Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

Earth Harmony Living 

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus Junior paprogramės projekte NPJP-2020/10217 „Earth Harmony Living. Šiam projektui įgyvendinti skirta 22 260 eurų dotacija.

Projekte dalyvaus 3 švietimo įstaigos iš Danijos, Latvijos bei Lietuvos.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos Gedminų progimnazija (Lietuva)

Projekto partneriai:

  • Balle free school (Danija)
  • Kuldiga Centre Secondary school (Latvija)

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – Kristina Rudelienė

Projektas truks dvejus metus: nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. birželio mėn.

Projekto aprašymas

Projektas „Ir nuo manęs priklauso Žemės ateitis“ padės 3 Šiaurės šalių mokykloms (Danijos, Latvijos ir Lietuvos) įgyvendinti teigiamus pokyčius, supažindinant mokinius su klimato kaitos problemomis, padedant suvokti savo asmeninę atsakomybę ir galimybes veikti; įtraukiant mokinius į aktyvią veiklą prisidėti prie klimato kaitą stabdančių procesų; sudarant sąlygas mokiniams ugdyti(s) prigimtinį asmens poreikį aktyviai veikti, analizuoti kultūrinę, etninę, socialinę įvairovę.

 

Dalyvaudami projekte mokiniai, taikant inovatyvius formaliojo ir neformaliojo ugdymo metodus, susipažins su klimato kaitą lemiančiais veiksniais ir problemų sprendimo būdais; atliks tyrimus, apklausas, kaip mokyklų bendruomenės, miesto valdžios politika prisideda prie gamtos saugojimo; remdamiesi surinkta medžiaga mokiniai parengs pristatymus – ataskaitas. 

 

Projekto metu įvyks trys mobilumo veiklos. Dalyviai vyks į du mobilumus – susipažins su projekto  šalių gamtos unikalumu, kultūra, klimato kaitos poveikiu šalyje, aplinkos apsaugos problemų sprendimais mieste, mokykloje, pristatys savo parengtus pristatymus, susitiks su visuomenės veikėjais, lankysis su aplinkosauga susijusiose organizacijose, su jų atstovais aptars aktualius ekologijos, darnaus vystymosi klausimus; mokiniai dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse kurs socialinius filmukus, skatinančius atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos padarinius ir šios problemos sprendimo svarbą.

 

Projekto veiklos bus integruotos į mokymo procesą – anglų, gimtųjų kalbų, geografijos, muzikos, pamokas.

 

      Mokytojams tarptautinis bendradarbiavimas suteiks galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, taikant švietimo inovacijas, efektyvius mokymo metodus, patobulinti ugdymo proceso organizavimo, kultūrinio pažinimo, kalbinę, socialinę, bendradarbiavimo kompetencijas.

COVID–19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS

COVID–19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

„Vienas kiemas“

Rugsėjo 5 dieną mūsų progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Gedmina“, solistės Ugnė Dambriūnaitė ( 3c kl.) ir Karolina Šakūnaitė ( 6v kl.) pasirodė su koncertine programa miesto bendruomenės šventėje „Vienas kiemas“, kurį organizavo KC Žvejų rūmai.

Mokinius renginiui ruošė mokytojos Lina Klepeckaitė – Diržininkienė, Edita Martinkevičienė ir Dalia Balsienė.

Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-oji

Kviečiame į Mokslo ir žinių šventę rugsėjo 1 dieną klasėms nurodytu laiku.

DĖL MOKYKLINĖS UNIFORMOS

Naujai užsakytus mokyklinius megztukus, sarafanus gamintojai atveš į progimnaziją ir dalins rugpjūčio 27 d. 10.00-13.00 val., 15.00-18.00 val. Mokykliniai  trumparankoviai marškinėliai rugpjūčio 27 d. į progimnaziją nebus atvežti, nes dauguma Jūsų atsiėmėte juos savarankiškai. Dėl marškinėlių atsiėmimo skambinti tel. 861135655.
Atvykus į progimnaziją būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.

