Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Streikas tęsiasi…

Gerbiami tėveliai, globėjai, informuojame, kad lapkričio 21 d. progimnazijoje streikas tęsiasi.
 
Administracija

Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

Gerbiama Gedminų progimnazijos bendruomene,

matydami mūsų vyriausybės abejingumą ir nenorą išklausyti mokytojų problemas, prašome  nebūti abejingiems ir palaikyti organizuojamą  akciją, vyksiančią š.m. lapkričio 23 d. 13:30 val. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštėje.

Būkime visi  kartu dėl savo vaikų ir Lietuvos ateities!

DĖL NETERMINUOTO STREIKO SKELBIMO

Gerbiami mūsų mokinių tėvai, globėjai,

išnaudojusi visas galimybes susitarti, LŠDPS nusprendė nuo lapkričio 12 d. pradėti neterminuotą streiką.

Streiko reikalavimai:

Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje iki 2018 m. sausio 1d. turi būti susitarta:

 1. Dėl aiškių ir konkrečių mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio principų:
  • Etatą sudaro 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų;
  • Etatas gali būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus proporciją;
  • Valandos etatui skaičiuojamos ne metams, o savaitei.
 2. Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programa, kurioje būtų nurodytos konkrečios datos ir dydžiai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc.
 3. Ne mažiau kaip šešios nekontaktinės valandos ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate.
 4. Įsipareigojimas mažinti vaikų/mokinių skaičių grupėse/klasėse, nurodant konkrečius skaičius ir terminus. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradėti mažinti vaikų/mokinių skaičių grupėse/klasėse:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 – 3 metų grupėse – iki 10 vaikų, 3 – 7 metų grupėse – iki 15 vaikų;
  • bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 4 klasėse – iki 22; 5 – 12 klasėse – iki 26 mokinių.

 

Klaipėdos Gedminų progimnazijoje nuo lapkričio 19 d. taip pat bus skelbiamas Švietimo šakos nacionalinis neterminuotas streikas.

Esame įsitikinę, kad susidarius tikrai problemiškai situacijai Lietuvos švietimo sistemoje, negali likti abejingi ir mokinių tėvai. Manome, kad švietimas – žmogaus teisė ir vieša gėrybė – pirmiausiai turi būti tinkamai finansuojamas ir prieinamas visiems. Todėl prašome Jūsų pritarimo ir palaikymo. Norime tikėti, kad ši solidari akcija įtikins valdžios atstovus imtis teigiamų pokyčių.

Gerbiami mūsų mokinių tėvai, informuojame Jus, kad neterminuoto streiko metu streikuojantys mokytojai neves pamokų. Sudarytas streiko komitetas, kurio atstovai budės mokykloje. DK 250 str. 2 d. numato, kad streike dalyvaujantiems darbuotojams nemokamas darbo užmokestis, jie atleidžiami nuo įsipareigojimų atlikti savo darbo funkcijas, todėl jokių įsipareigojimų darbdavio atžvilgiu darbuotojas neturi vykdyti, tarp jų ir reikalavimo būti darbo vietoje. DK 249 str. 4 d. netgi numato, kad streiko metu streikuotojai gali organizuoti mitingus, piketus, demonstracijas, eitynes, kitokius taikius susirinkimus Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Tokia teisė būtų objektyviai neįgyvendinama, jeigu būtų pareiga būti darbo vietoje. 

Informuojame, kad dirbs pailgintos dienos grupė, taip pat vyks neformaliojo vaikų švietimo būrelių „Instrumentinis ansamblis“, „Šokio paletė“ užsiėmimai savo laiku-pagal galiojantį tvarkaraštį.

Būkite budrūs ir dėmesingi, kasdien stebėkite informaciją TAMO dienyne ir progimnazijos svetainėje. Informuosime apie streiko vykdymą ar pasitraukimą iš jo. Informacija kasdien bus pateikiama iki 17.00 val.

LŠDPS KMS Klaipėdos Gedminų progimnazijos profesinės organizacijos streiko komitetas

 

Šv. Martynas

Lapkričio 13 d. vakarą valdorfiečiai kartu su Klaipėdos Valdorfo Gamtos mokyklos mokiniais, kurie svečiavosi mūsų mokykloje, paminėjo šv. Martyno dieną. Visi kartu dainavo dainelę, klausėsi pasakos apie šviesą, dalyvavo šviečiančių žibintų  eisenoje.

