Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/gedminai/domains/gedminai.lt/public_html/n/wp-config.php on line 90
,,Mažoji laboratorija" | Gedminų progimnazija
Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
,,Mažoji laboratorija”

,,Mažoji laboratorija” – koordinatorės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stasiulienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Remeikienė

Programos paskirtis
Mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2012 ir 2013 metais savo išvadose siūlė progimnazijoje tobulinti gabių mokinių ugdymo ir mokinio asmeninės pažangos stebėjimo/fiksavimo sritis. Atsižvelgiant į darbo grupės įžvalgas, išvadas ir pasiūlymus 2013-2014 m.m. progimnazijoje buvo parengtas „Gabių/talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo modelis, pradėti įgyvendinti pirmieji užsibrėžti tikslai. Vienas iš jų – eksperimentiniai gamtamoksliniai užsiėmimai „Mažoji laboratorija“ gabiems pradinių klasių mokiniams. 2013-2014/ 2014-2015 m.m. patirtis parodė, kad šie užsiėmimai gabiems pradinių klasių mokiniams labai patiko, labai gražių atsiliepimų mokslo metų pabaigoje sulaukta ir iš šių mokinių tėvelių. Užsiėmimų veikla buvo organizuojama ir kitose erdvėse: Klaipėdos Universiteto botanikos sode, Valstybinės kolegijos laboratorijoje. Vaikams užsiėmimus vedė aukštųjų mokyklų dėstytojai. Savo veiklą „Mažosios laboratorijos“ mokiniai pristatė regioninėje konferencijoje „Aš ir gamta“. Mokytojos gerąja patirtimi dalijomės respublikinėje praktinėje teorinėje konferencijoje „Kūrybiškos asmenybės ugdymas“, pristatėme laboratorijos veiklą pranešimu „Tiriamoji veikla kaip galimybė ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius“, organizavome atvirą miesto mokyklų renginį „Mažoji laboratorija“. Sukurtas užsiėmimų veiklą pristatantis internetinis puslapis http://1dklase.wix.com/gabus#!home/mainPage

2015-2016 m.m. siūloma pratęsti gamtamokslinius užsiėmimus “Mažoji laboratorija” veiklą organizuojant 2 grupėm, atsižvelgiant į vaikų turimą patirtį dirbant tiriamąjį darbą: gabiems pradinių klasių mokiniams, įtraukiant ir keletą specialiųjų ugdymosi poreikių (mokymosi sunkumų patiriančių) turinčių pradinių klasių mokinių ir 3-5 klasių mokiniams lankysiantiems užsiėmimus jau 3 metus. Vedant užsiėmimus į pagalbą bus kviečiami mokytojai specialistai (fizikai, chemikai, gamtos mokslų). Tokiu būdu progimnazijoje būtų stiprinamas gabių/talentingų mokinių įvairiapusis ugdymas, stiprinama inkliuzinio ugdymo samprata, mokymosi mokytis ir socialinės kompetencijos, augtų mokymosi sunkumų patiriančių specialiųjų poreikių mokinių savigarba. Tikėtina, kad visa tai kartu leistų stebėti ir augančią skirtingų gebėjimų mokinių asmeninę bei akademinę pažangą.

Programos tikslas ir uždaviniai
Užsiėmimų tikslas – stiprinti praktinės veiklos įgūdžius, leidžiant patirti mokiniui atradimo džiaugsmą, pačiam ieškant ir randant atsakymus į užsiėmimo pradžioje iškeltus klausimus.
“Mažosios laboratorijos” užsiėmimų metu skirtingų gebėjimų mokiniai turės galimybę plėsti savo gebėjimų sritis, nesikoncentruojantis vien tik į aukštus/aukštesnius akademinius matematinius ar kalbinius pasiekimus. Praktinių veiklų metu ir aktyviai patys veikdami, stebėdami mokomuosius filmus, mokiniai susipažins/turtins žinias apie įvairius gamtos reiškinius ir dėsnius, kurie supa juos kasdienėje aplinkoje ir veikloje.
Programos dalyviai
Pradinių ir 5 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių tutintys mokiniai: akademinėse srityse 12-16 gabių/talentingų mokinių ir 5-6 mokymosi sunkumų patiriantys mokiniai. Viso 17-20 mokinių.

Užsiėmimų vieta, laikas
„Mažosios laboratorijos“ užsiėmimai vyks 305, biologijos, fizikos, chemijos kabinete esant poreikiui – netradicinėse ugdymo(si) aplinkose progimnazijoje, miesto erdvėse, aukštųjų mokyklų laboratorijose, įmonėse. Planuojama su mokiniais susitikti 3-4 kartus mėnesyje ( priklausomai nuo tą mėnesį suplanuotų bandymų/veiklų trukmės ). Vieno užsiėmimo trukmė – vidutiniškai 1 astronominė valanda.

 

Nuotraukos: https://drive.google.com/a/gedminai.lt/folderview?id=0B28E7OhPcXsCR3JEektLVUxKT2s&usp=sharing_eid&ts=561fe7f6