Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės +370 643 81472,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


„Projektų mugė – 2020“

Vasario 18 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje šurmuliavo penktoji nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė 2020“, kurią organizavo Mugės šeimininkai – Klaipėdos Gedminų progimnazija, VšĮ „Edukateka“ bei Švietimo mainų paramos fondas. Šio renginio tikslas – sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą.  Mugėje dalyvavo ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo įstaigų bei kolegijų komandos, kurios išradingai pristatė daugiau nei 100 įvairaus lygmens projektų.

Gedminiečiai Mugėje pristatė progimnazijoje vykdomus projektus – eTwinning programos projektą „Compelling and healthful learning“, Nordplus programos projektus „Human Rights: Promoting Citizenship“ bei „21st Century Lesson“, Programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projektus „Learning Differently!“, Programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projektas „Learning Differently!“ bei „Occupy the future“.

Mugėje veikė Švietimo mainų paramos fondo konsultacijų centras, kuriame visi norintys galėjo pasikonsultuoti šio fondo administruojamų programų projektų rengimo, vykdymo, kitais aktualiais klausimais. Mokytojų kambaryje vyko diskusijos „Projektai padeda kurti ateities mokyklą“, kur projektų vykdytojai dalijosi patirtimi, kaip sukurti projektą, kad jis nedūlėtų stalčiuje, o būtų integruojamas į pamokas ir jas papildytų bei praturtintų. Projektų vykdytojai įsitikinę, kad kuriant projektą pirmiausia reikia, kad jo idėja, vizija degtų pats mokytojas.

Mugės metu mokytojai turėjo galimybę net tik susipažinti su kitų švietimo įstaigų projektais, bet ir mokytis, dalyvaudami mini mokymuose, kūrybinėse dirbtuvėse ir paskaitose  „Matematika ir IT: kaip galime sujungti išmaniąsias technologijas ir matematiką?“, „Mokau(si) kitaip“, „Aktyvus (kinestetinis) mokymasis su iMO kubais“, „Programos eTwinning projektų nauda mokyklų bendruomenėms“, „Kūno kalba viešame kalbėjime“, „Virtualios realybės kūrimas pamokose“ ir kt.. Kaip ir kiekvienais metais didelis dėmesys buvo skiriamas vaikams: mokiniai aktyviai mokėsi,  dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse: „VibroRobotų kūrybinės dirbtuvės“, „Keliaujame į komiksą!“, „VEX robotų valdymas ir programavimas“, „Medžių karalijoje“. Savo žinias mokiniai galėjo pagilinti Tyrinėjimo ir eksperimentavimo veikloje. Verslo įstaigos, muziejai  pristatė švietimo inovacijas, edukacines programas, kurios padeda praturtinti, papildyti ugdymo procesą. Darbinis šurmulys, šypsenos, atradimų džiaugsmas – neatsiejama šios mugės dalis.

Didi istorija žemaičių

Vasario 13 d. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje vyko Žemaitijos metams paminėti skirtas projektas „Didi istorija žemaičių“. Jame dalyvavo ir mūsų progimnazijos 5v klasės mokiniai,  tautinių šokių kolektyvo „Gedmina“ šokėjai. Gedminiečiai  dalyvavo bendroje projekto koncertinėje programoje: žemaitiškai dainavo, grojo, šoko. 
Ačiū „Vyturio“ progimnazijos komandai už kvietimą, šiltą priėmimą, įvertinimą ir žemaitiškas vaišes!
Muzikos mokytoja E. Martinkevičienė

Gedminiečiai pradinių klasių mokinių konferencijoje „Žiniukų akademija“

Vasario 14 dieną, Klaipėdos „Gilijos“ pradinėje mokykloje vyko Klaipėdos miesto ir regiono pradinių klasių mokinių konferencija „Žiniukų akademija“. Konferencijoje pranešimą „Lietuvių kalbos  modulis aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams “ pristatė mūsų mokyklos mokinių komanda: Gvidas Valaitis 4d, Adrija Domarkaitė 4d, Domantas Stanevičius 4d, Bernadeta Jarašiūnaitė 3b, Ugnė Račkauskaitė 3b. Šie mokiniai dirba su specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams, kuriuos pristato Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendinant ES projektą ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra”. Mokinius konferencijai paruošė mokytoja Daiva Remeikienė.

Sveikiname

Vasario 5 d. mūsų progimnazijoje vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados Klaipėdos miesto etapas. Sveikiname II vietos nugalėtoją Mindaugą Kučinską (8e kl.), jo mokytoją Stasį Freitaką ir III vietos nugalėtoją Liliją Vibrytę (8e kl.) bei jos mokytoją Rasą Jonaitienę.  

Studijos „A“ jubiliejinė popietė

Gedminų progimnazijoje  įvyko mokinių jaunųjų  literatų konkursas „Praeities keliais“. Vasario 6 dieną naujų  idėjų ieškanti mokyklos „Studija A“ surengė pateiktų kūrinių aptarimą. Mini skaitymuose dalyvavę jaunieji kūrėjai klausėsi įvairių žanrų tekstų, kuriuos skaitė patys autoriai.

  Moksleiviai nustebino išradingumu, fantazija, gebėjimu kurti meniškai ir pasirinkti žanrą, mokėjimu pasidalinti mintimis ir įspūdžiais. Neformaliai kalbėtasi apie kūrybos procesą, apie tai, kur ir kaip atsiranda mintys kurti.

  Štai 7b klasės mokinė Vilgailė Mališkaitė eilėraštyje atskleidė Kalėdų dvasią, kai, cituoju,  „žmogus į širdį įsileidžia  dvasią“. Austėja Lenkauskaitė  (6d) netikėtai  sukūrė absurdo pasaką „Mano nuotrauka“, o Adrija Dubik (6a) pateikė įspūdingą laišką  didžiajam Dumbuldorui.

  Ieškodami praeities motyvų kūrėjai rado jų  ir progimnazijoje. Valerija Markulytė  (7c) sukūrė miniatiūrą  „Žiemos sapnas“ apie „medį“  Gedminų mokyklos fojė. Tą medį kūrė  ant sienos ir mokytojai…Kitas motyvas – Kamilės Blyžaitės (5c) eilėraštyje „Krito sniego gabaliukas“- nukėlė  skaitytojus į žiemą. Kalėdų laukė eilėraščio žmogus  Karolinos Petravičiūtės (8b) eilėraštyje „Degantis laukimas“.

   Ypač nudžiugina miniatiūromis Gustė Lastauskaitė (8b). Jos kūriniai gruodžio mėnesį buvo išspausdinti  „Vakarų eksprese“. Tai filosofinės, skatinančios  susimąstyti, pastebėti aplinkoje tai, ko daugelis nepastebi. Gustė nuolat kuria, tobulina stilių ir meninį vaizdą.

  Jaunieji kūrėjai buvo pagerbti progimnazijos padėkos raštais, kuriuos įteikė vertinimo komisijos narė Renata Kavaliauskienė, ji pastebėjo, jog kūrinių įvairovė neleido  girti tik vieną  kurį kūrinį- kiekvieno,  dalyvavusio  konkurse, tekstas  turėjo ką nors labai puikiai išreikšta.

  Progimazijos direktoriaus pavaduotoja Ilona Balsienė pastebėjo, kad mokyklos literatų „Studija A“ veikia jau  penkiolika metų, buvo pademonstruotas  2004-02-04  laikraštis „Klaipėda“, kuriame tada  spausdino eilėraščius buvę  Gedminų mokyklos mokiniai  Algirdas Taubė, Dovydas Šukys, Ingrida Kardelytė, Joana Jokubynaitė, Montvydas Mockus.

  Užpūsdami žvakeles su simbolišku skaičiumi 15 ant torto mokiniai suprato, kad kūryba yra svarbi, pakelianti pačius kūrėjus į aukštesnės kultūros lygmenį.

Paskaitos apie lytiškumą

Gedminų progimnazijos aštuntų klasių mokiniai sausio 22, 23 ir vasario 4 dienomis dalyvavo paskaitose apie lytiškumą. Jas vedė Klaipėdos miesto Visuomenės sveikatos biure dirbanti Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinatorė. Lytiškumas yra neatsiejama asmens tapatybės dalis, kuri ima formuotis nuo mažens ir vaidina svarbų vaidmenį visą gyvenimą.

 

„Projektų mugė“ vasario 18 dieną

2020 m. vasario 18 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje (Gedminų g. 3, Klaipėda) vyks V-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė“, kurios tikslas sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą. Mugėje gali būti pristatomi mokyklos, miesto/regiono, nacionaliniai, tarptautiniai projektai.

Maloniai kviečiame projektus pristatyti ir savo patirtimi pasidalinti respublikos ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo įstaigų bendruomenių narius.

Mugės dalyviams bei lankytojams bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, mini mokymai. Nemažai kūrybinių dirbtuvių bei veiklų bus orientuotos į mūsų jaunuosius mugės lankytojus.

Mugėje veiks Švietimo mainų paramos fondo konsultacijų centras, kuriame visi norintys galės pasikonsultuoti šio fondo administruojamų programų projektų rengimo, vykdymo, kitais aktualiais klausimais.

Mugę organizuoja VšĮ „Edukateka“, Klaipėdos Gedminų progimnazija, Švietimo mainų paramos fondas.

IV-oje nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje, kurioje dalyvavo respublikos ikimokyklinio, bendrojo lavinimo bei neformalaus švietimo įstaigų bendruomenės, buvo pristatyta daugiau nei 90 projektų: nuo mokyklinio iki tarptautinio. Mugės dalyviai dalijosi gerąja projektinės veiklos patirtimi, išradingai pristatė sukurtus produktus, pasisėmė gražių idėjų, susirado bendraminčių naujiems projektams vykdyti. Mugės dalyviai bei lankytojai dalyvavo ir kūrybinėse dirbtuvėse, paskaitose, seminaruose. Verslo įstaigos, muziejai  pristatė švietimo inovacijas, edukacines programas, kurios padeda praturtinti, papildyti ugdymo procesą.

Tikimės, kad aktyvūs, veiklūs, kūrybingi Lietuvos mokiniai bei mokytojai nustebins savo darbais švietimo bendruomenę V-oje parodoje.

PROJEKTŲ MUGĖS NUOSTATAI

Registracija įstaigai, ketinančiai Mugėje pristatyti projektus

https://www.facebook.com/events/1487263448094598/

Projektų Mugės PROGRAMA

ŠLEPEČIŲ DIENA

Sausio 31 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje vyko iniciatyva „Šlepečių diena“. Šią dieną mokytojai, mokiniai ir visa bendruomenė buvo kviečiami mokykloje avėti šlepetes ir tokiu būdu pasijausti lyg antruosiuose namuose .
Visiems dalyvavusiems sakome AČIŪ! Dėkojame jums, kad padedate kurti linksmesnę, jaukesnę bei švaresnę mokyklos aplinką.

Sausio 21-oji – tarptautinė apsikabinimų diena. 

2020 m. sausio 20 dieną vyko organizuota akcija, skirta Tarptautinei apsikabinimų dienai paminėti „Apsikabinkime“. Mokiniai, mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė vieni kitiems dalijo šiltus apkabinimus, kurie puikiai nuteikė visai likusiai dienai.

Dėkojame mokiniams, kurie sutiko būti savanoriais „Minkštučiais“.

Gedminų matematikos taurė

Sausio mėnesį progimnazijoje buvo organizuotas konkursas „Gedminų matematikos taurė 2019–2020 m.m.“ – penktų klasių lyga. Konkurso tikslas – ne tik skatinti mokinius domėtis matematika, bet ir sudaryti galimybę mokiniams pademonstruoti matematines bei logines žinias, išsiaiškinti, kas yra geriausias penktų klasių  matematikas. 

     Matematikos mokytojos surengė tris konkurso etapus. Pirmajame konkurso etape iš 135 mokykloje besimokančių penktokų buvo išrinkti 25 geriausiai išsprendę užduotis. Po antrojo užduočių etapo iš 25 mokinių išrinkti 5 geriausi matematikai: Henrikas K. (5b kl.), Neilas M. (5v kl.), Edvinas M. (5b kl.), Karolis P. (5a kl.) ir Grantas M. (5b kl.).

     Finaliniame etape šie  penki mokiniai susitiko parungtyniauti, kuris iš jų geriausias matematikas. Visi 5 konkurso finalininkai verti vienas kito: atliko užduotis labai gerai ir vos vienu tašku atsiliko vienas nuo kito. I vietą iškovojo Neilas M. (13 taškų iš 16), II vietas iškovojo Grantas M. ir Karolis P. (12 taškų iš 16), III vietas – Edvinas M.  ir Henrikas K. (11 taškų iš 16).

     Linkime ir toliau būti tokiais šauniais penktokaisSusitiksime kitais metais, jau šeštų klasių lygoje.