Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės +370 643 81472,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Informacija dėl nuotolinio mokymo

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

  1. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 12 punktu, karantinas pratęsiamas iki 2020 m. balandžio 13 d.
  2. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje nuo kovo 30 d. iki atskiro pranešimo, ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant el. priemones ir programas. Organizacinė informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama pranešimais Tamo dienyne. Prašome visų kiekvieną dieną prisijungti prie TAMO dienyno ir stebėti visą informaciją apie nuotoliniu būdu vyksiančias pamokas, organizacinius sprendimus. 
  3. Su pedagoginiais darbuotojais galima susisiekti pranešimais Tamo dienyne. Progimnazijos vadovai ir raštinės administratorė teikia informaciją nurodytais kontaktais
  4. Mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informacinių komunikacinių technologijų koordinatorius G. Jonauskas konsultuoja nuotolinio mokymo(si) Aplinkų naudojimo klausimais. Kontaktai: g.jonauskas@gedminai.lt Nurodytu adresu prašoma rašyti aktualų klausimą, tiksliai nurodyti kontaktus, kuriais būtų galima susisiekti.
  5. Psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenės nariams teikia progimnazijos psichologė R. Perminienė. Galima rašyti elektroninį laišką r.perminiene@gedminai.lt, arba telefonu +37062076892. Jei telefonu psichologė neatsako, vadinasi vyksta konsultacija. Jums bus perskambinta.
  6. Pamokų laikas :

1. 9.00 – 9.30
2. 9.40 – 10.10
3. 10.20 – 10.50
4. 11.00 – 11.30
5. 11.40 – 12.10
Pietų pertrauka nuo 12.10 val. iki 13.10
6.13.10 – 13.40
7. 13.50 – 14.20
8. 14.30 – 15.00

  1. Pamokų tvarkaraštis: 
  1. Klaipėdos Gedminų progimnazijos nuotolinio mokymo taisyklės  
  2. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ 

 

A6_Atmintinė vaikams_(elektronines patyčias)

A6_Atmintinė tėvams_ (apie elektronines patyčias)

 

 

 

SVARBI INFORMACIJA

INFORMACIJA DĖL PROGIMNAZIJOS DARBO KOVO 30-BALANDŽIO 13 D.

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino Klaipėdos Gedminų progimnazija organizuoja darbą nuotoliniu būdu.

Kovo 30 – balandžio 13 d. informacija teikiama

Direktorius Aurelijus Liaudanskas 8 (620) 29 229 direktorius@gedminai.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stasiulienė 8 (645) 55 913 d.stasiuliene@gedminai.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Balsienė (8 682) 61 869 i.balsiene@gedminai.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė (8 618) 87 875 a.jankauskiene@gedminai.lt
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis (8 619) 34 077 s.rudelis@gedminai.lt
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams Danguolė Račickė (8 602) 95 030 danguole@gedminai.lt
Neformaliojo vaikų švietimo organizatorius Edita Letukaitė-Kvederienė   e.kvederiene@gedminai.lt 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, pakeistos mokiniams skiriamos atostogos: pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

Gedminų progimnazijos mokinių, tėvų darbų paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Su šeimos diena!

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet gegužės 7-ąją dieną.  Šiais metais ši diena mūsų šaliai vėl išskirtinė – esame suvaržyti pasaulį užvaldžiusios pandemijos, užsidarę savo namuose, negalime bendrauti, burtis į grupes. Tačiau galime didžiuotis laisvu žodžiu jau 116 metų. Džiaugiamės, kad Gedminų progimnazijos mokiniai ir mokytojai šią dieną paminėjo skaitydami pasirinktus kūrinius.

   Skaityti ir rašyti savo gimtąja kalba – neįkainojama dovana, kuria galime džiaugtis ir šiandien. Ačiū visiems, dalyvavusiems akcijoje! 

1-4 klasių klasių darbeliai ir gražiausi žiedai progimnazijos mokinių Mamytėms!

