Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Skirtas finansavimas projektui įgyvendinti

Veiklą tobulinančios mokyklos (Klaipėdos Gedminų progimnazija, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektą „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose(projekto kodas 09.2.1-ESFA-K-728-03-0045).

Projekto partnerė (konsultuojanti mokykla) –  Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla.

Projekto vadovas – Aurelijus Liaudanskas, koordinatorė – Asta Jankauskienė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-18 – 2022-09-18

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 68 958,51 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 70 365,83,08 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių pasiekimus rašymo srityje.

Projekto metu veiklą tobulinančios mokyklos, papildžiusios IT bazę, įsirengs išmaniąsias lietuvių kalbos klases, mokymų metu kompetencijas patobulinę pedagogai parengs virtualių užduočių komplektus 7-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimams, o veiklą tobulinančių mokyklų mokiniai atlikdami užduotis gerins rašymo pasiekimus.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. www.esinvesticijos.lt; https://www.esf.lt/lt/

 

Užsienio kalbų patyriminio mokymo(si) diena

    Rugsėjo 25 d. progimnazijoje ir už jos ribų buvo organizuojamos užsienio kalbų patyriminio mokymo(si) veiklos.

    5 klasių mokiniai, dirbdami porose, parengė plakatus apie pasirinktą Europos valstybę, nurodydami jos vėliavą, sostinę ir įžymų asmenį. Taip pat iš paruoštų popieriaus lapų karpė ir apipavidalino „marškinėlius”, užpildydami juose pagrindinę informaciją apie save, savo pomėgius ir kt. Rezultatas – paruoštas marškinėlių eskizas su tekstine apipavidalinta informacija apie save, kurią vėliau pristatė klasės draugams.

    Kai kurių šeštų klasių mokinių veikla prasidėjo Klaipėdos senamiestyje. Pasirinkę 5 objektus, sukūrė ekskursijos Klaipėdos senamiestyje maršrutą. Mokykloje sumaketavo lankstinuką su pačių darytomis nuotraukomis ir aprašymais. Veiklų rezultatas – lankstinukas ir ekskursijos pristatymas klasėje. Kiti šeštokai apipavidalino raktų trafaretus, supažindinančius su Europos kalbų įvairove: įrašė patarles, frazes, įdomius faktus apie kalbas (Ar žinojote, kad…?). Mokiniai, pristatę sukurtus raktus, sudarė raktų mozaiką „Language is the key to the world!

    Dalis 7 klasių mokinių porose sudarė klausimynus apie keliones, pagal kuriuos apklausė mokyklos rajono gyventojus (10 respondentų). Atlikę apklausą, mokiniai sukūrė plakatus, pristatančius apklausos rezultatus. Kiti septintokai dirbdami porose į vokiečių/rusų kalbas vertė pateiktą lietuvišką tekstą apie Klaipėdą ir turistų lankomas vietas Klaipėdoje. Išverstus tekstus iliustravo ir vokiečių/rusų kalbomis pristatė klasės draugams.

8 klasių mokiniai patyriminio mokymo(si) dieną planavo savaitgalio kelionę į pasirinktą Europos sostinę. Dirbdami porose sukūrė kelionių blog’ą, kurį vėliau pristatė klasės draugams.

Iš gedminiečių atsiliepimų tapo aišku, kad veiklos mokiniams buvo įdomios ir naudingos, jie atrado naujų dalykų, mokydamiesi per patirtį ir reflektuodami.

 

 

 

 

Mero taurės sporto žaidynių nugalėtojai

Rugsėjo 21 dieną Klaipėdos koncertų salėje Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas apdovanojo 2019–2020 m. m. Mero taurės sporto žaidynių nugalėtojus. Mūsų progimnazijos komanda nugalėjo progimnazijų grupėje – užėmė I vietą.

Sveikiname nugalėtojus ir juos ruošusius mokytojus Nijolę Triuškienę ir Mindaugą Krakį!

Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“

Progimnazijos mokiniai tradiciškai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“. Minėjime prisimintos Lietuvos žydų genocido aukos, kai 1943 m. rugsėjo 23-iąją buvo likviduotas Vilniaus getas. Šiais metais buvo paminėtos 77-osios Vilniaus geto likvidavimo metinės. „Atminties kelio“ iniciatyvai 8a ir 8v klasės mokinės paruošė stendą su kūrybiniais darbais iš žydų kultūros istorijos. 6a klasės mokiniai, lydimi istorijos mokytojos G. Kaunaitės, aplankė žydų genocido aukų atminimo vietas Gargžduose ir Vėžaitinės miške bei prisiminė tragišką žydų istoriją.

