Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Pedagoginiai

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2018–2019 M. M.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė Dėstomas dalykas Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Ferdenandas Alonderis Mokytojas Chemija, gamta ir žmogus Aukštasis Vyresnysis mokytojas
2. Iveta Anužienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Mokytoja metodininkė
3. Raminta Bakevičienė Mokytoja Matematika Aukštasis Vyresnioji mokytoja
4. Indrė Baldinienė Mokytoja Istorija Aukštasis Vyresnioji mokytoja
5. Ilona Balsienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis I vadybinė kategorija, mokytoja ekspertė
6. Paulius Barzinskis Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Muzika Aukštasis Mokytojas metodininkas
7. Vilma Bučmienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
8. Vaida Bunevičiūtė-Kudinova Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
9. Jovita Būtaitė Mokytoja Geografija Aukštasis Vyresnioji mokytoja
10. Renata Černiauskienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Teatras Aukštasis Vyresnioji mokytoja
11. Jekaterina Daugintė Mokytoja Matematika Aukštasis Mokytoja
12. Natalija Deviatajeva Mokytoja Rusų kalba Aukštasis Mokytoja metodininkė
13. Nina Dzimidienė Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Muzika Aukštasis Vyresnioji mokytoja
14. Lauryna Eirošė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
15. Stasys Freitakas Mokytojas Technologijos Aukštasis Vyresnysis mokytojas
16. Vilma Gaidjurgienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
17. Daiva Gaučytė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja ekspertė
18. Regina Gedmontienė Mokytoja Vokiečių kalba Aukštasis Mokytoja metodininkė
19. Vida Gnedojienė Mokytoja Technologijos Aukštasis Mokytoja ekspertė
20. Loreta Grigaitytė Mokytoja Dailė Aukštasis Mokytoja metodininkė
21. Jolanta Grinevičienė Mokytoja Dorinis ugdymas (tikyba) Aukštasis Vyresnioji mokytoja
22. Ruslana Yaburova Mokytoja Rusų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
23. Brigita Imbrasienė Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Vyresnioji mokytoja
24. Robertas Ivanauskas Mokytojas Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Mokytojas metodininkas
25. Sonata Jakovlevienė Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis Vyresnioji mokytoja
26. Asta Jankauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Mokytoja metodininkė
27. Jūratė Jankutė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
28. Rasa Jonaitienė Mokytoja Technologijos Aukštasis Mokytoja metodininkė
29. Gediminas Jonauskas Mokytojas Informacinės technologijos                      Aukštasis Mokytojas metodininkas
30. Sigita Jurkevičienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
31. Reda Kadžiulienė Mokytoja Dorinis ugdymas (tikyba) Aukštasis Mokytoja metodininkė
32. Giedrė Kaunaitė Mokytoja Istorija Aukštasis Mokytoja
33. Sandra Kazelskienė Mokytoja Matematika Aukštasis Vyresnioji mokytoja
34. Lina Klepeckaitė-Diržninkienė Mokytoja Šokis Aukštasis Mokytoja metodininkė
35. Mindaugas Krakys Mokytojas Kūno kultūra (nepagrindinė darbovietė) Aukštasis Mokytojas metodininkas
36. Greta Kreišmontaitė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
37. Virginija Kupšienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
38. Jūratė Lastauskienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
39. Inga Lenkauskienė Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Vyresnioji mokytoja
40. Aurelijus Liaudanskas Direktorius Aukštasis I vadybinė kategorija
41. Alma Liutkuvienė Mokytoja Fizika Aukštasis Mokytoja metodininkė
42. Ieva Marozaitė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
43. Edita Martinkevičienė Mokytoja Muzika Aukštasis Mokytoja metodininkė
44. Andžela Martyšienė  Mokytoja Muzika Aukštasis  Mokytoja metodininkė
45. Renata Martyšiūtė-Jarašiūnė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
46. Jūratė Navickienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
47. Rita Nekrošienė Mokytoja Biologija Aukštasis Mokytoja ekspertė
48. Asta Norkienė Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis Mokytoja metodininkė
49. Vilhelmina Paniuškienė Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Mokytoja metodininkė
50. Vilma Paškauskienė Mokytoja Geografija Aukštasis Mokytoja metodininkė
51. Anton Petrovskij Mokytojas Anglų kalba, rusų kalba, žmogaus sauga Aukštasis Vyresnysis mokytojas
52. Jurgita Petkienė Mokytoja

 

Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis Vyresnioji mokytoja
53. Algina Plūkienė Mokytoja Dorinis ugdymas (etika) Aukštasis Vyresnioji mokytoja
54. Lijana Požienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
55. Daiva Remeikienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
56. Kristina Rudelienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Mokytoja metodininkė
57. Saulius Rudelis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas Šokis, žmogaus sauga Aukštasis Mokytojas ekspertas
58. Rasa Serapinienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Vyresnioji mokytoja
59. Rima Sidorovienė Mokytoja Matematika Aukštasis Mokytoja metodininkė
60. Ingrida Simanauskienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
61. Roberta Sirusienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
62. Dalia Balsienė Akomponiatorė                      Akomponiatorė                      Aukštasis Koncertmeisterė metodininkė
63. Indra Sudeikienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja ekspertė
64. Laimonas Šapkauskas Mokytojas Kūno kultūra Aukštasis Vyresnysis mokytojas
65. Jurgita Širvienė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja metodininkė
66. Gintarė Škimelytė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Mokytoja
67. Reda Šverebienė Mokytoja Vokiečių kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja
68. Nijolė Triuškienė Mokytoja Kūno kultūra Aukštasis Mokytoja metodininkė
69. Vita Uždanavičienė Mokytoja Anglų kalba Aukštasis Vyresnioji mokytoja

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2018–2019 M. M.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Vilma Aliubavičienė Socialinė pedagogė Aukštasis Vyresnioji pedagogė
2. Laura Daubarienė Specialioji pedagogė Aukštasis Specialioji pedagogė
3. Agnė Musonienė Logopedė Aukštasis Logopedė metodininkė
4. Rasa Perminienė Psichologė Aukštasis IV kategorija
5. Daiva Stasiulienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė Aukštasis II vadybinė kategorija, specialioji pedagogė metodininkė