Klaipėdos kultūrinės atminties vietos

Spalio 25-26 d. 6v klasės mokiniai su technologijų mokytoja Rasa Jonaitiene ir istorijos mokytoja Giedre Kaunaite įgyvendino bendrą veiklą „Klaipėdos kultūrinės atminties vietų lankymas per Vėlines“. Per technologijų pamoką iš gamtinės medžiagos mokiniai pagamino dekoratyvines puokšteles. Vėliau su istorijos mokytoja aplankė Klaipėdos skulptūrų parką ir susipažino su dviejomis kultūrinės atminties vietomis. Išvykos metu mokiniai uždegė žvakutes bei padėjo savo padarytas puokšteles prie 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvių paminklo ir žymaus XIX amžiaus miestiečio Liudviko Vynerio kapo. Atminimo vietose mokiniai susipažino su svarbiausiais miesto istorijos faktais ir pagerbė mirusius artėjančių Vėlinių proga.

Literatūrinis Memelio kraštas

Jau trečią kartą visoje Lietuvoje vyko „Ő kaip vokiškai“ renginiai. Klaipėdoje Simono Dacho namai organizavo 3 dienų kūrybines dirbtuves „Literatūrinis Memelio kraštas“. Šiose vokiečių k. kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo ir mūsų progimnazijos mokiniai Ainaras ir Neringa. Užsiėmimų metu mokiniai susipažino su Klaipėdos krašto istorija, rašytojais bei šiame krašte gimusiais poetais. Mokiniams įsimintiniausia buvo pažintinė kelionė į Rusnę, Šilutę, Vilkyškius. Paskutinę veiklų dieną mokiniai demonstravo parengtus pristatymus bei sudarė Klaipėdos krašto literatūrinį žemėlapį.

Šios kūrybinės dirbtuvės buvo labai naudingos, tad ateityje mokiniai norėtų dažniau dalyvauti panašiose vokiečių kalbos kūrybinėse veiklose.

Vokiečių k. mokytoja R. Gedmontienė

Atviros bendruomenės diena

Lapkričio 7 d. (trečiadienį) progimnazijoje organizuojama Atviros bendruomenės diena. 1–8 klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su vaiku laukiami 17.00–19.30 val.

Kabinetų-rodyklė-2018 11 07

Maloniai kviečiame dalyvauti

Kontaktinio seminaro  „Digital Game Based Learning in the classroom“ („Skaitmeniniais žaidimais grindžiamas mokymas(is) klasėje“) Liuksemburge atgarsiai

Spalio 19-21 dienomis Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis dalyvavo programos „eTwinning“ kontaktiniame seminare „Digital Game Based Learning in the classroom“ Liuksemburge, į kurį susirinko daugiau nei 50 mokytojų Norvegijos, Švedijos, Lenkijos, Islandijos, Prancūzijos, Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Latvijos, Portugalijos,  Slovakijos, Slovėnijos, Nyderlandų bei Lietuvos.

Įdomi ir naudinga buvo seminaro plenarinio posėdžio metu pristatyta Liuksemburgo mokytojų patirtis. Kaip teigė pašnekovai, sužaidybinimo elementai, naudojami švietime, daro teigiamą įtaką mokinių elgesiui: sudomina juos mokslu, motyvuoja ir taip kartu padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Sužaidybinimo metodais gali būti grįsti elektroniniai mokymosi produktai, žaidimai, video žaidimų dizainas, skirti įvairiems dalykams mokyti. Taip besimokantieji gali užduotis įveikti įdomesniu keliu, kildami lygiais, gaudami tam tikrų apdovanojimų bei operatyvią informaciją apie savo pasiekimus. Nors, kaip teigė vienas pranešėjų, pirmiausia mokymas(is), o tik paskui technologijos, šiandien vaikai yra apsupti kompiuterių, planšečių ir išmaniųjų telefonų. Jiems elektroniniai įrenginiai yra savaime suprantama aplinkos dalis, todėl natūralu, kad ir mokytis jiems norisi pasitelkiant šiuos prietaisus.

