Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Pedagoginiai

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS

PEDAGOGŲ  SĄRAŠAS

2019–2020 M. M.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigybė,

dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija
1. Aurelijus Liaudanskas Direktorius  
2. Ilona Balsienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja ekspertė
3. Asta Jankauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė
4. Saulius Rudelis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, šokis, žmogaus sauga Mokytojas ekspertas
5. Daiva Stasiulienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji  pedagogė Specialioji mokytoja metodininkė
6. Vaida Bunevičiūtė-Kudinova Pradinis ugdymas Mokytoja
7. Laura Daubarienė Pradinis ugdymas, specialioji pedagogė Mokytoja, spec. pedagogė
8. Vilma Gaidjurgienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
9. Daiva Gaučytė Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė
10. Jūratė Jankutė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
11. Sigita Jurkevičienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
12. Virginija Kupšienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
13. Greta Kreišmontaitė Pradinis ugdymas Mokytoja
14. Jūratė Lastauskienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
15. Daiva Remeikienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
16. Rasa Serapinienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
17. Roberta Sirusienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
18. Indra Sudeikienė Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė
19. Audronė Šimkuvienė Pradinis ugdymas Mokytoja
20. Jurgita Širvienė Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
21. Gintarė Škimelytė Pradinis ugdymas Mokytoja
22. Lukrecija Šlevaitė Pradinis ugdymas Mokytoja
23. Jolanta Grinevičienė Tikyba Vyr. mokytoja
24. Reda Kadžiulienė Tikyba Mokytoja metodininkė
25. Algina Plūkienė Etika Vyr. mokytoja
26. Brigita Imbrasienė Lietuvių kalba ir literatūra Vyr. mokytoja
27. Robertas Ivanauskas Lietuvių kalba ir literatūra Mokytojas metodininkas
28. Inga Lenkauskienė Lietuvių kalba ir literatūra Vyr. mokytoja
29. Vilhelmina Paniuškienė Lietuvių kalba ir literatūra, teatras Mokytoja metodininkė
30. Iveta Anužienė Anglų kalba Mokytoja metodininkė
31. Vilma Bučmienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
32. Renata Martyšiūtė-Jarašiūnė Anglų kalba Vyr. mokytoja
33. Anton Petrovskij Anglų kalba, rusų kalba, žmogaus sauga Vyr. mokytojas
34. Lijana Požienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
35. Kristina Rudelienė Anglų kalba Mokytoja metodininkė
36. Ingrida Simanauskienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
37. Vita Uždanavičienė Anglų kalba Vyr. mokytoja
38. Natalija Deviatajeva Rusų kalba Mokytoja metodininkė
39. Ruslana Yaburova Rusų kalba Vyr. mokytoja
40. Regina Gedmontienė Vokiečių kalba Mokytoja metodininkė
41. Reda Šverebienė Vokiečių kalba Vyr. mokytoja
42. Raminta Bakevičienė Matematika Mokytoja metodininkė
43. Jekaterina Daugintė Matematika, fizika Mokytoja
44. Sandra Kazelskienė Matematika Vyr. mokytoja
45. Rima Sidorovienė Matematika Mokytoja metodininkė
46. Sonata Jakovlevienė Informacinės technologijos Vyr. mokytoja
47. Gediminas Jonauskas Informacinės technologijos Mokytojas metodininkas
48. Asta Norkienė Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė
49. Ferdenandas Alonderis Chemija, gamta ir žmogus Vyr. mokytojas
50. Alma Liutkuvienė Fizika Mokytoja metodininkė
51. Vita Venskienė Biologija, gamta ir žmogus Mokytoja
52. Indrė Baldinienė Istorija Mokytoja metodininkė
53. Giedrė Kaunaitė Istorija, fizika Mokytoja
54. Jovita Būtaitė Geografija Vyr. mokytoja
55. Vilma Paškauskienė Geografija Mokytoja metodininkė
56. Stasys Freitakas Technologijos Vyr. mokytojas
57. Vida Gnedojienė Technologijos Mokytoja ekspertė
58. Rasa Jonaitienė Technologijos Mokytoja metodininkė
59. Loreta Grigaitytė Dailė Mokytoja metodininkė
60. Edita Martinkevičienė Muzika Mokytoja metodininkė
61. Andžela Martyšienė Muzika Mokytoja metodininkė
62. Lina Klepeckaitė-Diržininkienė Šokis Mokytoja metodininkė
63. Mindaugas Krakys Fizinis ugdymas Mokytojas metodininkas
64. Laimonas Šapkauskas Fizinis ugdymas Vyr. mokytojas
65. Nijolė Triuškienė Fizinis ugdymas Mokytoja metodininkė
66. Vilma Aliubavičienė Socialinė pedagogė Vyr. socialinė pedagogė
67. Agnė Musonienė Logopedė Logopedė metodininkė
68. Rasa Perminienė Psichologė Psichologė
69. Edita Letukaitė-Kvederienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Mokytoja
70. Andrius Chomičius Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Mokytojas
71. Renata Černiauskienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Vyr. mokytoja
72. Vilma Domarkienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Mokytoja metodininkė
73. Loreta Jurkuvienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Mokytoja
74. Ernesta Rekštienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Mokytoja
75. Dalia Balsienė Akomponuotoja Mokytoja metodininkė