Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Mokytojai taip pat mokosi

Gruodžio 11–13 d. progimnazijoje vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto „Learning Differently!“ (Mokau(si) kitaip!“) trumpalaikis jungtinis darbuotojų mokymo renginys. Iš Bulgarijos, Kroatijos, Lenkijos bei Rumunijos atvyko 2 mokyklų direktoriai bei 6 mokytojai, kurie dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse, diskusijose, metodiniuose užsiėmimuose, stebėdami atviras pamokas, veiklas, iš progimnazijos mokytojų sėmėsi patirties, kaip ugdyti mokinių skaitymo bei rašymo gebėjimus. Projekto partneriai, dalyvavę mokymo renginyje, teigė, kad šios trys dienos, kupinos įdomių veiklų, tikro kolegiško dalijimosi, buvo labai naudingos. Tikimės, kad mokymosi veiklų metu kilusios idėjos bus įgyvendintos projekte dalyvaujančiose mokyklose, kad mokiniai pajaus šio projekto naudą.

Šis projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos lėšų, remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kalėdinis protų mūšis

Jaukų gruodžio 12 d. vakarą progimnazijos aktų salėje susirinkusius tarptautinių „Nordplus“, „Erasmus+“ projektuose dalyvaujančius mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir programos „Erasmus+“ projekto „Mokau(si) kitaip!“ partnerius iš Kroatijos, Bulgarijos, Lenkijos bei Rumunijos atlikdamas kalėdinę dainą pasveikino neformaliojo švietimo mokytojas P. Barzinskis. Gedminiečiai ir svečiai burtų keliu susiskirstė į grupes ir labai aktyviai varžėsi, atsakinėdami į direktoriaus A. Liaudansko parengtus protų mūšio klausimus, kurie buvo susiję su visomis tarptautiniuose projektuose dalyvaujančiomis šalimis. Kad varžytuvių įtampa kiek atslūgtų, per pertraukėles direktoriaus pavaduotojas, šokio mokytojas S. Rudelis visus kvietė žaisti tradicinius lietuvių žaidimus. Įveikus visus keturių turų klausimus, protų mūšio dalyviai bei nugalėtojai buvo apdovanoti specialiais prizais. O tada visų laukė pačios skaniausios (Tėvelių paruoštos!) šventinės vaišės ir malonus bendravimas.

Džiugu, kad mokiniai, tėveliai bei svečiai, pakylėti geros nuotaikos, neskubėjo skirstytis.

Istorijos mokėmės labai įdomiai

  Lapkričio 26–29 d.  Graikijoje vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto „Historical treasures of Europe“ mokymo(si) veiklos, kuriose dalyvavo mokiniai bei mokytojai iš Slovakijos, Portugalijos, Italijos, Lietuvos ir, žinoma, Graikijos. Šaunios Gedminų progimnazijos  komandos (Erika Ieva K., Rasa R., Viktorija G., Elzė J. (7b kl.), Lilija V. (7e kl.), direktorius A. Liaudanskas, direktoriaus pavaduotoja A. Jankauskienė, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas P. Barzinskis) vardu, galiu drąsiai teigti, kad šios mokymo(si) veiklos buvo labai įdomios ir naudingos.

    Taigi kodėl verta mokytis kitaip? Mes tikrai nemanėme, kad per vieną dieną galima išmokti net keturių šalių istoriją. Bet tai įmanoma: stebėjome partnerių mokyklų komandų įvairiomis formomis parengtus šalies istorijos pristatymus, vėliau noriai atsakinėjome į klausimus. Nuostabu, bet mes išties gerai atsakėme į pateiktus klausimus apie kitų šalių istoriją. Įdomūs pristatymai, gera nuotaika, draugų palaikymas, neformali aplinka – taip mokytis nepakartojama!

    Jeigu Jūsų paklaustumėme, ar dažnai lankotės bibliotekoje, ar Jums tai patinka, dauguma turbūt atsakytų: „Gan retai, tik tuomet, kai reikia“. O mes bibliotekoje laiką praleidome labai turiningai. Apžiūrėję bibliotekos patalpas, mokėmės dirbti su internetiniu įrankiu „Kahoot!“, skirtu organizuoti apklausas, viktorinas ar diskusijas, po to dirbdami komandose parengėme viktorinos klausimus ir visi drauge labai aktyviai dalyvavome viktorinoje.

