Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Informacija dėl mokinio sveikatos pažymėjimų

Informuojame, kad vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.  V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su mokinio sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su šia sistema dirba ir mokinio sveikatos duomenis mato visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniai sveikatos įrašai bus matomi mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tik tada, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į ESPBI IS. Jiems to nepadarius, tėvai patys turi asmeniškai perduoti arba atsiųsti elektroniniu paštu pažymos peržiūrėjimo kodą ir vaiko gimimo datą. Kodas yra sugeneruojamas tėvams prisijungus prie www.esveikata.lt 

Kaip tėvams sugeneruoti pažymėjimo peržiūros kodą prisijungus prie www.esveikata.lt galite matyti čia: https://www.youtube.com/watch?v=5J18TuMTgHA

Taip pat priede eilės seka nurodyta, kaip sukurti peržiūros kodą, kurį galima pateikti sveikatos priežiūros specialistui, o šis jį gali peržiūrėti/atsispausdinti.

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

BŪSIMŲ MOKINIŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad :

Birželio 3 d. 18.30 val. progimnazijos aktų salėje vyks bendras būsimų pirmų klasių mokinių tėvelių (globėjų) susirinkimas.

Pirmų klasių mokytojos: Jūratė Lastauskienė, Indra Sudeikienė, Jurgita Širvienė, Audronė Šimkuvienė.

Birželio 6 d. 18.00 val. progimnazijos aktų salėje vyks bendras būsimų penktų klasių mokinių tėvelių (globėjų) susirinkimas.

Klasių vadovai: Sandra Kazelskienė, Edita Martinkevičienė, Asta Norkienė, Algina Plūkienė, Lijana Požienė.

Birželio 5 d. 17.00-18.00 val. organizuojama „Mokyklinės uniformos mugė“. Mugės metu yra galimybė įsigyti tvarkingą dėvėtą mokyklinę uniformą.

Birželio 10 d. naujų uniformų (megztukai, sarafanai, liemenės, trumparankoviai marškinėliai) užsakymas:

Nuo 16.30 val. iki 18.30 val. priimami 1-4 klasių mokinių  užsakymai;

Nuo 18.30 val. iki 19.30 val. priimami 5-8 klasių mokinių užsakymai.

                                                            Progimnazijos administracija

Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

Tarptautinė mokymo(si) veikla

    Paskutiniąją gegužės savaitę (27-31 d.) programos „Erasmus+“ projekto „Learning Differently!“ dalyviai (J. Ukalovič, 7e kl., V. Galdikaitė, B. Drungilaitė, 7v kl.), lydimi mokytojos V. Gaidjurgienės ir direktoriaus  pavaduotojos ugdymui A. Jankauskienės, penkias dienas mokėsi Lenkijoje, Bilgoraj mieste, kartu su Kroatijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos mokiniais.

    Šios tarptautinio mokymo(si) dienos buvo labai intensyvios, kupinos įdomių veiklų – mokiniai iš tiesų mokėsi KITAIP. Jau pirmąją dieną po šilto mokyklos direktorės ir miesto mero, meno kolektyvų pasveikinimo bei svečių sutikimo  tarptautinės mokymo(si) veiklos dalyviai susipažino su mokykla, miesto istorija ir išskirtinumu, Lenkijos švietimo sistema, dirbo mišriose grupėse, analizuodami ir interpretuodami grožinės literatūros tekstą. Džiugu, kad mokiniai turėjo galimybę mokytis teksto kūrimo principų su vietos televizijos atstovu, o po to laukė dar įdomesnė užduotis – įgarsinti animacinį filmuką.

    Ankstų antradienio rytą išvykę į Krokuvą projekto dalyviai nenuobodžiavo: jie skaitė tekstus, legendas apie Krokuvą, atliko testus, sprendė kryžiažodžius. Taigi atvykę į žymųjį miestą, mokiniai jau daug žinojo apie Krokuvos herojus ir istoriją. Žinias pagilinti ir pasitikrinti visi galėjo ekskursijos po miesto įžymias vietas metu.

   Kitos trys mokymo(si) veiklų dienos taip pat buvo skirtos susipažinti ir praktiškai išbandyti įvairius teksto suvokimo, kūrimo būdus, metodus, strategijas: klausydamiesi instrukcijų, mokiniai pasiuvo fukcionalią erdvės dekoraciją, galimą pritaikyti kaip mokymosi įrankį; atliko teksto suvokimo užduotį pasitelkiant origami; dalyvavo miesto žaidime – pagal duotas užuominas turėjo surasti miesto objektus ir su jais susijusius atsakymus, panaudojant stotelių principą mokėsi anglų kalbos, patys kūrė legendas apie Krokuvą, jas iliustravo, susipažino su naujais IT įrankiais, netgi šokdami mokėsi užsienio kalbos. Kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą, teksto skaitymo ir rašymo gebėjimus, mokymo(si) veiklos dalyviai pamatė atvirų pamokų metu, apžiūrėję kūrybinių darbų parodas mokykloje.

   Džiugu, kad užsimezgė dar glaudesnis ryšys tarp projekto dalyvių, todėl mokymasis kartu išbandant netradicinius būdus leido pajausti mokymo(si) džiaugsmą!

Projekto koordinatorė Asta Jankauskienė

Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ lėšų, remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

Valdorfo klasių projektinės veiklos darbai

Valdorfo klasių mokiniai kartu su tėveliais  dalyvavo projektinėje veikloje:

Pamoka–mano pasaulis – 1v klasė,

Laivai Klaipėdos uoste – 2v klasė,

Amatai – 3v klasė,

Klaipėdos piliakalniai ir senieji pastatai – 4v klasė.

Birželio  5 d. pristatė savo kūrybinius darbus.

Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti

       Birželio 3 – 7 d. pradinio ugdymo mokytoja Gintarė Škimelytė dalyvavo Prahos mieste, Čekijoje,  vykusiuose profesinio tobulėjimo kursuose ,,Game – based learning and gamification‘‘. Tai vienas iš programos ,,Erasmus+‘‘ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo ,,Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti‘‘ mobilumų.

       Kursų metu mokytoja turėjo progą detaliau susipažinti su Čekijos švietimo sistema, aplankyti vieną ugdymo įstaigą ir susipažinti su bendrąja tvarka organizuojant ugdymo procesą pradinių klasių mokiniams. Kursų  metu, dalyvaudama įvairiose veiklose, pedagogė turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių iš kolegų (Lenkijos, Suomijos, Slovakijos, Airijos).

        Tai buvo įdomi, naudinga  ir prasminga veikla: teorinę medžiagą skirtą mokymui(si) kompiuterinių žaidimų būdu, pritaikėme praktinėje veikloje – patys kurdami užduotis kompiuterinių žaidimų pagalba. Džiugu, kad turėjau progą dalyvauti šiame projekte.

 

    

 

 

 

SVEIKINIMAI RAŠTINGIAUSIEMS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS

Gegužės 11 d. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko 1–4 klasių mokinių diktanto konkursas „Raštingiausias mokinys 2019“, kuriame dalyvavo miesto pradinių klasių mokiniai. Džiugu, kad net trys Gedminų progimnazijos mokiniai laimėjo prizines vietas: 3d klasės mokinys Domantas Stanevičius I vietą,  1a klasės mokinė Saulė Zaturskytė – II vietą, 4 v klasės mokinys Jokūbas Rimavičius – III vietą. Ačiū šių mokinių mokytojoms Daivai Remeikienei, Vilmai Gaidjurgienei, Jurgitai Širvienei.

 

Spektaklis „Vilniaus legenda“ dalyvavo šalies mokyklinių teatrų festivalyje 

Dar gegužę 4v klasė sėkmingai  dalyvavo S. Dacho progimnazijos teatro mokytojų organizuotame šalies mokyklinių teatrų festivalyje „Vandens lašas“. 
Žiūrovus sužavėjo įtikinama jaunųjų atlikėjų vaidyba, šokis ir energingai atlikta daina. Tautiškumas ir pasididžiavimas savo krašto istorija, jos kūrėjais atsispindėjo ne tik kalboje, bet ir aktorių laikysenoje, stilizuotoje aprangoje. 
Ačiū profesionalų komandai: teatro mokytojai Vilhelminai, šokio mokytojai Linai ir muzikos mokytojai Editai. 

Kūryba augina sparnus

Gegužės 21dieną 7d klasės mokinės Laurita Ambraškaitė, Beatričė Jankauskaitė, Andrėja Valskytė ir Rugilė Viskontaitė dalyvavo „Saulėtekio“ progimnazijos organizuotoje popietėje „Kūryba augina sparnus“, kurioje pristatė savo kūrybą. Linkime sėkmės kūrybiniame kelyje!

Mokines ruošė lietuvių kalbos mokytoja B. Imbrasienė

Vaikystės vėjas

Gegužės 16 dieną nuaidėjusio Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo instrumentinių ansamblių festivalio „Vaikystės vėjas“ akimirkos, užfiksuotos Mato Mačiulskio: 

https://drive.google.com/drive/folders/174YyAYRoLYERB2p0komGCAZguw0LUNV7?usp=sharing

Programos „eTwinning“ kontaktinis seminaras Armėnijoje

Gegužės 16 – 20 dienomis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, šokio mokytojas Saulius Rudelis dalyvavo programos „eTwinning“ kontaktiniame seminare „Learning and respecting intercultural values” Armėnijoje, Aghveran.

Net 60 įvairių dalykų mokytojai iš Slovėnijos, Norvegijos, Vokietijos, Čekijos Respublikos, Belgijos, Slovakijos, Lenkijos, Suomijos, Danijos, Austrijos, Portugalijos, Armėnijos, Lietuvos kartu mokėsi, dalijosi gerąja programos „eTwinning“ projektų įgyvendinimo, IKT įrankių naudojimo patirtimi. Šis seminaras buvo skirtas surasti partnerių naujiems projektams, parengti naujus projektus, įtvirtinti darbo „eTwinninLive“ platformoje įgūdžius, susipažinti su „eTwinning“ ir kitais IKT įrankiais, kuriuos galima naudoti projektinėse veiklose, siekiant aktyvaus, įtraukaus mokymo.

Dalyviai jau pirmąją seminaro dieną susipažino su siūlomų projektų idėjomis. Mokytojai rinkosi labiausiai patikusias projektų idėjas, diskutavo, būrėsi į projektų grupes. Saulius Rudelis kartu su mokytojais iš Slovėnijos, Lenkijos, Vokietijos, Armėnijos užregistravo projektą „Human Rights: through culture and heritage“, kuris vyks 2019-2020 mokslo metais.

Tai buvo puiki patirtis kiekvienam seminaro dalyviui lavinti savo anglų kalbos, bendravimo ir bendradarbiavimo, projekto planavimo bei vertinimo įgūdžius, susirasti partnerius naujam projektui.

Sveikiname

4 v klasės mokinys Jokūbas Rimavičius gegužės 15 d. Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių diktanto konkurse  ,,Raštingiausias mokinys 2019″ užėmė III vietą. Sveikiname Jokūbą. Mokytoja Jurgita Širvienė