Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


IT būrelis „Bitas“

2013-2014 metų IT būrelio „BITAS“ veikla ir pasiekimai

Programos ,,BITAS“ koordinatorė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė Asta Norkienė.

Programos paskirtis: sukurti sąlygas mokiniams, besidomintiems kompiuteriais, informacinėmis technologijomis, įvairiomis kompiuterinėmis programomis, dirbti ir mokytis mokykloje kitaip: ieškant, tyrinėjant, atrandant, klystant, darant išvadas, plėtojant kūrybines galias, atskleidžiant ir ugdant savo talentus. Ugdyti mokinių norą ir gebėjimą išreikšti save.

Tikslai:

  • Įgyvendinti neformalaus ugdymo programą-projektą ,,BITAS“;
  • Ugdyti mokinių kompiuterinį mąstymą: gebėjimą analizuoti uždavinius ir juos spręsti panaudojant IKT;
  • Skatinti kūrybiškumą, aktyvumą, spontaniškumą, išradingumą;
  • Mokinių užimtumo po pamokų organizavimas;

Uždaviniai:

  • Supažinti su naujausiomis IT programomis,  mokyti su jomis dirbti;
  • Mokyti kūrybiškai naudotis IKT technika ir priemonėmis;
  • Skatinti taikyti IKT kūrybiniame, projektiniame darbe;
  • Atskleisti ir lavinti mokinių IKT gebėjimus;

2015-2016 m.m. būrelio „BITAS“ veiklos:

6a klasės svetainė

6b klasės svetainė

6c klasės svetainė

6d klasės svetainė

6e klasės svetainė

5a klasės svetainė (ruošiama)
5b klasės svetainė (ruošiama)
5c klasės svetainė (ruošiama)
5d klasės svetainė (ruošiama)
5e klasės svetainė (ruošiama)