    Nepaprastai įdomu buvo mokytis turtingos ir visai Europai svarbios Graikijos istorijos ne vartant vadovėlio lapus, o aplankant istorines vietas.  Mikėnuose (Senovės Graikijos miestas šiaurės rytų Peloponese. II tūkstantmečio pr. m. e. antrojoje pusėje buvo Mikėnų kultūros centras) išvydome gynybinėmis sienomis apsupto Mikėnų rūmų komplekso griuvėsius, daug svarbių radinių – papuošalus, ginklus, indus ir kt.  Neapsakomas jausmas pabuvoti antikiniame Epidauros teatre, kuris buvo pastatytas IV a. pr. Kr. Teatras per šimtmečius išliko nepaliestas, nes jį saugiai dengė daugiau kaip 6 metrai grunto. Dar šis teatras garsus savo ypatinga akustika – net menkiausias garsas girdisi pačiose paskutinėse žiūrovų (teatre telpa daugiau negu 13 000 žiūrovų) eilėse. Labai didelį įspūdį paliko ir Atėnų Akropolio kalva – populiariausia miesto vieta bei labiausiai žinoma visame pasaulyje. Propilėjai (vartai), Atėnės Nikės šventykla, Erechtėjonas, Herodo Atiko teatras, Partenonas (pats svarbiausias senovės Graikijos civilizacijos paminklas) – mes tai matėme ir galėjome pajausti tą ypatingą praeities dvelksmą. Žinias gilinome ir istorijos pamokoje apie antikinį teatrą, ir dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse, kurdami tarptautinį šalių istorijos koliažą, ir varžydamiesi lobio paieškoje.

     Koks gi mokymasis be veiklų apibendrinimo? Gal žodis „apibendrinimas“ skamba varginančiai ir nuobodžiai, tačiau tik ne šių mokymosi veiklų pabaigoje. Tai, ką per keturias mokymo(si) dienas išmokome, sužinojome, pažinome, patyrėme, palietė pačią širdį. Darbas, mokymasis, bendravimas anglų kalba, kultūrinis bei istorinis pažinimas, nauja patirtis mus praturtino. Kartais tiesiog reikia išeiti iš savo komforto zonos ir kilti virš debesų, kad patirtumėme tai, ką gyvenime visados prisiminsime!

Lilija Vibrytė, 7e kl.

Mokymo(si) veiklų akimirkos: 

https://en.calameo.com/read/00473447318518d82f8b6

Šis projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos lėšų, remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Klaipėdos miesto savivaldybė informuoja

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

              Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais,prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

  • nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
  • nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
  • nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
  • nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
  • nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

 

                                               

                                                            Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Informacija

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOJE 2019–2020 M.M.

Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į progimnaziją nereikia.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtina, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario–kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią.

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, progimnazijos interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                   Tėveliai, besidomintys Valdorfo pedagogikos elementų taikymu Gedminų progimnazijoje, kviečiami 2019 m. sausio 9 d. 17.30 val. į pažintinį susitikimą su Valdorfo pedagogikos elementus savo darbe taikančiomis pradinių klasių mokytojomis. Susitikimo metu susipažinsite su taikomais elementais, ugdymo turinio skirtumais, aptarsime kitus Jums aktualius klausimus.                      

Pagarbiai

Administracija

Kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės

Gruodžio 4 d. valdorfiečių bendruomenė susirinko į popietę ,,Kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės“. Jos metu vaikai, tėveliai bei mokytojai  prisiminė Advento laikotarpio papročius, žaidimus, iš siūlų gamino žaisliukus eglutei. 

Kviečiame pasigrožėti ir pasidžiaugti papuošta eglute Valdorfiečių edukacinėje erdvėje (III a.).

Aktuali informacija dėl ugdymo proceso gruodžio 6-14 dienomis.

Atsižvelgdami į mokinių interesus ir jausdami atsakomybę, streiko komitetas nusprendė tęsti streiką, tačiau iš dalies atnaujinti ugdymo procesą:  

  • visiems 1-4 klasių mokiniams pamokos vyks gruodžio 6-7 dienomis įprastu grafiku. O nuo  gruodžio 10 dienos, atsižvelgiant į derybų eigą, mokytojai vėl palaipsniui prisijungs prie streikuojančių.
  • 5-8 klasių mokiniams gruodžio 6-10 dienomis ugdymo procesas vyks pagal laikiną pamokų tvarkaraštį;
  • visiems 5-8 klasių mokiniams gruodžio 11-14 dienomis vyks pamokos įprastu grafiku. O nuo gruodžio 17 dienos, atsižvelgiant į derybų eigą, mokytojai vėl prisijungs prie streikuojančių. 

Tikimės, kad bus priimti konstruktyvūs susitarimai ir kuo greičiau galėsime atnaujinti ugdymo procesą.

Prašome sekti informaciją TAMO dienyne, kur bus nurodytas konkretus kiekvienos klasės pamokų tvarkaraštis ir pakeitimai.
 

