Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

Sveikata

Sveikatos priežiūros specialistė Danguolė Beniušienė (111 kabinetas) El. p. sveikata@gedminai.lt Tel. Nr. 861488527 Darbo laikas
Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00-18.17 12.00-12.30
Antradienis 8.00-18.17 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-18.17 12.00-12.30
Ketvirtadienis - -
Penktadienis 8.00-18.15 12.00-12.30
Šeštadienis/Sekmadienis - -
Visuomenės sveikatos specialistė:
 • teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais;
 • įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
 • tvarko mokinių sveikatos būklės dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus;
 • analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba;
 • dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • teikia Pirmąją Pagalbą traumos, nelaimingo atsitikimo, ūmaus apsinuodijimo atveju.
Informaciniai pranešimai tėvams: Pedikuliozė PR_Priešpiečių dėžutėje slypi vaiko sveikata Saugumo Atmintinė - Tėvams Saugūs namai Ką reikia žinoti apie silantus Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2015-Ataskaita Gedminai
Atmintinė tėvams/globėjams, kur kreiptis pagalbos jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.
Nacionalinis Tabako ir Alkoholio kontrolės departamentas kartu su Europos Tarybos Pompidou g rupe įgyvendina socialinę informacinę kampaniją „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“. Vaikai nuo mažumės mėgdžioja vyresniuosius, ypač tėvus, kurie jiems yra geriausi suaugusio asmens elgesio pavyzdžiai. Elkimės atsakingai ir rodykime gerą pavyzdį savo vaikams. https://www.youtube.com/watch?v=HUy2sAD1b0U
Tvarkos: Alkoholio tabako tvarkos aprašas PATIRTŲ TRAUMŲ IR SVEIKATOS SUTRIKDYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS