Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr.T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“ 1, 2. punktais:

Vienam asmeniui per mėnesį atlygintinai teikiamos pailgintos dienos grupės paslaugos kaina savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose:

1.1. 3 val. per dieną— 35,90 euro;

1.2. 4 val. per dieną—47,90 euro;

1.3. 5 val. per dieną—59,90 euro.

Minimalus mokinių skaičius—ne mažesnis kaip 12, maksimalus—ne didesnis kaip 24.

Už paslaugą nemokama, jeigu mokinys gauna nemokamą maitinimą arba yra didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokėjimas už pailgintos dienos grupę

Kiekvieną mėnesį yra pateikiamas mokėjimo kvitas. Mėnesio įmoką reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 25 d. į kvite nurodytą sąskaitą.

Pailgintos dienos grupės veikla

Grupėje vyksta įvairi veikla: skiriamas dėmesys vaiko aktyviam ir pasyviam poilsiui, pagal galimybes gilinamos vaikų žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus progimnazijoje.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali progimnazijos valgykloje užsakyti savo vaikui pavakarius.