Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr.T2-205 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamą pailgintos  dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo“ 1., 2. punktais:

 1. Vienam asmeniui per mėnesį atlygintinai teikiamos pailgintos dienos grupės (3 val. per dieną) paslaugos kaina savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose:

1.1. nuo 11 iki 15 mokinių grupėje – 48 Eur 66 ct;

1.2. nuo 16 iki 20 mokinių grupėje –33 Eur 31ct;

1.3. 21 ir daugiau mokinių grupėje – 25 Eur 49 ct.

 1. Už paslaugą nemokama, jeigu vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės nustatytų remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

 

Mokėjimas už pailgintos dienos grupę:

Kiekvieną mėnesį yra pateikiamas mokėjimo kvitas. Mėnesio įmoką reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d. į kvite nurodytą sąskaitą. Atlikus mokėjimą vėliau, mokėjimo kvituke gali būti nurodyta padvigubinta mokėjimo suma.

 

Pailgintos dienos grupės veikla:

 1. Grupės auklėtojomis dirba:
  • Andžela Martyšienė – nemokamoje grupėje;
  • Gaidjurgienė, Vaida Staugaitė-Galminienė – mokamoje grupėje.
 2. Grupės darbo laikas:
  • nemokama pailgintos dienos grupė – 13.00–16.00 val.
  • mokama grupė – 14.00–17.00 val.
 3. Grupės veikla:
  • grupėse vyksta įvairi veikla: didaktiniai žaidimai, judrieji žaidimai lauke, pagal galimybes gilinamos vaikų žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, plėtojama jų saviraiška, sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus progimnazijoje;
  • sudarytos sąlygos progimnazijos valgykloje pavalgyti pavakarius.