Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


DĖL PRIIMAMŲ MOKYTIS 2019–2020 M.M. Į NETRADICINIO UGDYMO (VALDORFO PEDAGOGIKOS ) KLASES ASMENŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VERTINIMO GRAFIKO

Informuojame, kad  Klaipėdos Gedminų progimnazija, vadovaudamasi Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu „Dėl priimamų asmenų motyvacijos mokytis įvertinimų 2019 metais grafiko patvirtinimo“, organizuoja priimamų mokytis į netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos) klases asmenų motyvacijos mokytis įvertinimą. Motyvacijos mokytis vertinimo grafikas:

Eil. Nr. Klasė Vertinimo terminai Pastabos
1. 1 klasė Balandžio 16-18 d. 1. Motyvacijos vertinimas bus vykdomas esant didesniam pageidaujančių skaičiui nei yra mokymosi vietų.

2. Tikslią informaciją dėl vertinimo dienos, laiko, vertinimo formos tėvai (globėjai, rūpintojai) gaus Sistemoje nurodytu elektroniniu paštu.

3. Motyvacijos vertinime privalo dalyvauti mokinys ir bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

 

2. 5 klasė Balandžio 15 d.
3. 2-4, 6-8 klasės Balandžio 15 d.

 

Pastaba:asmenys, pageidaujantys 2019–2020 m.m. mokytis netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos) klasėse, Sistemoje pildydami prašymą privalėjo nurodyti kaip vieną iš pasirinkimų netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos) klasę. Nenurodžiusieji šios klasės į motyvacinį pokalbį kviečiami nebus, kandidatuos tik į bendrąsias klases. Pageidautina prašymus į netradicinio ugdymo klases registruoti Sistemoje iki balandžio 9 d.

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimų 2019 m. grafikas

Klaipėdos Gedminų progimnazijos priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas

Dėl priėmimo mokytis konsultuoja:

Raštinės vedėja Rita Baltrimė, tel. (8 46) 34 61 09

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stasiulienė, tel. (8 645) 55913

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

              Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

 • nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
 • nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
 • nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
 • nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
 • nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio). Prašymus rekomenduojama pateikti iki š.m. balandžio mėn. pabaigos.

Klaipėdos Gedminų progimnazijai priskirtos teritorijos 

Prašymų į Klaipėdos Gedminų progimnazijos netradicinio ugdymo klases (Valdorfo pedagogikos elementus taikančias) registravimas (visa Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija):

 • nuo š.m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases; motyvacinis pokalbis š.m. balandžio 15 d.
 • nuo š.m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases; motyvacinis pokalbis š.m. balandžio 15 d.
 • nuo š.m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases; motyvacinis pokalbis š.m. balandžio 15 d.
 • nuo š.m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases; motyvacinis pokalbis š.m. balandžio 16–18 d.

Pastaba: prašymus į netradicinio ugdymo klases būtina registruoti iki motyvacinio pokalbio datos, pageidautina – iki balandžio 9 d. Apie motyvacinio pokalbio tikslią datą ir individualų laiką tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuoti asmeniškai, prašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Dėl priėmimo mokytis Klaipėdos Gedminų progimnazijoje 2019–2020 m.m. konsultuoja:

Raštinės vedėja Rita Baltrimė, tel. (8 46) 34 61 09

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stasiulienė, tel. (8 645) 55913

Aktualiausia su priėmimu 20192020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje:

Priėmimas į mokyklas

https://svietimas.klaipeda.lt/aktuali-informacija-ir-dazniausiai-uzduodami-klausimai/10 

https://svietimas.klaipeda.lt/kaip-uzpildyti-prasyma/11

Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

Šokio mozaika

Balandžio 12 dieną progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Gedmina“, vadovaujamas mokytojos Linos Klepeckaitės-Diržininkienės, dalyvavo respublikiniame šokių konkurse „Šokio mozaika“. Šiame konkurse gedminiečiai pelnė vardinę vertinimo komisijos Nominaciją „Už muzikaliausią pasirodymą“.

Sveikiname

Balandžio 12 d. vykusioje Klaipėdos krašto 8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje profesoriaus Stasio Vaitekūno prizui laimėti Ainaras Butkus užėmė I vietą. Sveikiname Ainarą ir dėkojame jį ruošusiai geografijos mokytojai Vilmai Paškauskienei.

 

Sveikiname

Mokyklinės istorijos olimpiados 5-8 klasių nugalėtojai:

5 klasės

 • I vieta- Grantas Jakas 5c
 • II vieta-Nikita Muchin 5a
 • III vieta-Vainius Mineikis 5a

6 klasės

 • I vieta- Simantė Bakevičiūtė 6d
 • II vieta-Vilgailė Mališkaitė 6b
 • III vieta-Vilija Rimkutė 6v

7 klasės

 • I vieta-Vaiva Kurlytė 7d
 • II vieta-Ūla Atkočiūnaitė 7e
 • III vieta-Agnė Gečaitė 7e

8 klasės

 • I vieta-Deimantė Mickutė 8b
 • II vieta- Giedrė Vilkaitytė 8d
 • III vieta-Justas Skiotys 8e
 • III vieta-Neringa Janukonytė 8e

Sveikiname

Balandžio 11 d. Simono Dacho namuose vyko  vokiečių k. prozos ir poezijos skaitymo konkursas, kuriame mokiniai skaitė Mažosios Lietuvos rašytojų ir poetų kūrinius. Džiaugiamės gedminiečių laimėjimais šiame konkurse: 6-8 kl. mokinių kategorijoje Ūla Atkočiūnaitė (7e kl.) užėmė I vietą,  Neringa Janukonytė (8e kl.) –  III vietą. Sveikiname Ūlą ir Neringą bei dėkojame jas ruošusiai vokiečių kalbos mokytojai Reginai Gedmontienei.

