Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Priėmimas

Raštinės darbo laikas:

  • I – IV 8.00 – 16.45
  • V 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

Telefonas pasiteiravimui: 8(46)346109

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į 1, 2-8 KLASES 2018–2019 MOKSLO METAMS

  1. 2018–2019 m.m. formuojamos 4 būsimų pirmokų klasės.

Pirmų klasių mokytojos: V. Gaidjurgienė, S. Jurkevičienė, R. Serapinienė. Vienai darbo vietai bus skelbiamas konkursas.

  1. Prašymus už vaikus iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Prašymus galima teikti į kelias mokyklas, tokiu atveju prašymuose būtina nurodyti kitų pasirinktų mokyklų pavadinimus.
  2. Asmenys priimami, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas.
  3. Pagrindinis priėmimas 2018-2019 mokslo metams bus vykdomas:

* į netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos elementus taikančias klases) klases – 2018 m. gegužės 1–20 d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai).

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas vyks:

1 kl. –  gegužės 2, 3, 7 d. ,

5 kl. –  gegužės 9, 10 d. 

Motyvacijos vertinimas bus vykdomas pagal progimnazijos direktoriaus  nustatytą tvarkos aprašą.

* į kitas klases – 2018 m. birželio 10–25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai).

  1. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys, jei pagrindinio priėmimo metu neįmanoma patenkinti visų prašymų:

* tęsia mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje;

* vaikas yra našlaitis ir gyvena progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

* vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvena progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;

* prašymo pateikimo metu Gedminų progimnazijoje jau mokosi brolis ar sesuo ir gyvena progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

  1. Pavienis priėmimas į laisvas vietas vykdomas pasibaigus pagrindiniam priėmimui.
  2. Pavienio priėmimo metu pagal prašymų įregistravimo datas pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys priskirtų mokyklų teritorijose, po to – asmenys, negyvenantys mokykloms priskirtose aptarnavimo teritorijose, iš kurių priėmimo pirmumas teikiamas našlaičiams, asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje ir asmenims, gyvenantiems artimiausių mokyklų aptarnavimo teritorijose.
  3. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys priimami esant laisvoms vietoms, pirmenybę teikiant asmenims, pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti ūkio lėšas bentros sutarties tarp savivaldybių pagrindu.

Progimnazijai priskirtas teritorijas, kitą išsamesnę informaciją rasite adresu:

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/aktualus-dokumentai/2119

 

Laisvų vietų skaičius 1–8 klasėse (kovo 20 d. duomenimis)

  Laisvų vietų skaičius bendrose klasėse Laisvų vietų skaičius netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos elementus taikančiose) klasėse Laisvų vietų skaičius pagilintos anglų kalbos klasėse
1 klasė 6 nėra neformuota
2 klasė 7 2 neformuota
3 klasė 1 nėra neformuota
4 klasė 1 2 neformuota
5 klasė 2 1 4
6 klasė 7 2 5
7 klasė 8 neformuota 3
8 klasė 13 neformuota 4

 

Mokinių skaičius 2018–2019 m. m.

  Mokinių skaičius bendrose klasėse Mokinių skaičius netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos elementus taikančiose) klasėse
1 klasė 67 24
5 klasė 120 30

 Dokumentai:

Prašymas priėmimo į 1-4 klases (2018 metų).

Prašymas priėmimo į 5 klasę (2018 metų).

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo

Klaipėdos miesto savivaldybės mokinių priėmimo komisija

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas