Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
INFORMACIJA DĖL UNIFORMŲ UŽSAKYMO

Naujų uniformų užsakymas (marškinėlių, megztukų, sarafanų) numatytas birželio 16 d. 8.30–12 val. ir birželio 19 d. 14.00–18.00 val.
Uniformų mugė (galimybė įsigyti pigiau tvarkingą dėvėtą uniformą) vyks progimnazijoje birželio 15 d. 16.30–18 val.
Pageidaujantys gali uniformą užsisakyti tiesiogiai iš tiekėjų: 
  • Marškinėlių užsakymą  vykdo UAB “ Trėlė“  Klaipėdoje. Kontaktai: Šilutės pl. 14, telefonas +37061135655, elektroninis paštas klaipeda@trele.lt ; internetinė svetainė www.trele.lt
  • Megztukų, sarafanų užsakymą vykdo UAB „Savitas stilius“ Šiauliuose. Kontaktai: el. p. uniformos@savitasstilius.lt arba telefonu +37068210490.
Plačiau apie uniformų užsakymą rasite progimnazijos interneto svetainėje adresu http://www.gedminai.lt/n/paslaugos/uniformos/

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

Jau vyksta prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais Klaipėdos Gedminų progimnazijoje, mokymo sutarčių pasirašymas. Prašymai priimami ir mokymo sutartys pasirašomos su tais asmenimis, kurie mokinių priėmimo Sistemoje prie Gedminų progimnazijos mato pateikto prašymo būseną „Priimta“. 

Dokumentai priimami kasdien 8.00–12.30 val. 13.00–15.00 val.

Atvykstant būtina pateikti vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jei nustatyti).

Svarbu: 

1) dokumentus pasirašyti būtina atvykti į progimnaziją iki birželio 11 d. Neatvykus iki minėtos datos, paskirta mokymosi vieta bus anuliuojama;

2)  atvykstant pasirašyti dokumentų būtina turėti veidą, nosį dengiančią apsauginę kaukę, progimnazijos patalpose dezinfekuotis rankas, laikytis saugaus atstumo nuo kito asmens. Esant vienu metu daugiau interesantų būtina palaukti eilės mokyklos kiemelyje.  Prašome atvykti be vaikų;

3) visa aktuali informacija dėl 1, 5 klasės bus pateikta prašymų pateikimo metu paruoštame informaciniame pranešime;

4) naujų uniformų užsakymas numatytas birželio 16 d. 8.30–12 val. ir birželio 19 d. 14.00–18.00 val. Uniformų mugė (galimybė įsigyti pigiau dėvėtą uniformą) vyks progimnazijoje birželio 15 d. 16.30–18 val.

5) naujai atvykstančių mokinių fotografavimas mokinio pažymėjimui vyks uniformų užsakymo dienomis;

5) pasikeitus karantino sąlygoms, būsimų pirmų klasių mokinių tėvų bendras susirinkimas progimnazijoje planuojamas birželio 18 d. 17.30 val., būsimų penktų klasių  – birželio 22 d.    17.30 val. Vykstant susirinkimas prašytume atvykti be vaikų. Tebesant draudimams – susirinkimai įvyks rugpjūčio mėnesį. Sekite informaciją interneto svetainėje.  

Priėmimo į progimnaziją klausimais informuoja raštinės administratorė Rita Baltrimė, tel. 8 643 81472, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stasiulienė, tel. 8 645 55913.

Gedminų progimnazijos mokinių, tėvų darbų paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Su šeimos diena!

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet gegužės 7-ąją dieną.  Šiais metais ši diena mūsų šaliai vėl išskirtinė – esame suvaržyti pasaulį užvaldžiusios pandemijos, užsidarę savo namuose, negalime bendrauti, burtis į grupes. Tačiau galime didžiuotis laisvu žodžiu jau 116 metų. Džiaugiamės, kad Gedminų progimnazijos mokiniai ir mokytojai šią dieną paminėjo skaitydami pasirinktus kūrinius.

   Skaityti ir rašyti savo gimtąja kalba – neįkainojama dovana, kuria galime džiaugtis ir šiandien. Ačiū visiems, dalyvavusiems akcijoje! 

