Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/gedminai/domains/gedminai.lt/public_html/n/wp-config.php on line 90
Nuotolinis mokymas(is) | Gedminų progimnazija
Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Nuotolinis mokymas(is)

Iki 2021 m. sausio 29 d.  1–8 klasių mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMODĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a6ac5314aa911ebb394e1efb98d3e67

Prašymas dėl progimnazijos lankymo karantino metu

Pamokos, konsultacijos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai 1–8 klasių mokiniams vyks nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį. Pamokų laikas nesikeičia.

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ RASITE ČIA

Dėl Jūsų vaikui reikalingos įrangos (nuotolinio mokymosi laikotarpiui) kreipkitės į progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui S. Rudelį tel. + 370 619 34077

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo(si)

IKT koordinatorius G. Jonauskas

(konsultuoja techniniais klausimais)

G.Jonauskas@gedminai.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Jankauskienė (kreiptis dėl prisijungimo prie „Microsoft Office 365“ slaptažodžių; konsultuoja dėl darbo „Microsoft Office 365“ („Teams“) +370  618 87 875
Direktoriaus pavaduotoja ugdmui I. Balsienė

 (konsultuoja dėl prisijungimo prie TAMO dienyno)

+370 682 61 869

 

Švietimo pagalbos specialistai

Psichologė R. Perminienė R.Perminiene@gedminai.lt
Socialinė pedagogė V. Aliubavičienė +370 647 90 585
Specialioji pedagogė L. Daubarienė (1–6 kl.) l.daubariene@gedminai.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė D. Stasiulienė (7–8 kl.)  
Logopedė A. Musonienė a.musoniene@gedminai.lt

 

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas