Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/gedminai/domains/gedminai.lt/public_html/n/wp-config.php on line 90
Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti | Gedminų progimnazija
Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mūsų progimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekte „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“ Nr. 2018-1-LT01-KA101-046837. Projektui įgyvendinti skirta dotacija – 23 256 EUR.

Projekto trukmė – 2 metai.

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė.

Projekte dalyvaus progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Stasiulienė, 8 mokytojai, kurie ieškos profesinio meistriškumo paslapčių, mokysis, bendradarbiaus su Europos mokytojais Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Graikijoje, Maltoje, Airijoje.
Tarptautinių kursų, darbo stebėjimo metu mokytojai susipažins su kitų šalių pamokoje taikomais pažangiais, efektyviais mokymo metodais, mokinių motyvavimo, mokymosi tyrinėjant, integralaus mokymo, lyderystės skatinimo metodais, būdais, siekiant geresnių mokymosi rezultatų, ugdymo proceso planavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo principais.

Projekto tikslai:
1. Mokyklos administracijai įgyti patirties vystant progimnaziją kaip gyvąją organizaciją ir teikiant savalaikę pagalbą mokytojams.
2. Tobulinti mokytojų gebėjimus taikyti pažangius, netradicinius mokymo metodus ir būdus, siekiant tinkamai atliepti kiekvieno mokinio poreikius bei galimybes ir gerinant jų mokymo(-si) motyvaciją bei rezultatus.
3. Įgyti praktinės patirties ir žinių, reikalingų sėkmingai taikyti progimnazijoje Valdorfo pedagogikos elementus.
4. Pasiruošti progimnazjoje diegti dalyko ir anglų kalbos mokymą nuo 7 klasės.
5. Suteikti mokytojams, administracijos atstovams galimybę kelti kvalifikaciją, tobulinant užsienio kalbos gebėjimus, tarpkultūrinę bei komunikacinę kompetencijas.
6. Integruoti užsienio šalių praktiką į veiklos programą, ugdymo turinį, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, mokinių pasiekimus.

* Projektas yra finansuojamas iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
* Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

KA1 leidinys