1-4 klasių klasių darbeliai ir gražiausi žiedai progimnazijos mokinių Mamytėms!

Mūsų progimnazijos mokiniai lenkia šalies moksleivius savo gebėjimais

    Vasario 5 d. vyko 3–4 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse, kurio tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias. Konkursas buvo organizuotas trijose amžiaus grupėse: 3–4 klasių mokiniams; 5–7 klasių mokiniams; 8–10 klasių mokiniams. Šioms grupėms buvo parengtos įdomios ir nuotaikingos skirtingo sudėtingumo užduotys, mokiniams artimu ir smalsumą žadinančiu kontekstu.

     Dalyvavusių konkurse mokinių rezultatai labai džiugina! Konkurso metu kiekvienas mokinys galėjo surinkti 27 taškus. Gedminiečių vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis) yra 18,71, šalyje – 14,77. Vidutiniškai surinktų taškų dalis % mūsų mokykloje sudaro 69,3, o šalyje – 54,7.

     Konkurso laimėtojų diplomais bus apdovanoti Ugnė Ravaitytė (3b), Povilas Paulauskas (3v), Adrija Domarkaitė (4d). Džiaugiamės ir kitų konkurse dalyvavusių trečiokų pasiekimais. Dėkojame mokytojoms D. Remeikienei, R. Sirusienei, J. Jankutei.

Progimnazija pelnė ženklelį „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2020-2021

2020 metais Lietuvoje šiuo ženkleliu apdovanotos 32 ugdymo įstaigų. Po dviejų etapų paraiškų teikimo proceso šį laimėjimą pelnė ir mūsų progimnazija.

„Programos „eTwinning“ mokykla“ ženklelis – tai ne tik asmeninis įvertinimas atskiriems mokytojams už jų sėkmingą veiklą, bet ir pripažinimas visai mokyklos komandai už aktyvų dalyvavimą programoje „eTwinning“. Tokiais pat ženkleliais iš viso įvertintos 2139 mokyklos iš visos Europos. Apdovanotos mokyklos – tai pripažintos lyderės šiose srityse: skaitmeninės veiklos, el. saugumo veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo. Ženklelį pelniusios mokyklos bus pristatomos Europos lygiu, prisijungs prie Europos programos „eTwinning“ mokyklų lyderių tinklo ir kartu prisidės prie programos ateities kūrimo. Ženklelį pelniusių mokyklų personalas ir vadovai bus pakviesti įsitraukti į specialias profesinio tobulinimo programas.

Plačiau apie apdovanotas mokyklas galite paskaityti:

https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/2020–2021-etwinning-school-.htm

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta J.

MES LAISVI JAU 30 METŲ!

        Laisvė mus užaugino, mes laisvi jau 30 metų! Šie žodžiai lydėjo Gedminų progimnazijos pradinių klasių mokinius nuo pat kovo mėnesio pradžios. Gedminiečiai visą šį laiką kalbėjo apie pilietiškumą, prisiminė Lietuvos istorijos faktus, domėjosi lietuvių tautos papročiais, kalba, padedami mokytojų  puošė progimnazijos erdves savo kūrybos darbais. Kovo 9, 10 dienomis 1–4 klasių mokiniai pasitikrino savo žinias apie Lietuvą viktorinoje „Laisvės sparnai“, kurią organizavo pradinio ugdymo programos mokytojos Daiva R., Virginija K., Rasa S., direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva S.
      Kovo 11-osios renginius progimnazijoje vainikavo pradinių klasių mokinių ir mokytojų sambūris, kurio metu sudaryta kompozicija simbolizavo 30 metų laisvę. 
      Gedminiečiai, ačiū už Jūsų sutelktumą ir pilietiškumą. 
 
 

                                                          Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva S.

Sušildykime Lietuvą

Kovo 9 d. vyko akcija „Sušildykime Lietuvą“, skirta paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30- metį . Akcijos metu 8e klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Indre Baldiniene ir neformaliojo vaikų švietimo koordinatore Edita Letukaite-Kvederiene apjuosė medžius trispalvės spalvomis.