Earth Harmony Living 

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus Junior paprogramės projekte NPJP-2020/10217 „Earth Harmony Living. Šiam projektui įgyvendinti skirta 22 260 eurų dotacija.

Projekte dalyvaus 3 švietimo įstaigos iš Danijos, Latvijos bei Lietuvos.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos Gedminų progimnazija (Lietuva)

Projekto partneriai:

  • Balle free school (Danija)
  • Kuldiga Centre Secondary school (Latvija)

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – Kristina Rudelienė

Projektas truks dvejus metus: nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. birželio mėn.

Projekto aprašymas

Projektas „Ir nuo manęs priklauso Žemės ateitis“ padės 3 Šiaurės šalių mokykloms (Danijos, Latvijos ir Lietuvos) įgyvendinti teigiamus pokyčius, supažindinant mokinius su klimato kaitos problemomis, padedant suvokti savo asmeninę atsakomybę ir galimybes veikti; įtraukiant mokinius į aktyvią veiklą prisidėti prie klimato kaitą stabdančių procesų; sudarant sąlygas mokiniams ugdyti(s) prigimtinį asmens poreikį aktyviai veikti, analizuoti kultūrinę, etninę, socialinę įvairovę.

 

Dalyvaudami projekte mokiniai, taikant inovatyvius formaliojo ir neformaliojo ugdymo metodus, susipažins su klimato kaitą lemiančiais veiksniais ir problemų sprendimo būdais; atliks tyrimus, apklausas, kaip mokyklų bendruomenės, miesto valdžios politika prisideda prie gamtos saugojimo; remdamiesi surinkta medžiaga mokiniai parengs pristatymus – ataskaitas. 

 

Projekto metu įvyks trys mobilumo veiklos. Dalyviai vyks į du mobilumus – susipažins su projekto  šalių gamtos unikalumu, kultūra, klimato kaitos poveikiu šalyje, aplinkos apsaugos problemų sprendimais mieste, mokykloje, pristatys savo parengtus pristatymus, susitiks su visuomenės veikėjais, lankysis su aplinkosauga susijusiose organizacijose, su jų atstovais aptars aktualius ekologijos, darnaus vystymosi klausimus; mokiniai dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse kurs socialinius filmukus, skatinančius atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos padarinius ir šios problemos sprendimo svarbą.

 

Projekto veiklos bus integruotos į mokymo procesą – anglų, gimtųjų kalbų, geografijos, muzikos, pamokas.

 

      Mokytojams tarptautinis bendradarbiavimas suteiks galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, taikant švietimo inovacijas, efektyvius mokymo metodus, patobulinti ugdymo proceso organizavimo, kultūrinio pažinimo, kalbinę, socialinę, bendradarbiavimo kompetencijas.

COVID–19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS

COVID–19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

„Vienas kiemas“

Rugsėjo 5 dieną mūsų progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Gedmina“, solistės Ugnė Dambriūnaitė ( 3c kl.) ir Karolina Šakūnaitė ( 6v kl.) pasirodė su koncertine programa miesto bendruomenės šventėje „Vienas kiemas“, kurį organizavo KC Žvejų rūmai.

Mokinius renginiui ruošė mokytojos Lina Klepeckaitė – Diržininkienė, Edita Martinkevičienė ir Dalia Balsienė.

Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-oji

Kviečiame į Mokslo ir žinių šventę rugsėjo 1 dieną klasėms nurodytu laiku.

DĖL MOKYKLINĖS UNIFORMOS

Naujai užsakytus mokyklinius megztukus, sarafanus gamintojai atveš į progimnaziją ir dalins rugpjūčio 27 d. 10.00-13.00 val., 15.00-18.00 val. Mokykliniai  trumparankoviai marškinėliai rugpjūčio 27 d. į progimnaziją nebus atvežti, nes dauguma Jūsų atsiėmėte juos savarankiškai. Dėl marškinėlių atsiėmimo skambinti tel. 861135655.
Atvykus į progimnaziją būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.

Mokyklinės uniformos mugė!

Rugpjūčio 19 d. 16.30-18.00 val. progimnazijoje bus organizuojama mokyklinės uniformos mugė. Mugės metu siūlome atnešti ir sutartine kaina parduoti ne tik mokyklinius megztukus, sarafanus, trumparankovius marškinėlius, bet ir prie mokyklinės uniformos derančias juodas kelnes, sijonukus, baltus šventinius marškinėlius, šokio aprangą.

Mugės metu privalu būti užsidėjus apsauginę veido kaukę ir dezinfekuotis rankas.

Administracija