Mūsų progimnazijos mokiniai lenkia šalies moksleivius savo gebėjimais

    Vasario 5 d. vyko 3–4 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse, kurio tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias. Konkursas buvo organizuotas trijose amžiaus grupėse: 3–4 klasių mokiniams; 5–7 klasių mokiniams; 8–10 klasių mokiniams. Šioms grupėms buvo parengtos įdomios ir nuotaikingos skirtingo sudėtingumo užduotys, mokiniams artimu ir smalsumą žadinančiu kontekstu.

     Dalyvavusių konkurse mokinių rezultatai labai džiugina! Konkurso metu kiekvienas mokinys galėjo surinkti 27 taškus. Gedminiečių vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis) yra 18,71, šalyje – 14,77. Vidutiniškai surinktų taškų dalis % mūsų mokykloje sudaro 69,3, o šalyje – 54,7.

     Konkurso laimėtojų diplomais bus apdovanoti Ugnė Ravaitytė (3b), Povilas Paulauskas (3v), Adrija Domarkaitė (4d). Džiaugiamės ir kitų konkurse dalyvavusių trečiokų pasiekimais. Dėkojame mokytojoms D. Remeikienei, R. Sirusienei, J. Jankutei.

Progimnazija pelnė ženklelį „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2020-2021

2020 metais Lietuvoje šiuo ženkleliu apdovanotos 32 ugdymo įstaigų. Po dviejų etapų paraiškų teikimo proceso šį laimėjimą pelnė ir mūsų progimnazija.

„Programos „eTwinning“ mokykla“ ženklelis – tai ne tik asmeninis įvertinimas atskiriems mokytojams už jų sėkmingą veiklą, bet ir pripažinimas visai mokyklos komandai už aktyvų dalyvavimą programoje „eTwinning“. Tokiais pat ženkleliais iš viso įvertintos 2139 mokyklos iš visos Europos. Apdovanotos mokyklos – tai pripažintos lyderės šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. Ženklelį pelniusios mokyklos bus pristatomos Europos lygiu, prisijungs prie Europos programos „eTwinning“ mokyklų lyderių tinklo ir kartu prisidės prie programos ateities kūrimo. Ženklelį pelniusių mokyklų personalas ir vadovai bus pakviesti įsitraukti į specialias profesinio tobulinimo programas.

Plačiau apie apdovanotas mokyklas galite paskaityti:

https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/2020–2021-etwinning-school-.htm

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta J.

MES LAISVI JAU 30 METŲ!

        Laisvė mus užaugino, mes laisvi jau 30 metų! Šie žodžiai lydėjo Gedminų progimnazijos pradinių klasių mokinius nuo pat kovo mėnesio pradžios. Gedminiečiai visą šį laiką kalbėjo apie pilietiškumą, prisiminė Lietuvos istorijos faktus, domėjosi lietuvių tautos papročiais, kalba, padedami mokytojų  puošė progimnazijos erdves savo kūrybos darbais. Kovo 9, 10 dienomis 1–4 klasių mokiniai pasitikrino savo žinias apie Lietuvą viktorinoje „Laisvės sparnai“, kurią organizavo pradinio ugdymo programos mokytojos Daiva R., Virginija K., Rasa S., direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva S.
      Kovo 11-osios renginius progimnazijoje vainikavo pradinių klasių mokinių ir mokytojų sambūris, kurio metu sudaryta kompozicija simbolizavo 30 metų laisvę. 
      Gedminiečiai, ačiū už Jūsų sutelktumą ir pilietiškumą. 
 
 

                                                          Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva S.

Sušildykime Lietuvą

Kovo 9 d. vyko akcija „Sušildykime Lietuvą“, skirta paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30- metį . Akcijos metu 8e klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Indre Baldiniene ir neformaliojo vaikų švietimo koordinatore Edita Letukaite-Kvederiene apjuosė medžius trispalvės spalvomis.