Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


POTENCIAL 2010 Islandija

leonardo

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0477
“POTENCIAL. Profesinio orientavimo ypatumai konsultuojant specialiųjų poreikių jaunimą”

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Specifiški laikmečiui darbo rinkos ir jos tendencijų pokyčiai trikdo jaunus žmones atsidūrusius ties profesijos pasirinkimo slenksčiu. Tačiau vieni jaunuoliai prie šio slenksčio stovi ypač nedrąsiai, tai mokiniai turintys specialiųjų ugdymo poreikių (toliau spec.poreikių). Kalbant apie tokius jaunus žmones tradiciškai manoma, kad tai mokiniai su tam tikrais pažintinių procesų ar intelektiniais trūkumais. Realybėje ši sąvoka platesnė. Ji apima ne tik žmones su trūkumais ir sutrikimais, bet ir jaunuolius su išskirtiniais gebėjimais: talentingus, gabius žmones. Abiejų grupių jaunuoliams profesijos konsultantų pagalba ypatingai svarbi darbo rinkos kitimo sąlygomis bei vykstant aukštojo mokslo reformai.

Projekte POTENCIAL pagrindinis dėmesys buvo skiriamas profesinio orientavimo metodų, naudojamų darbui su dviejomis tikslinėmis grupėmis palyginimui: mokymosi sunkumų turinčiu jaunimu ir labai gabiais jaunuoliais.

Islandija buvo neatsitiktinai pasirinkta projekto partnere. Tai valstybė, kuri labai skaudžiai nukentėjo nuo pasaulinės ekonominės krizės. Globaliniai finansiniai pokyčiai palietė ne tik suaugusius, bet ir jaunus žmones, kurie tik pradeda ieškoti savo profesijos, siekia save realizuoti gyvenime. Islandijos patirtis orientuojant jaunimą krizės metu, o ypač darbas su spec.poreikių mokiniais, galimybė susipažinti ir perimti jų taikomus metodus buvo profesiškai naudinga ir tikslinga visiems psichologams. Projekto vizitas buvo organizuotas 2010 m. rugsėjo 4-10 dienomis Reikjaviko mieste ir jo apylinkėse.

Projekto organizatorius: Viešoji įstaiga Socialinės plėtros ir konsultacijų centras, įstaiga visapusiškai remianti psichologų veiklą ir psichologinį visuomenės švietimą bei vykdanti su juo susijusią šviečiamąją  ir projektinę veiklą.

Projekto partneriai:

Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Klaipėdos „Smeltės“ pagrindinė mokykla

Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija

Klaipėdos „Varpo“ gimnazija

Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija

Projekto dalyviai:

Klaipėdos apskrities psichologai, atsakingi už pagalbos teikimą spec.poreikių turintiems jauniems žmonėms, kurie artimiausiu metu rinksis tinkamą, atitinkančią darbo rinkos poreikius profesiją.

Pagrindinis projekto tikslas:

Suteikti galimybę profesijų konsultantams įgyti naujų žinių darbui su spec.poreikių jaunimu ir tokiu būdu tinkamai karjerai orientuoti spec.poreikių jaunimą pasikeitusios darbo rinkos sąlygomis.

Projekto uždaviniai:

  1. Susipažinti su Europos šalių profesinio konsultavimo ir orientavimo organizacijų patirtimi, praktiniais pavyzdžiais.
  2. Palyginti profesinio orientavimo metodus, naudojamus darbui su spec.poreikių jaunimu: mokymosi sunkumų turinčiais ir labai gabiais jaunuoliais.
  3. Išsiaiškinti, kaip kitų šalių profesinio orientavimo sistema pritaikoma prie spec.poreikių asmenų integracijos į pasikeitusią darbo rinką.
  4. Pasidalinti diskusijose gerąja patirtimi su kolegomis, kokius profesinio orientavimo metodus naudingiausia taikyti ekonominės ir socialinės krizės sąlygomis.
  5. Užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su partneriais užsienyje, naudingus tolimesniam bendravimui Lifelong Learning programoje.
  6. Išduoti kvalifikacijos kėlimą įrodančius dokumentus – Europass mobilumo dokumentą ir pažymėjimą.
  7. Skleisti įgytas žinias savo apskrities specialistų tarpe.

Projekto rezultatai:

Vizito veiklos programa buvo ypatingai intensyvi, teko aplankyti daug ir įvairia veikla užsiimančių švietimo įstaigų. Ypatingai vertingos informacijos gavome apsilankę mokyklose – pagrindinėje ir vidurinėse.

Neįprastos mūsų švietimo sistemai liaudies mokyklos (kultūros centrai) nustebino savo ugdymo turinio lankstumu. Švietimo ministerijos ir Darbo biržos atstovai nuoširdžiai supažindino su savo šalies spec.poreikių jaunimo profesinio orientavimo aktualijomis.
Priimančiojo partnerio profesionalumo ir atsakingumo dėka mūsų grupė turėjo daug naudingų susitikimų. Įspūdį paliko susitikimai su Lietuvių bendruomenės atstovais bei Reikjaviko tėvų tarybos atstove, kuri yra Lietuvos pilietė bei susitikimas su Lygių teisių centro vadove Amal Tamimi.

P3158760P3158734DSC01873DSC02203DSC01861DSC02310