Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
Raštinė: 8(46)346109
Faksas: 8(46)345910
El. p.: mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

Mokytojai

2016-12-06-15-15-02

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2016–2017 m. m.

 

Eil. Nr. Vardas ir pavardė Pareigybė Dėstomas dalykas Išsislavinimas Mokslinis laipsnis Kvalifikacinė kategorija
1 Alčauskienė Jurgita Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Žmogaus sauga, matematika Aukštasis Bakalauras Magistras Fizikos vyr. mokytoja;matematikos mokytoja metodininkė; pirmoji vadybinė kategorija
2 Alonderis Ferdenandas Mokytojas Chemija, gamta Aukštasis Chemijos vyr. mokytojas
3 Anužienė Iveta Mokytoja Užsienio (anglų) klb. Aukštasis Bakalauras Užsienio(anglų) klb. mokytoja metodininkė
4 Bakevičienė Raminta Mokytoja Matematika Aukštasis Bakalauras Matematikos vyr. mokytoja
5 Baldinienė Indrė Mokytoja Istorija Aukštasis Bakalauras Istorijos vyr. mokytoja
6 Balsienė Ilona Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja Lietuvių (gimtoji) klb. Aukštasis Magistras Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė; pirmoji vadybos kategorija
7 Bučmienė Vilma Mokytoja Užsienio (anglų) klb. Aukštasis Bakalauras Užsienio (anglų) klb. vyr. mokytoja
8 Būtaitė Jovita Mokytoja Geografija Aukštasis Bakalauras Magistras Mokytoja
9 Černiauskienė Renata Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Nef. švietimas Aukštasis Bakalauras Magistras Neformaliojo vaikų švietimo vyr. mokytoja
10 Deviatajeva Natalija Mokytoja Užsienio (rusų) klb. Aukštasis   Užsienio (rusų) klb. mokytoja metodininkė
11 Freitakas Stasys Mokytojas Technologijos Aukštasis Bakalauras Technologijų vyr. mokytojas
12 Gaidjurgienė Vilma Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Bakalauras Magistras Prad. kl. mokytoja metodininkė
13 Gaučytė Daiva Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Prad. kl. mokytoja ekspertė
14 Gedmontienė Regina Mokytoja Užsienio (vokiečių) klb. Aukštasis Bakalauras, Magistras Užsienio (vokiečių) klb. mokytoja metodininkė
15 Gedrimienė Adelė Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Prad. kl. vyr. mokytoja
16 Gnedojienė Vida Mokytoja Technologijos Aukštasis Technologijų mokytoja ekspertė
17 Grigaitytė Loreta Mokytoja Dailė Aukštasis Bakalauras Dailės metodininkė
18 Grikšaitė- Lendraitienė Inesa Mokytoja Istorija Aukštasis Bakalauras Magistras Istorijos mokytoja
19 Grinevičienė Jolanta Mokytoja Dorinis (tikyba) ugdymas Aukštasis Bakalauras Magistras Tikybos vyr. mokytoja
20 Yaburova Ruslana Mokytoja Užsienio (rusų) klb. Aukštasis Užsienio (rusų) klb. mokytoja; Užsienio (vok.) klb. vyr. mokytoja
21 Ivanauskas Robertas Mokytojas Lietuvių (gimtoji) klb. Aukštasis Bakalauras Magistras Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas
22 Jakovlevienė Sonata Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis Bakalauras Informacinių technologijų vyr. mokytoja
23 Jankauskienė Asta Mokytoja Lietuvių (gimtoji) klb. Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
24 Jankutė Jūratė Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Magistras Prad. kl. vyr. mokytoja
25 Jonaitienė Rasa Mokytoja Technologijos/ muzika Aukštasis Bakalauras Muzikos mokytoja; Technologijų mokytoja metodininkė
26 Jonauskas Gediminas Mokytojas Informacinės technologijos Aukštasis Bakalauras Magistras Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
27 Jukumienė Stanislava Mokytoja Biologija Aukštasis Biologijos mokytoja metodininkė
28 Jurkevičienė Sigita Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Magistras Prad. kl. vyr. mokytoja
29 Kadžiulienė Reda Mokytoja Dorinis (tikyba) ugdymas Aukštasis Bakalauras Magistras Prad. kl. mokytoja; tikybos mokytoja metodininkė
30 Karinauskas Tadas Mokytojas Kūno kultūra (nepagrndinė darb.) Aukštasis Bakalauras Magistras Kūno kultūros vyr. mokytojas
31 Katkutė Eglė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis Bakalauras Pradinių kl. mokytoja
32 Kavaliauskienė Renata (nepedagog. darb.) Bibliotekos vedėja Nebaigtas aukštasis
33 Kazelskienė Sandra Mokytojas Matematika Aukštasis Bakalauras                                                 Magistras Matematikos vyr. mokytoja
34 Kolpertienė Liudmila Mokytoja Matematika Aukštasis Matematikos vyr. mokytoja
