Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
Raštinė: 8(46)346109
Faksas: 8(46)345910
El. p.: mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS Į PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS

Prašymai mokytis nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. priimami progimnazijos raštinėje  nuo 2017 m. sausio 4 d.

Prašymo forma į 1-4 klases

Prašymo forma į 5 kl.

Raštinės darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00
V (ir prieššventinėmis dienomis) 8.00-13.00

Pietų pertrauka: 12.00-13.00

Įsigalioja naujas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašu nustatomi asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai ir sąlygos, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo vykdymo ir informacijos viešinimo nuostatos. Aktualu:

  1. Asmenys priimami į mokyklas, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas, arba mokyklas renkasi patys pagal individualius švietimo poreikius.
  2. Priėmimas į mokyklas vykdomas pagal prašymų įregistravimo datas arba specialiųjų ir/ar bendrųjų gebėjimų vertinimo rezultatus.
  3. Prašymai mokytis kitiems mokslo metams pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokyklose priimami nuo sausio 4 d. Jie teikiami asmeniškai ar registruotu laišku ir įregistruojami mokyklose pateikimo metu. Prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

Pagrindinis ir svarbiausias priėmimas kitiems mokslo metams vykdomas:

gegužės 1–20 d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai) į Valdorfo pedagogikos elementus ugdyme taikančias klases Gedminų progimnazijoje.

birželio 10–25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai) į kitas klases.

  1. Jeigu asmenys renkasi mokyklą, priskirtą pagal gyvenamąją vietą, tai pirmumo teisė pagrindinio priėmimo metu suteikiama: 1) visiems asmenims, pageidaujantiems tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo klasėje; 2) našlaičiams ir vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje (šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas).

 

Mokyklos pavadinimas Klasės

(jų paskirtis ar vykdoma programa)

Priskirta aptarnavimo teritorija
Klaipėdos Gedminų progimnazija (Gedminų g. 3) 1–4 klasės

(bendrosios, kryptingo meninio ugdymo)

Savivaldybės teritorijos gatvės: Debreceno g. (nelyginiai), gedminų g., Naujakiemio g., Statybininkų pr. (lyginiai iki Taikos pr.), Šiaulių g. (nelyginiai nuo Nr. 11), Šilutės pl. (nuo Debreceno g. iki Nr. 60), Taikos pr. (nelyginiai nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr.)
5–8 klasės

(bendrosios, kryptingo meninio ugdymo)

Savivaldybės teritorijos gatvės: Darželio g., Debreceno g. (nelyginiai), Deimės g., gedminų g., Gilijos g., Giraitės g., Jūreivių g., Kalnupės g., Medvėgalio g., Minijos g. (nuo Naikupės g. iki Statybininkų pr.), Naglio g., Naikupės g. (lyginiai), Naujakiemio g., Nidos g. (nuo Naikupės g. iki Gilijos g.), Nemuno g. (nuo Naikupės g. iki Statybininkų pr.), Poilsio g., Priegliaus g., Rambyno g., Raudonės g., Statybininkų pr. (lyginiai), Šatrijos g., Šiaulių g. (nelyginiai nuo Nr. 11), Šilutės pl. (nuo Debreceno g. iki Nr. 60), Šturmanų g., Taikos pr. (nelyginiai nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr. ir lyginiai nuo Naikupės g. iki Statybininkų pr.), Žalgirio g. (nuo Naikupės g. iki Kalnupės g.)
Valdorfo pedagogikos elementų klasės Savivaldybės teritorija (priimant asmenis, vykdomas individualus pokalbis su tėvais)

Vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrojo ugdymo plano 20.19 punktu vaikui suteikiama galimybė mokytis pagal pagilintą anglų kalbos programą 5-8 klasėse.

Plačiau su Aprašu ir mokykloms priskirtomis aptarnavimo teritorijomis galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje ir progimnazijos interneto svetainės skyriuje TĖVAMS-PRIĖMIMAS.

 

 

Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

Pamoka kitaip

Sausio 12 dieną 1b, 1d ir 3a klasės mokiniai, nepabijoję žiemiško oro, keliavo į Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią, kur juos pasitiko kunigas pranciškonas brolis Tomas.
Jis vaikams papasakojo trijų Išminčių apsilankymo istoriją, ir iš kur pasaulyje paplito tradicija daryti prakartėles ir jomis puošti namus bei Bažnyčias.
Po įdomaus pasakojimo vaikai galėjo iš arčiau apžiūrėti nuostabaus grožio prakartėlę ir pasivaišinti Išminčių iš rytų šalies paliktais saldainiais.
Pamoka netradicinėje aplinkoje vaikams suteikė daug džiugių emocijų ir naujų įspūdžių, kuriais grįžę į klases dalinosi su kitais.

Akcija „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“

Visą gruodžio mėnesį mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai su mokytojomis ir miesto mokyklų pagalbos mokiniui specialistai kartu su savo ugdytiniais darė nuostabius atvirukus, rašė sveikinimus vienišiems žmonėms. Mažųjų rankų šiluma sušildyti atvirukai pasiekė  „Danės“ socialinių paslaugų cento, Maltos ordino globojamus senolius, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ VšĮ „Gyvenimo namai“ Bendruomenės namų gyventojus.

 


Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios gražios akcijos.

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

Mūsų mokykla, atsiliepdama į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir iniciatyvą globojančios Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimą, dalyvavo Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtoje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-osios rytą mūsų mokykloje tvyrojo pagarbi tyla. Mokyklos languose dešimčiai minučių buvo uždegtos vienybės ir atminties žvakutės. Taip pagerbėme žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, paminėjome iškovotą istorinę pergalę.

Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui

Klaipėdos Gedminų progimnazijos 4c klasės mokiniai ketvirtus metus aktyviai dalyvavo bendrumo akcijoje „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“.

Jau lapkričio mėnesį mokiniai savo šeimose atrinko išaugtus rūbus, žaislus, juos paskyrė nepasiturinčioms šeimoms ir tėvelių pagalba nuvežė į Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažnyčios „Carito“ skyrių.

Gruodžio mėnesį mokiniai siuvinėjo, piešė, klijavo kalėdinius atvirukus, rašė nuoširdžius sveikinimo žodžius ligoniams, kurie dėl sunkios ligos priversti likti palatose net per gražiausią Kalėdų šventę.

Gruodžio 23 d. mokiniai skubėjo į Klaipėdos Onkologijos departamentą pasveikinti ligonių įvairiuose ligoninės skyriuose. Virpėjo mokinių balsai, tariant sveikinimo žodžius, apkabinant nepažįstamus žmones, kurie šypsojosi, dėkojo ir net ašaras braukė.

Akcijos metu ugdoma pagarba sergantiems žmonėms, mokomasi dalytis džiaugsmu, teikti pagalbą vargstančiam, išmokstama užjausti sergantį, vienišą žmogų, suteikiant dalelę šilumos, užuojautos, vaikiško juoko. Dalydamiesi gerumu ir patys tampame geresni, nuoširdesni, atviresni sau, savo šeimai ir pasauliui.

„Žiemos fantazija“

Visą gruodžio mėnesį pirmo aukšto pradinių klasių korpuse skrajojo kūrybos dvasia. Mokytojos D.Gaučytė, I. Sudeikienė, S. Jurkevičienė, D. Makšimienė ir J. Jankutė pakvietė vaikus dalyvauti projekte „Žiemos fantazija“. Vaikai piešė, kūrė sveikinimus ir eilėraščius, siuvinėjo. Labai džiugu, kad 1b ir 2b klasių mamytės aktyviai prisidėjo kuriant kalėdinių eglučių parodą, kurioje nutūpė ir keli zuikučiai. Vieną savaitę mokytojos organizavo kalėdinių atvirukų dirbtuvėles, kur vaikai per pertraukas kasdien pasidarydavo vis po naują atviruką.

Labai džiaugiamės, kad visi drauge sukūrėme nuostabų žiemos kampelį.

Kalėdinė biblioterapija „Angelų belaukiant…“

Baigiantis metams, kiekvienas daugiau ar mažiau sąmoningai įvertina dar vienus prabėgusius gyvenimo metus. Nors niekas ir nežino, kiek laiko jam skirta gyventi šioje žemėje, tačiau akivaizdu, kad jo mažėja. Galų gale, pasenome vienais metais. Susiduriam su laiko tėkme, kurios valdyti neturime galių. Dar sunkiau tiems, kurie, būdami nepatenkinti savo gyvenimu, bergždžiai laukia stebuklo, galinčio jį pakeisti. Mes norime, kad mus sergėtų Angelas–sargas, bet dažnai jį paliekame už durų, nepalikdami nė plyšelio. Mes priekaištaujame, kad mus pamiršo, kad užmigo, bet ar ne atvirkščiai – mes jį paliekame. Kai viskas klostosi palankiai – mes apleidžiame savo Angelą.

Mes žinome, kad ir kas nutiktų, metų pabaigoje sugrįšime ten pat – prie Kalėdų stalo. Nešaldykime jo, palikdami Naujųjų Metų naktį lauke, pakvieskite vidun, sodinkite už stalo. Ir tada įvyks stebuklas…

Sveikas, medi!

unnamedKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Asociacija „Klaipėdos žalieji“ pirmą kartą organizavo mokinių kompiuterinių piešinių konkursą „Sveikas, medi!“. Organizatoriai džiaugiasi, kad moksleiviai jame noriai dalyvavo – per du mėnesius vertinimui buvo pateikti net 98 darbai. Dalyviai – nuo pirmoko iki abituriento. Moksleiviai iš keturiolikos Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų kompiuteriu piešdami medžius pademonstravo ypatingą išmonę, kūrybiškumą ir gebėjimą pajausti gamtos grožį.

2 b klasės mokinės Vytautės Triuškaitės darbas „Spalvota draugystė“ užėmė pirmąją vietą. Vytautę ruošė mokytoja ekspertė Indra Sudeikienė. Geriausių darbų autoriai bus pagerbti miesto rotušėje.

sveikinimas

Advento vakaronė

Gyvenimo ratas sukasi palikdamas už pečių stovėti Laiką. Jau greit į savo sielą įsileisime pačią gražiausią metų šventę – šventas Kalėdas…

Gruodžio 20 d. valdorfiečių bendruomenė susirinko į Advento popietę. Per ritmą, judesį, garsą mokiniai ieškojo ramybės, meilės, susikaupimo. Savo gerumu, ramumu, tyliu žvakių virpėjimu valdorfiečiai pynė gyvenimo raštą, į kurį sudėjo savo jėgą, vienybę, viltį, sėkmę, svajones.

Vokiškos Kalėdos

Gruodžio 21 d. Sendvario progimnazijoje vyko popietė „Vokiškos Kalėdos“. Renginyje dalyvavo Sendvario progimnazijos ir mūsų mokyklos 6 – 8 klasių mokinių komandos.

Mokiniai vokiečių ir lietuvių kalbomis pasakojo apie prieškalėdinį laikotarpį, Kūčių papročius, šv. Kalėdas Vokietijoje ir Lietuvoje. Renginyje mokiniai atliko įvairias užduotis, atsakinėjo į viktorinos klausimus, žaidė linksmus žaidimus.

Vokiečių k. mokytoja Regina Gedmontienė