Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/gedminai/domains/gedminai.lt/public_html/n/wp-config.php on line 90
Gedmina | Gedminų progimnazija
Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Gedmina

Gedminų pagrindinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas „GEDMINA“

Kolektyvas įsikūrė 1999 metų rudenį. Pirmuosius nedrąsius šokio žingsnius žengė pirmieji tautinių šokio kolektyvo „Gedmina“ šokėjai, vadovaujami Sauliaus Rudelio. Tuomet jų buvo 26, ir pirmasis jų pasirodymas įvyko koncerte, skirtame mokyklos 25-mečiui. Šiandien tie buvę mažieji šokėjai jau septintokai ir yra vyriausieji kolektyvo šokėjai.

2000 metų pavasarį prie šokėjų grupės prisijungė kanklininkių ansamblis, vadovaujamas Virginijos Žapnickienės, kuris jau išaugo į liaudies instrumentų orkestrą, kuriam vadovauja Virginija Žapnickienė ir Donatas Merkelis.

Kolektyvas „Gedmina“ koncertuoja miesto ir rajono mokyklose – dalyvauja Meninių kolektyvų apsikeitimo programoje – Sendvario, „Vyturio“, Plungės – „Liepaitės“, Vėžaičių pagrindinėse mokyklose. Tautinių šokių kolektyvas „Gedmina“ yra nuolatinis mokyklos renginių dalyvis, paruošta daug autorinių koncertinių programų: „Aukštyn kojom“, „Ateinam žemėn žaisti kaip vaikai“ , „Bite rite baltarage…“ , „Septynios tilto mylios, už to tilto trys lelijos. Kas?“ , „Kinkyk, saulute aukso žirgus/ parvežk paukštelių giesmeles“

Nuo 2001 metų kolektyvas turi ir vokalinę grupę, kuriai vadovauja Andžela Martyšienė.

2002 metais kolektyvui buvo suteiktas „Gedminos“ vardas. Augant šokėjų skaičiui, kolektyvui vieno choreografijos mokytojo nebeužtenka. Nuo 2002 metų rudens į kolektyvą atėjo dirbti Kristina Rudelienė.

Mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Gedmina“ jau dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose: 2001 metais vyko į tarptautinį folkloro festivalį Vengrijoje, 2002 metais – į festivalį Latvijoje o 2005 dalyvavo Tarptautiniame VIII vaikų folklorinių kolektyvų festivalyje Slovakijoje – Bratislavoje. 2004 m. patys organizavo tarptautinį šokių kolektyvų festivalį „Užauginkime draugystės medį“ Klaipėdoje, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Šiemet kolektyvas dalyvavo tarptautiniame šokių kolektyvų festivalyje „Šokio vizija“, vasarą išvyksta į Lietuvos moksleivių dainų šventę Vilniuje.

Šokis – tai poezija, kuris suskamba judesio ritme, prakalbina žmogų savąja kalba, beldžiasi į sielą, atverdama slapčiausias kūrybos galias. O koks gi šokis be muzikos? Kolektyvo nematomi pagalbininkai – tai koncertmeisteriai, be kurių neįmanoma šokio pamoka ar repeticija. Nuo pat pirmųjų kolektyvo gyvavimo dienų užsiėmimams akomponuoja Vaida Staugaitė-Galminienė. Taip pat kolektyvui talkina koncertmeisteriai Rasa Jonaitienė, Loreta Dromantaitė, Dalia Šiaučiukėnienė ir Žilvinas Jankus.

Kolektyvas koncertinę veiklą vysto ir respublikoje: dalyvavo šokių šventėje „Šokio vizija“ Klaipėdoje (2003 m., 2004m.), Klaipėdos apskrities meno festivalyje „Iš aplinkui“ Gargžduose (2004 m.), respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje „Mes – Lietuvos vaikai“ (2001 m., 2004 m.), 2004 metais tautinių šokių kolektyvas „Gedmina” dalyvavo respublikinio vaikų ir moksleivių šokių konkursiniame festivalyje „Aguonėlė-2004” I ture Klaipėdoje, kuriame užėmė I vietą ir II ture Kretingoje, kuriame užėmė IV vietą. 2005 m. respublikiniame mažųjų šokėjų festivalyje-konkurse „Ant stogo“ Vilniuje užėmė II vietą.

Per penkerius metus kolektyvo narių skaičius išaugo iki 170. Kolektyvas nuolat bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto Choreografijos katedra, dalyvauja studentų mokomosiose bei diplominėse praktikose, šoka studentų baigiamuosiuose šokio kompozicijos egzaminuose. Gražus bendradarbiavimas išaugo į bendrą projektą „Mažųjų kelionė po šokio šalį“. Taip pat kolektyvas bendradarbiauja su Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos Choreografijos skyriumi, kartu vykdė bendrą projektą „Terpsichorės keliais…“ .

Gedminiečiai dalyvavo tarptautiniame vaikų folklorinių kolektyvų festivalyje Slovakijoje – Bratislavoje. Jame dalyvavo 6 užsienio kolektyvai. Į šį festivalį mus pakvietė senas Bratislavos miesto Menų mokyklos kolektyvas„Čečinka”. Šis festivalis skaičiuoja jau 4 savo gyvavimo metus . Laikas, praleistas draugų rate, įsimins gedminiečiams ilgam. Mes nesakėme viso gero, bet sakėme iki pasimatymo…