ar įsivertinimo instrumentų, metodinių priemonių, parengti pranešimai apie mokinių ir mokytojų emocijas, savęs ir tarpusavio pažinimą: „Labas! Aš sugrįžau! Kaip padėti iš užsienio grįžusiam vaikui integruotis į mokyklos bendruomenę“, „Mokytojo ir mokinio savęs pažinimas ir saviraiška“, „Žaidžiu – mokausi, patiriu teigiamas emocijas, esu susitelkęs“.

Taigi, respublikinė nuotolinė konferencija, subūrusi tikrai nemažą būrį dalyvių, tikriausiai nenuvylė nei vieno klausytojo ir buvo labai naudinga. Labai gera, kad galime pasinaudoti galimybe dalintis gerąja patirtimi, ne tik duoti, bet ir imti, semtis naujų idėjų, naujų metodų ir neatidėliojant išbandyti juos savo darbe, savo pamokoje. Tikiu, kad puoselėdami tiek idėjų, patirties ir kūrybiškumo ne tik auginame savo mokinius, bet dalindamiesi tobulėjame patys.

 

Sandra Kazelskienė,
Klaipėdos Gedminų progimnazijos matematikos mokytoja

 

Paroda „Rudens gėrybių puota“

Kasmet auksaspalvis ruduo džiugina ne tik ryškiomis lapų spalvomis, bet  ir vaisių, daržovių gausa. Šia proga progimnazijoje lapkričio 20 dieną buvo surengta pradinių klasių mokinių kūrybinių darbelių paroda „Rudens gėrybių puota“. Mokiniai kartu su tėveliais kūrė įvairiausias kompozicijas: paveikslus, puokštes, įvairius gyvūnus, laivus, net mašinėles. 

Parodą organizavo pradinių klasių mokytojos: L.Šlevaitė, G. Kreišmontaitė, G. Škimelytė.