Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


KARJEROS PASLAUGŲ SISTEMA MŪSŲ MOKYKLOJE

KARJERA – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens

mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
KARJEROS PASLAUGŲ TIKSLAS – (Profesinis orientavimas = Karjeros paslaugos)
• padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes,
• sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

KARJEROS PASLAUGŲ SISTEMOS KŪRIMO KOMANDA:
o Ugdymo įstaigos administracijos atstovas
o Švietimo pagalbos specialistai (psichologas ir socialinis pedagogas)
o Mokytojų atstovai
o Klasių vadovų atstovai
o Ugdymo karjerai specialistai (karjeros koordinatorius ir mobilus konsultantas)
o Mokiniai
o Mokinių tėvai

Medžiagą svetainei paruošė Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos Ugdymo karjerai koordinatoriai: Asta Jurkutė-Lendraitienė, Reda Kadžiulienė.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.