Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


„Jaunieji staliai“

Programos vadovas – technologijų mokytojas Stasys Freitakas.

Technologinio ugdymo tikslas – sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinio raštingumo pagrindus, t.y. puoselėti vertybines nuostatas ir bendruosius technologinius gebėjimus, būtinus kiekvienam žmogui nuolat kintančioje sociokultūrinėje aplinkoje, gebėti naudotis nesudėtingomis technologijomis kaip vartotojams, patirti kūrybinį džiaugsmą, mokėti spręsti problemas, išsiugdyti pozityvias nuostatas nuolatinei technologijų kaitai.
Uždaviniai:

Puoselėdami vertybines nuostatas, bendruosius gebėjimus, mokiniai suvoks sparčią technologijų kaitą, jų taikymo integralumą ir įtaką žmogaus sociokultūrinei, ūkinei aplinkai;
Bendradarbiaudami tarpusavyje, stebėdami analizuos kasdienio gyvenimo aplinką, paaiškins problemas, jų sprendimo principus;
Siekdami idėjų ir jų įgyvendinimo dermės, mokės sudaryti kuriamų projektų planus, nuosekliai organizuoti ir atliekti darbo procesus;
Planuodami bei organizuodami kūrybinę ir praktinę veiklą, mokės kūrybiškai, funkcionaliai, estetiškai, ekonomiškai projektuoti, saugiai, technologiškai, kokybiškai gaminti, kurti ir prižiūrėti buitinę aplinką, orientuotis rinkoje kaip vartotojams, išlikti sveikiems;
Siekdami plėsti žinias apie technologijas, jas kūrybingai taikys praktiškai, naudosis įvairiais informaciniais šaltiniais, ras informacijos apie istorines, kultūrines tautos amatų ir verslo tradicijas, sociokultūrinę ir ūkinę aplinką, šiuolaikinių technologijų, medžiagų naudojimo galimybes, vartotojams teikiamas paslaugas, rinką;
Pažindami medžiagų savybes, analizuos, kaip jas pritaikyti dirbiniuose, kokias darbo priemones ir technologijas naudoti, kad nebūtų pakenkta jų struktūrai;
Apibendrindami kūrybines idėjas ir praktinius darbus, įvertins rezultatus, įvairiomis formomis kūrybingai pateiks sukauptą medžiagą.