Ačiū už Jūsų palaikymą ir supratimą.

Menas iš praeities į ateitį…

Lapkričio 30 dieną Klaipėdos piliavietės rytinės kurtinos salėje vyko tarptautinio kultūros edukacijos projekto „Išdrįsk dalintis“ baigiamasis renginys – festivalis „Menas iš praeities į ateitį“. Festivalis, kuriame dalyvavo mūsų progimnazijos liaudiškų šokių grupė „Gedmina“, vadovaujama Linos Klepeckaitės-Diržininkienės, vokalo studija „Linksmoji pauzė“, vadovaujama Editos Martinkevičienės bei vokalinė grupė „Gedmina“, vadovaujama Andželos Martyšienės, subūrė beveik 300 liaudiško šokio bei muzikos mylėtojų iš Lietuvos bei Latvijos.

Viso projekto metu jo dalyviai gilino žinias apie kultūrą bei paveldą, tobulino tarpkultūrines kompetencijas. Kadangi kultūros, kokybiškumo ir naujovių skatinimas taip pat yra keli iš šio projekto tikslų, baigiamojo renginio – festivalio metu buvo galima išvysti folklorinį, liaudies sceninį bei stilizuotą liaudišką šokį, išgirsti liaudišką, stilizuotą liaudišką muziką bei dainą, kuriuos pristatė projekte dalyvaujantys kolektyvai. Festivalį vainikavo folklorinių šokių vakaras. 

Papuoškime 100 kalėdinių eglučių mieto širdyje

Lapkričio 30 dieną Klaipėdos mieste organizuojama akcija „Papuoškime 100 kalėdinių eglučių mieto širdyje“ subūrė per tūkstantį mažųjų klaipėdiečių, mokinių, jų tėvelių iš įvairiausių švietimo įstaigų drauge su mokytojais. Akcijoje dalyvavo ir gedminiečių bendruomenės nariai, vadovaujami technologijų mokytojos Rasos Jonaitienės. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas džiaugėsi sumania ir gražia idėja. „Kiekviena eglutė sutraukia savus bendraklasius, bičiulius, mokytojus ir bendruomenę. Jos subūrė mus į vieną gražią didelę klaipėdietišką šeimą„.

Sausio 6-ąją, pasibaigus akcijai, dalyvavusios įstaigos eglutes galės parsivežti ir pasisodinti bei jas prižiūrėti, puoselėti.

Kaip vadinsime ministeriją, jei leisime griauti švietimo sistemą?

Lilijos Bručkienės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, pamąstymai prasidėjus trečiai streiko savaitei

Šiandien prasidėjo trečia streiko savaitė. Trečia savaitė mokytojai neveda pamokų, trečia savaitė darželiai nevykdo veiklos, trečia savaitė valstybėje švietimo krizė. Ne, tiksliau būtų pasakyti, kad krizė tęsiasi gerokai ilgiau nei trys savaitės ar metai, bet trečia savaitė, kai mes krentame į bedugnę. Į bedugnę, nes kol kas jokių realių konstruktyvių veiksmų iš ŠMM pusės nėra. Šiaip veiksmo yra labai daug – oficialiai labiau murmesiu nei aiškiu pasakymu ,,pripažintos klaidos‘‘ ir dar nuspręsta imituoti susitarimus ir derybas. Paklausite, kodėl imituoti? Nes daugiau tariamasi su tomis profesinėmis sąjungomis, kurios ir šiaip tai pertvarkai pritarė. Sakykite, ar demokratinėse valstybėse taip ir vyksta – prasidėjus streikui deramasi ir tariamasi dėl sąlygų su tais, kurie yra lojalūs ir nestreikuoja? Abejoju… Ir siūlymų, kaip taisys padėtį, tokių labai abstrakčių, ministrė suvažiavimo metu pagarsino turbūt daugiau kaip 30 – 40. Tik tarp jų nebuvo tų 4 konkrečių, kuriuos kelia streikuojančios profesinės sąjungos mokytojai. Čia realūs susitarimai ar bandymas išspręsti kilusį konfliktą imitacija, spręskite patys.

