Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

Priėmimas

Priėmimo tvarka (aktualu iki 2017-12-29)

Klaipėdos Gedminų progimnazija vykdo mokinių priėmimą vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintu 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-296 „Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“

Šiuo aprašu nustatomi asmenų priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijai ir sąlygos, priėmimo dokumentų pateikimo, priėmimo vykdymo ir informacijos viešinimo nuostatos. Aktualu:

 1. asmenys priimami į mokyklas, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas, arba mokyklas renkasi patys pagal individualius švietimo poreikius;
 2. priėmimas į mokyklas vykdomas pagal prašymų įregistravimo datas arba specialiųjų ir/ar bendrųjų gebėjimų vertinimo rezultatus.
 3. prašymai mokytis kitiems mokslo metams pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokyklose priimami nuo sausio 4 d. Jie teikiami asmeniškai ar registruotu laišku ir įregistruojami mokyklose pateikimo metu. Prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 4. jeigu asmenys renkasi mokyklą, priskirtą pagal gyvenamąją vietą, tai pirmumo teisė pagrindinio priėmimo metu suteikiama: 1) visiems asmenims, pageidaujantiems tęsti mokymąsi toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo klasėje; 2) našlaičiams ir vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje (šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas). 

Ateidami pasirašyti mokymo sutartį, atsineškite šiuos dokumentus:

 1. vaiko gimimo liudijimą;
 2. specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jei nustatyti);
 3. priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtas rekomendacijas pradinių klasių mokytojui apie vaiko pasiekimus (priimant į pirmą klasę)
 4. pradinio išsilavinimo pažymėjimą       ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą; (priimant į 5 klasę)
 5. mokymosi pasiekimų pažymą (priimant į 2-4, 6-8 klases);
 6. sveikatos patikrinimo pažymą (jei jau turite).

Raštinės darbo laikas:

 • I – IV 8.00 – 16.45
 • V 8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

Telefonas pasiteiravimui: 8(46)346109

Laisvų vietų skaičius 1–8 klasėse (lapkričio 6 d. duomenimis)

Klasė Laisvų vietų skaičius bendrose klasėse Laisvų vietų skaičius netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos elementus taikančiose) klasėse Laisvų vietų skaičius pagilintos anglų kalbos klasėse
1 klasė 4 1 neformuota
2 klasė 3 2 neformuota
3 klasė 1 nėra neformuota
4 klasė nėra 2 neformuota
5 klasė 2 nėra 4
6 klasė 11 8 2
7 klasė 6 neformuota 3
8 klasė 19 neformuota 5

 

 

 

Aktualūs dokumentai:

Progimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija

Klasių skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metams

Direktoriaus įsakymas dėl Priėmimo komisijos

Mokinių bendrųjų gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas (aktualu stojant į netradicinio ugdymo klases)

Prašymas dėl priėmimo į 1-4 klases nuo 2017-09-01

Prašymas dėl priėmimo į 5-8 klases nuo 2017-09-01