Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Pedagoginiai

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2017–2018 M. M.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė Dėstomas dalykas Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Ferdenandas Alonderis Mokytojas Chemija, gamta ir žmogus Aukštasis Vyresnysis mokytojas
2. Iveta Anužienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Mokytoja metodininkė
3. Raminta Bakevičienė Mokytoja Matematika Aukštasis Vyresnioji mokytoja
4. Indrė Baldinienė Mokytoja Istorija Aukštasis Vyresnioji mokytoja
5. Ilona Balsienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis I vadybinė kategorija, mokytoja ekspertė
6. Vilma Bučmienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
7. Vaida Bunevičiūtė-Kudinova Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
8. Jovita Būtaitė Mokytoja Geografija Aukštasis Vyresnioji mokytoja
9. Renata Černiauskienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Neformalusis švietimas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
10. Jekaterina Daugintė Mokytoja Matematika Aukštasis Mokytoja
11. Natalija Deviatajeva Mokytoja Rusų kalba Aukštasis Mokytoja metodininkė
12. Nina Dzimidienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Muzika Aukštasis Vyresnioji mokytoja
13. Lauryna Eirošė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
14. Stasys Freitakas Mokytojas Technologijos Aukštasis Vyresnysis mokytojas
15. Vilma Gaidjurgienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
16. Daiva Gaučytė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja ekspertė
17. Regina Gedmontienė Mokytoja Vokiečių kalba Aukštasis Mokytoja metodininkė
18. Vida Gnedojienė Mokytoja Technologijos Aukštasis Mokytoja ekspertė
19. Loreta Grigaitytė Mokytoja Dailė Aukštasis Mokytoja metodininkė
20. Jolanta Grinevičienė Mokytoja Dorinis ugdymas (tikyba) Aukštasis Vyresnioji mokytoja
21. Ruslana Yaburova Mokytoja Rusų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
22. Robertas Ivanauskas Mokytojas Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Mokytojas metodininkas
23. Sonata Jakovlevienė Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis Vyresnioji mokytoja
24. Asta Jankauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Mokytoja metodininkė
25. Jūratė Jankutė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
26. Rasa Jonaitienė Mokytoja Technologijos Aukštasis Mokytoja metodininkė
27. Gediminas Jonauskas Mokytojas Informacinės technologijos Aukštasis Mokytojas metodininkas
28. Stanislava Jukumienė Mokytoja Biologija Aukštasis Mokytoja metodininkė
29. Sigita Jurkevičienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
30. Reda Kadžiulienė Mokytoja Dorinis ugdymas (tikyba) Aukštasis Mokytoja metodininkė
31. Tadas Karinauskas Mokytojas Kūno kultūra (nepagrindinė darbovietė) Aukštasis Vyresnysis mokytojas
32. Jadvyga Katkuvienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
33. Giedrė Kaunaitė Mokytoja Istorija Aukštasis Mokytoja
34. Sandra Kazelskienė Mokytoja Matematika Aukštasis Vyresnioji mokytoja
35. Mindaugas Krakys Mokytojas Kūno kultūra (nepagrindinė darbovietė) Aukštasis Mokytojas metodininkas
36. Greta Kreišmontaitė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
37. Virginija Kupšienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
38. Jūratė Lastauskienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
39. Inga Lenkauskienė Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Vyresnioji mokytoja
40. Aurelijus Liaudanskas Direktorius Aukštasis I vadybinė kategorija
41. Alma Liutkuvienė Mokytoja Fizika Aukštasis Mokytoja metodininkė
42. Ieva Marozaitė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
43. Edita Martinkevičienė Mokytoja Muzika Aukštasis Mokytoja metodininkė
44. Martyšienė Andžela Mokytoja Muzika Aukštasis Mokytoja metodininkė
45. Renata Martyšiūtė-Jarašiūnė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
46. Asta Norkienė Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis Mokytoja metodininkė
47. Vilhelmina Paniuškienė Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Mokytoja metodininkė
48. Vilma Paškauskienė Mokytoja Geografija Aukštasis Mokytoja metodininkė
49. Jurgita Petkienė Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Vyresnioji mokytoja
50. Anton Petrovskij Mokytojas Anglų kalba, rusų kalba, žmogaus sauga Aukštasis Vyresnysis mokytojas
51. Algina Plūkienė Mokytoja Dorinis ugdymas (etika) Aukštasis Vyresnioji mokytoja
52. Lijana Požienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
53. Vytautas Radzevičius Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Robotika Aukštasis
54. Daiva Remeikienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
55. Kristina Rudelienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Mokytoja metodininkė
56. Saulius Rudelis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas Šokis, žmogaus sauga Aukštasis Mokytojas ekspertas
57. Kristina Ruzveltienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Muzika Aukštasis Mokytoja
58. Rasa Serapinienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
59. Rima Sidorovienė Mokytoja Matematika Aukštasis Mokytoja metodininkė
60. Ingrida Simanauskienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
61. Roberta Sirusienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
62. Vaida Staugaitė – Galminienė Akomponiatorė Akomponiatorė Vidurinis
63. Indra Sudeikienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja ekspertė
64. Laimonas Šapkauskas Mokytojas Kūno kultūra Aukštasis Vyresnysis mokytojas
65. Jurgita Širvienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
66. Škimelytė Gintarė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
67. Šverebienė Reda Mokytoja Vokiečių kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
68. Triuškienė Nijolė Mokytoja Kūno kultūra Aukštasis Mokytoja metodininkė
69. Uždanavičienė Vita Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
70. Vysockaja Lana Mokytoja Šokis Aukštasis Mokytoja
71. Žilinskas Mantvydas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Šokis Aukštasis Mokytojas

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2017–2018 M. M.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Vilma Aliubavičienė Socialinė pedagogė Aukštasis Vyresnioji pedagogė
2. Laura Daubarienė Specialioji pedagogė Aukštasis Specialioji pedagogė
3. Agnė Musonienė Logopedė Aukštasis Logopedė metodininkė
4. Rasa Perminienė Psichologė Aukštasis IV kategorija
5. Daiva Stasiulienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė Aukštasis II vadybinė kategorija, specialioji pedagogė metodininkė