Išskirtinis šio seminaro akcentas –  įvairios modernios skaitmeninės priemonės, paremtos žaidimų idėja, arba sužaidybinimo metodais, įvairūs žaidimai, video žaidimų dizainai, kurie suteikia daug laisvės ir skirtingų galimybių perduoti informaciją mokiniams. Mokiniai užduotis gali įveikti įdomesniu keliu, kildami lygiais, palygindami, kaip jiems sekasi klasės, šalies ar net tarptautiniu mastu. Tai skatina mokinių emocinį įsitraukimą, motyvuoja mokytis, gerina jų mokymosi rezultatus, o kartu leidžia patiems vaikams geriau suprasti, ko yra mokoma.  Žaidimas yra paties žaidimo žaidimas, tačiau žaidybinimas naudoja tik patį žaidimo mechanizmą ir tokius elementus kaip: iššūkis ir varžymasis, galimybių ieškojimas, bendradarbiavimas, grįžtamasis ryšys, apdovanojimai arba virtualūs taškai, laimėjimas, progreso lygiai, avatarai, naratyvai. Šie žaidimų elementai gali būti lengvai „ištraukiami“ iš žaidimų turinio ir pritaikomi beveik bet kokioje srityje. Mokymo(si)ar e. mokymosi žaidybinimas nėra tik konkrečių žaidimų įtraukimas į mokymo(si) procesą. Mokymo(si) veiklos sužaidybinimas reiškia esminių žaidimo elementų įtraukimą, siekiant lavinti planuojamus gebėjimus ar konkretaus kurso kompetencijas. Žaidybinimas nėra vienintelis sprendimo būdas taikytinas visiems besimokantiesiems ir visiems kontekstams, tačiau šis požiūris skinasi kelią į mokymosi, ypač neformalaus mokymosi, klases, auditorijas ir virtualias klases. Žaidybinimas atveria galimybes pažadinti besimokančiųjų motyvaciją, azartą, įsitraukimą ir gali skatinti bendradarbiavimą. Labai svarbu ir tai, kad žaidybiniai elementai tokie, kaip avataras ar vaidmens prisiėmimas, skatina besimokančiojo savaiminį mokymąsi, atpalaiduojant vidines galias, kūrybiškumą ir kompetencijas, kurios tampa labai svarbios darbo rinkoje.

Seminaro metu Saulius Rudelis, kartu su mokytojais iš Estijos, Lenkijos, Lietuvos bei Graikijos sukūrė projektą „Arts Quest #eTwForCulture“. Projektas bus pagrįstas nuotykių istorija (knyga ar filmu), kurią pasirinko vaikai. Naudojant „Twine“ programą, bus pasakojama istorija, į kurią bus įtraukti keturi nuotykiai, kiekvienas susijęs su menu (architektūra, tapyba, muzika ir kino menas). Kiekvienai meno šakai vaikai tirs savo nacionalinius kūrinius, pasirinks vieną bendrą tipišką šio meno atstovaujamąjį darbą, pateiks trumpą tekstą su informacija apie jį ir įkels patį meno kūrinį (vaizdą, MP3 failą) ir tekstą į „TwinSpace“ erdvę. 

Žaidimų naudojimas klasėje yra puikus pasiūlymas mokytojams, kurie nori, kad jų mokiniai taptų patys atsakingi už savo mokymąsi.

Sveikiname

Šių metų spalio 23 d. „Vėtrungės„ gimnazijoje vyko Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai“. Mokiniai buvo padalinti į tris grupes: 6-8 klasės, 9-10 klasės ir 11-12 klasės. Mūsų Gedminų progimnazijos mokiniai dalyvavo 6-8 klasių grupėje. 8c klasės mokinė Ana Rodnova užėmė I vietą (mokytoja Natalija Deviatajeva), 7e klasė mokinė Lilija Vibrytė užėmė III vietą (mokytoja Ruslana Yaburova). Sveikiname konkurso nugalėtojus!

Rudenėlio dirbtuvėles ,,Moliūgų fiesta“

Gedminų progimnazijos Valdorfo klasių bendruomenė jau tradiciškai spalio mėnesį susirenka į rudenėlio dirbtuvėles ,,Moliūgų fiesta“. Šįkart spalio 19 d. valdorfiečiai džiugiai skaptavo moliūgus, paversdami juos skylėtais, besišypsančiais, rimtais, raštuotais personažais, puošė juos rudeniniais lapais. Iš viso išskaptuoti 82 moliūgai.