Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

„Spalvotasis LOGO pasaulis“

Programos ,,Spalvotas LOGO pasaulis" koordinatorės - pradinių klasių mokytoja ekspertė Daiva Gaučytė ir pradinių klasių mokytoja ekspertė Indra Sudeikienė. Programos paskirtis: tenkinti vaiko poreikį ,,kalbėti" vizualiomis raiškos priemonėmis. Mokyti naudotis informacinėmis technologijomis, jas pritaikyti savo asmenybės ugdyme. Ugdyti mokinių norą ir gebėjimą išreikšti save. Uždaviniai:
 • Ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę, galinčią išreikšti savo sugebėjimus ir juos realizuoti;
 • Puoselėti jauno žmogaus etnokultūrinį išsilavinimą, taikant naujas technologines priemones;
 • Skatinti kūrybinį aktyvumą, spontaniškumą, išradingumą;
 • Ugdyti projektinį ir meninį mąstymą, vaizduotę;
 • Mokyti naudotis įvairiomis vaizdavimo technikomis ir priemonėmis;
 • Padėti suprasti kompiuterio galimybes ir jas pritaikyti savo kūrybiniuose darbuose;
 • Pratinti dirbti nuosekliai ir kryptingai;
 • Puošti mokyklą savo kūrybiniais darbais, dalyvauti konkursuose, olimpiadose;
 • Atskleisti ir lavinti gebėjimus;
 • Stiprinti atsakomybę už savo veiklą ir jos rezultatus;
 • Ugdyti mokinio savimonę, mokyti suvokti tikrąsias vertybes.
Tikslai:
 • Neformalaus ugdymo projekto ,,LOGO pasaulis" įgyvendinimas;
 • Projektinio darbo metodo įtvirtinimas pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo koncensuse.