35 Krakys Mindaugas Mokytojas Kūno kultūra (nepagrndinė darb.) Aukštasis Bakalauras Magistras Lietuvos sporto treneris; kūno kultūros mokytojas metodininkas
36 Kupšienė Virginija Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Prad. kl. mokytoja metodininkė
37 Lastauskienė Jūratė Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Magistras Prad. kl. vyr. mokytoja
38 Lenkauskienė Inga Mokytoja Lietuvių (gimtoji) kalba Aukštasis Bakalauras Lietuvių kalbos vyr. mokyoja
39 Lesnickas Aidas Mokytojas Matematika Aukštasis Bakalauras Matematikos mokytojas
40 Liaudanskas Aurelijus Direktorius Aukštasis Bakalauras Prad. kl. mokytojas metodininkas; pirmoji vadybos kategorija
41 Liutkuvienė Alma Mokytoja Fizika Aukštasis Fizikos mokytoja metodininkė
42 Makšimienė Danutė Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Prad. kl. vyr. mokytoja
43 Markevičienė Daiva Mokytoja Prad. ugdymas/ žmogaus sauga Aukštasis Bakalauras Magistras Pradinių kl. vyr. mokytoja
44 Marozaitė Ieva Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Bakalauras Pradinių kl. mokytoja
45 Martinkevičienė Edita Mokytoja Muzika Aukštasis Bakalauras Magistras Muzikos vyr. mokytoja
46 Martyšienė Andžela Mokytoja Muzika Aukštesnysis Bakalauras Magistras Muzikos mokytoja metodininkė
47 Martyšiūtė – Jarašiūnė Renata Mokytoja Užsienio (anglų) klb. Aukštasis Bakalauras, Bakalauras Užsienio (nglų) klb. vyr. mokytoja
48 Naujokienė Auksė Mokytoja Neformaliojo mokinių švietimo pedag. (neparg.) Aukštasis Bakalauras Magistras Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja
49 Norkienė Asta Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis Magistras Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
50 Paniuškienė Vilhelmina Mokytoja Lietuvių klb. (gimtoji) Aukštasis Bakalauras Magistras Lietuvių (gimtosios) klb. mokytoja metodininkė
51 Paškauskienė Vilma Mokytoja Geografija Aukštasis Magistras Geografijos vmokytoja metodininkė
52 Petkienė Jurgita Mokytoja Lietuvių klb. (gimtoji) Aukštasis Bakalauras Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
53 Petrovskij Anton Mokytojas Užsienio (rusų, anglų) klb. / žmogaus sauga Aukštasis Bakalauras Bakalauras Užsienio (anglų) klb. vyr. mokytojas; užsienio (rusų ) klb. vyr. mokytojas 
54 Plūkienė Algina Mokytoja Dorinis (etika) ugdymas Aukštasis Bakalauras Etikos vyr. mokytoja
55 Požienė Lijana Mokytoja Užsienio (anglų) klb. Aukštasis Bakalauras Užsienio (anglų) klb. vyr. mokytoja
56 Radzevičius Vytautas Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas Robotika Aukštasis Bakalauras ____
57 Remeikienė Daiva Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Bakalauras Magistras Prad. kl. mokytoja metodininkė
58 Rudelienė Kristina Mokytoja Užsienio (anglų) klb. Aukštasis Magistras Choreografijos mokytoja metodininkė; užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė 
59 Rudelis Saulius Mokytojas Šokis, žm. saug. Aukštasis Magistras Choreografijos mokytojas ekspertas
60 Ruzveltienė Kristina Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Muzika Aukštasis Baklauras Magistras Muzikos mokytoja
61 Serapinienė Rasa Mokytoja Matematika Aukštasis, Prad. kl. vyr. mokytoja
62 Simanauskienė Ingrida Mokytoja Užsienio (anglų) klb. Aukštasis Bakalauras Užsienio (anglų) klb. vyr. mokytoja
63 Sirusienė Roberta Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Bakalauras Prad. kl. mokytoja   metodininkė
64 Staugaitė – Galminienė Vaida Akomponiatorė Akomponiatorė Vidurinis
65 Sudeikienė Indra Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Prad. kl. mokytoja ekspertė
66 Šapkauskas Laimonas Mokytojas Kūno kultūra Aukštasis Bakalauras Kūno kultūros vyr. mokytojas
67 Širvienė Jurgita Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Bakalauras Prad. kl. mokytoja metodininkė 
68 Šverebienė Reda Mokytoja Užsienio (vokiečių) klb. Aukštasis Bakalauras Užsienio (vokiečių) klb.                                 vyr. mokytoja
69 Triuškienė Nijolė Mokytoja Kūno kultūra Aukštasis Kūno kultūros mokytoja metodininkė
70 Tupienė Laimutė Mokytoja Prad. ugdymas Aukštasis Prad. kl mokytoja metodininkė
71 Uždanavičienė Vita Mokytoja Užsienio (anglų) klb. Aukštasis Bakalauras Užsienio (nglų ) klb. vyr. mokytoja
72 Vysockaja Lana Mokytoja Šokis Aukštasis Choreografijos mokytoja
73 Žilinskas Mantvydas Neformalus vaikų švietimo mokytojas Šokis Aukštasis Bakalauras Choreografijos mokytojas