Mokyklinės uniformos mugė!

Rugpjūčio 19 d. 16.30-18.00 val. progimnazijoje bus organizuojama mokyklinės uniformos mugė. Mugės metu siūlome atnešti ir sutartine kaina parduoti ne tik mokyklinius megztukus, sarafanus, trumparankovius marškinėlius, bet ir prie mokyklinės uniformos derančias juodas kelnes, sijonukus, baltus šventinius marškinėlius, šokio aprangą.

Mugės metu privalu būti užsidėjus apsauginę veido kaukę ir dezinfekuotis rankas.

Administracija

NEMOKAMAS MAITINIMAS MOKINIAMS

               Nuo šių metų rugsėjo 1 d. visi pirmokai, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, turi teisę ugdymo įstaigose gauti nemokamus pietus. Prašymus dėl nemokamų pietų reikia pateikti iki rugpjūčio 25 d.

              Pirmokų tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys, kad jų vaikai (globotiniai) gautų nemokamus pietus, jau gali teikti prašymus gauti šią paramą.

             Jau galima teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo vyresnių klasių mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais (šiai paramai gauti vertinamos mokinio šeimos pajamos).

             Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) turi kreiptis ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. Pateikus prašymą po nurodyto termino, mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo.

             Šiuo metu nemokami pietūs (mokiniams nuo 2 klasės) ir parama mokinio reikmenims įsigyti (visiems mokiniams) gali būti skiriama, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (187,50 Eur) arba išimtiniais atvejais, jeigu pajamos  vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės kaip 187,50 Eur, bet neviršija 312,50 Eur dydžio, kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką ir kt.

              Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į  šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos.      

          Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydis (BSI, šiuo metu 78,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., vėliau ši parama nebus skiriama. Jei mokinys patiria socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama atsižvelgus į atvejo vadybininko ar socialinio darbuotojo rekomendaciją.

              Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.

              Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.), priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu parama.centras@klaipeda.lt arba kabinete.

              Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai), priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba kabinete.

          Daugiau informacijos Socialinės paramos skyriaus informacijos telefonais:

  • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
  • Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

Rekomendacijos būsimų pirmokų tėveliams.

Kaip padėti pirmokui pasiruošti mokyklai?

Pilietinė akcija „Vilties aitvaras“

Progimnazijos 7a, 7b, 7c, 7d ir 7v klasių mokiniai per virtualias lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos pamokas minėjo Gedulo ir vilties dieną (birželio 14 d.), prisiminė lietuvių tremties istoriją, skaitė ir aptarė tremtyje gyvenusių žmonių atsiminimus ir skaudžius išgyvenimus. Taip pat šie mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Vilties aitvaras“ ir atskleidė savo kūrybiškumą, kurdami savo aitvarus, nes „Aitvaras“ kaip simbolis, žmonių sąmonėje turi teigiamą prasmę – jis, kaip ir žmonių svajonės, yra laisvas ir plazdenantis ore. Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: Tėvynės, namų, artimųjų, laisvės ir galimybės rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo turėti, neišsiduodami ir tvirtai saugodami savo širdyje. Geriausi mokinių darbai buvo išrinkti ir sudėti į virtualią mokinių darbų parodą. Kviečiame pasižiūrėti šią parodą:

Mokinius ruošė ir pilietinėje akcijoje dalyvavo mokytojos: I. Baldinienė, G. Kaunaitė,  A. Jankauskienė.

5A PADĖKA VISIEMS MOKYKLOS MOKYTOJAMS

Mieli Gedminų progimnazijos Mokytojai,

5a klasės mokiniai nori visiems Jums padėkoti už šiuos mokslo metus, už šį nelengvą mokymosi nuotoliniu būdų etapą, už buvimą kartu, už  kantrybę, už abipusį supratimą. Likime Jums gražios artėjančios vasaros, gero poilsio, šiltų saulėtų dienų!!!