Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/gedminai/domains/gedminai.lt/public_html/n/wp-config.php on line 90
Metodinė taryba | Gedminų progimnazija
Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Metodinė taryba

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS

METODINĖ TARYBA

 

Pirmininkas – Aurelijus Liaudanskas, direktorius

Nariai:

Iveta Anužienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Asta Jankauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rasa Jonaitienė, technologijų mokytoja metodininkė;

Reda Kadžiulienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė;

Asta Norkienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

Daiva Remeikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

 

 

 

Mokyklos metodinė taryba (toliau – Metodinė taryba) – mokykloje veikianti mokytojų grupė, nustatanti metodinės veiklos prioritetus, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą, svarstanti ir teikianti siūlymus mokytojų veiklos vertinimo (atestavimo) bei kitais klausimais.

 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS

Kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustatyto mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje.

Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti, profesinei kompetencijai ugdyti.

Analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.

Vertina pateiktus mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.

Vadovaujantis mokytojų atestacijos nuostatais dalyvauja vertinant ir tvirtina mokytojų praktinę veiklą, teikia rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, pagalbos mokytojui institucijomis ir kt.

Inicijuoja mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą.

Inicijuoja ugdymo inovacijų diegimą mokykloje.

Teikia dalykinę, pedagoginę, metodinę pagalbą mokytojams, norintiems parengti ir skleisti mokomąją ir metodinę medžiagą.

Teikia siūlymus Mokyklos tarybai dėl mokytojų skatinimo už aktyvią metodinę – pedagoginę veiklą.

Teikia siūlymus mokyklos vadovams, metodinėms grupėms.

Kaupia pedagoginės patirties, mokymo priemonių bei inovacijų banką.

Bendradarbiauja su kitų mokyklų tarybomis bei socialiniais partneriais.

Metodinės veiklos formos: probleminės diskusijos, stendiniai pranešimai, parodos, teorinės – praktinės konferencijos, laikinosios kūrybinės grupės, naujovių apžvalgos, anotacijos, publikacijos, rekomendacijos, konkursai, pedagoginių idėjų mugės, pedagoginės el.svetainės, seminarai, konsultacijos, metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių rengimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, duomenų bazės, tiriamoji veikla ir kt.