Veiksmo yra ir daugiau. Visos Lietuvos mokytojų suvažiavime, kuriame buvo ir ministrė J. Petrauskienė, ir ministrės patarėjas A.Varanauskas, ir departamento direktorius A.Aldakauskas, ir dar daug kitų įtakingų politikos veikėjų, beveik tris valandas 400 švietimui neabejingų žmonių klausėsi įvairių sričių specialistų ir reagavo. Kalbėjo ir LŠDPS pirmininkas A.Navickas, ir ŠMM ministrė J.Petrauskienė (iš pusės suvažiavimo išvykusi į interviu – vėl parodo, kas svarbiau), ir profesorė V.Targamadzė, ir Vilniaus licėjaus direktorius S. Jurkevičius, ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorius V. Girčius, ir mokytojai praktikai, ir darželių auklėtojai. Kalbėjo kas konstruktyviai ir/ar emocingai, kas ironizuodami ir/ar apeliuodami į sveiką protą ar sąžinę, o kai kurie tuščiažodžiavo. Kas tuščiažodžiavo – atspėkite jūs… Beje, jau yra paruošti beveik visų kalbų garso įrašai, yra viso suvažiavimo garso įrašas, visa tai viešai prieinama Facebook erdvėje, You Tube kanale, LŠDPS tinklapyje.

Šį rytą mūsų laukė net keli akibrokštai: ŠMM išplatino informaciją, kad streikuojančių mokyklų mažėja, viskas rimsta. Tų streikuojančių ir besiruošiančių streikuoti sąrašą pateikiu. Vien Klaipėdoje nuo penktadienio tvarkosi dokumentus ir oficialiai jungiasi (ruošiasi jungtis) dar 7 ugdymo įstaigos. Žinau, kad yra kolektyvų, kurie pradėjo tvarkytis visus formalumus, bet kol procesas nebaigtas, jų įtraukti negalima. Ar tikrai rimsta? Kitas manipuliavimo skaičiais pavyzdys – streikuojančiose Vilniaus Žemynos ir Martyno Mažvydo progimnazijose mokosi apie 3000 mokinių, todėl vien šitų dviejų mokyklų streikas galėtų prilygti daugiau nei trims ar keturioms kokio mažesnio regiono mokykloms. Todėl bandoma sukelti sumaištį pateikiant labai šališką informaciją. Kai manęs paklausė, ar tai tiesa, nes ,,ministrė pasakė“, aš atsakiau – ministrė pasakė ir tai, kad visos reformos buvo labai gerai paruoštos ir kad mokytojams už viską sumokės…

Kitas akibrokštas šokiravo, nors jau galvojau, kad J.Petrauskienė jokiu savo elgesiu manęs nustebinti nepajėgs – iš jos galima tikėtis bet ko, absoliučiai bet ko. Bet … Jeigu atsiverstumėte oficialią jos dienotvarkę, kad pažiūrėtumėte, kada darbo grupė ir ji, kaip atsakingiausias tos grupės narys, renkasi tęsti pradėtų susitarimų, jus ši žinia turbūt šokiruotų taip pat. Kad nereikėtų ieškoti, pridedu ištrauką:

JURGITA PETRAUSKIENĖ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė 2018 m. lapkričio 26 d. Pirmadienis Komandiruotė Briuselyje. 10 val. skaito įžanginį pranešimą Briuselyje vykstančioje Baltijos mokslo tinklo (angl. Baltic Science Network) organizuojamoje konferencijoje „Baltijos jūros regionas – išvystyto mokslo regionas“. 13–19.30 val. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos (Švietimo dalis) posėdyje bei Europos Komisijos nario G. H. Oettingerio kvietimu organizuojamoje diskusijoje dėl Europos mokyklų ateities. 2018 m. lapkričio 27 d. Antradienis Komandiruotė Briuselyje. 9.40 val. dalyvauja mokslo parodos „Neregėta Lietuva“ atidaryme Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES, taip pat po atidarymo vyksiančioje mokslininkų diskusijoje. 15 val. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos (Sporto dalis) posėdyje. 18.30 val. dalyvauja Europos Komisijos organizuojamame sporto apdovanojimų renginyje #BeInclusive, skirtame pagerbti nugalėtojus ir finalistus, teikusius projektus, skirtus socialinės įtraukties didinimui per sportą.

Atleiskite, gal aš ir vėl ko nors nesuprantu, bet ar tuo metu, kai valstybėje jos kuruojamoje srityje yra krizinė situacija, destabilizuota padėtis ir visi laukia derybų rezultatų, yra normalu vykti į užsienį skaityti pranešimo apie Lietuvą kaip išvystyto mokslo regioną, dalyvauti parodų atidarymuose, sporto apdovanojimų renginiuose? Suprantu, kad dienotvarkė derinama iš anksto. Bet juk streikas ir krizė… Negi negalėjo vykti kitas aukšto rango pareigūnas? Kur prioritetai? O gal tiesa slypi gerokai paprastesniuose dalykuose – ministerijai dabar svarbiau gauti Sporto pavadinimą, nes, panašu, pavadinimai, reklaminės akcijos ir šūkiai didžiausias prioritetas – reikia pasirūpinti, kaip vadinsis ministerija, kai švietimas ir mokslas valstybėje jau bus sugriauti.