Sveikiname

Balandžio 11 d. pirmą kartą vykusiame Klaipėdos miesto ir regiono antrų klasių mokinių anglų kalbos konkurse “I know English” 2a klasės mokinys Denisas Vargalis užėmė III vietą. Sveikiname Denisą ir jo mokytoją Vitą Uždanavičienę!

 

“Studijoje A” aptartas literatų konkursas

Progimnazijos 5-8 klasių moksleiviai, drąsūs ir netikėtai sukuriantys tekstus apie tai , ko daugelis net nepastebi, buvo pakviesti į eilėraščio ir mažosios prozos konkursą “Čia ir dabar”. Pasirašydami slapyvardžiais jaunieji literatai konkursui pateikė net  devyniolika kūrinių.

Sumanumu , kūrybiškumu atsiskleidė prozininkai.Gustės Lastauskaitės (7b) miniatiūrų ciklas  išsiskyrė įdomia filosofine mintimi, Vilgailė Mališkaitė (6b) sugebėjo meniškai išreikšti pasakotojo jausmus(“Mano mažojo broliuko pasaulis”), Austėja Lenkauskaitė neįtikėtinai prakalbino  katiną (“Ką apie mane papasakotų katinas Tigas”)- kitu kampu pažvelgė į pasaulį. Puikiai draugystės ir ištikimybės idėją atsklaidė Jusvita Riaubaitė pasakoje-miniatiūroje “Kiškutis”. Beje, Jusvita  sublizgėjo ir  poetės talentu- sukūrė geriausią jumoristinį eilėraštį  “Besmegenis”.

Eilėraščių kūrėjai  nustebino stilių ir žanrų įvairove- ir kiekviename  jų tekste slypėjo kas nors gražaus. Patriotine mintimi įtaigus buvo Gabrielės Šaltmėrytės  eilėraštis “Laisvė širdyje”, lyriškumu išsiskyrė Karolinos Petravičiūtės (7b) eilėraštyje“Tu ir aš” sukurtasis žmogus.Be jau minėtų mokleivių savo kūrinius perskaitė Ema Bieliauskaitė (7b), Rugilė Prižgintaitė (7a), Laura Barkauskaitė(7a).

Renginyje dalyvavo ne tik “Studijos A” moksleiviai, bet ir skaitovų būrelio mokiniai. Jie savo dėmesiu  maloniai nustebino  ir jaunuosius literatus , ir mokytojus. Literatų kūryba pasidžiaugusi bibliotekos vedėja Renata Kavaliauskienė , įteikusi  kūrėjams prisiminimui po knygą, pastebėjo,kad tik tada kūrinys  pradeda gyventi ,kai jį pradeda skaityti kiti žmonės .

Konkurso dalyviams įteikti padėkos raštai, o mokyklos direktoriaus vardu padovanoti dar ir rašikliai su logotipu – “Klaipėdos Gedminų progimnazija”

Profesinio tobulėjimo kursai Maltoje

balandžio 1-5 dienomis pradinių klasių mokytoja Ieva Marozaitė dalyvavo Maltoje vykusiuose profesinio tobulėjimo kursuose ,,Efektyvus klasės valdymas”. Tai vienas iš programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“ mobilumų. Jų metu mokytoja turėjo galimybę pasisemti žinių iš tarptautinę patirtį turinčios Jungtinės Karalystės mentorės bei kolegės iš Lenkijos. Kursų metu buvo aptariamos technikos, metodai galintys padėti efektyviau organizuoti klasės darbą, skatinti mokinių teigiamą elgesį, supažindinta su IT įrankiais, kurie palengvintų bei paįvairintų mokymąsi.

Mokytoja džiaugėsi turėdama galimybę pasistemti tarptautinės patirties, įgyti naujų žinių bei pasidalinti turimomis idėjomis su kolegomis.

Valdorfiečių bendruomenės popietė ,,Velykinės kūrybinės dirbtuvėlės“

Kovo 28 d. vakarą gausus būrys tėvelių ir vaikučių susirinko  į valdorfiečių bendruomenės popietę ,,Kūrybinės Velykinės dirbtuvėlės“ ir išbandė iš kartos į kartą perduodamą senovės lietuvių marginimo  būdą vašku. Įvairių spalvų vaško visi pasigamino, į tirpinamą vašką įdėję ir ištirpdę piešimui skirtas vaškines kreideles. Išmarginti kiaušiniai ne tik džiugina, bet jų raštuose ,,užkoduojami “ palinkėjimai, be to, tai malonus ir raminantis užsiėmimas.

Gražiausi žodžiai Lietuvai 

Balandžio 3 dieną vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Gražiausi žodžiai Lietuvai“. Susirinkusius dalyvius pasveikino 1v klasės mokiniai su nuotaikinga daina.

Džiaugiamės skaitovų raiškiu deklamavimu. Sveikiname laureatus:

Aroną Simėną (1a kl.) – I vieta,

Emilę Kniuliūtę (4b kl.) –  II vieta,

Dominyką Brenciūtę (1b) – III vieta,

Ernestą Remeikį (4v ) – nominacija ,,Žiūrovų balsas“.

Linkime Aronui sėkmės miesto meninio skaitymo konkurse.

Koncertas

Mokyklos instrumentinis ansamblis balandžio 4d. surengė koncertą. Kelias jo akimirkas įamžino fotografas Matas Mačiulskis.