Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į 1, 2-8 KLASES 2018–2019 MOKSLO METAMS

Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai teikiamas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas, kuriuo bus nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat Apraše bus nustatoma, kad pirmąją prašymų priėmimo dieną pirmiausia bus įregistruojami registruotais laiškais atsiųsti prašymai. Rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.

 1. Prašymai mokytis Klaipėdos Gedminų progimnazijoje teikiami :
  1. registruotu laišku
  2. asmeniškai pateikiant prašymus raštinėje:
 • į 1 klases – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.;
 • į 2–8 klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.
 1. 2018–2019 m.m. formuojamos 4 būsimų pirmokų klasės.

Pirmų klasių mokytojos: V. Gaidjurgienė, S. Jurkevičienė, R. Serapinienė. Vienai darbo vietai bus skelbiamas konkursas.

 1. Prašymus už vaikus iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Prašymus galima teikti į kelias mokyklas, tokiu atveju prašymuose būtina nurodyti kitų pasirinktų mokyklų pavadinimus.
 2. Asmenys priimami, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas.
 3. Pagrindinis  priėmimas 2018-2019 mokslo metams bus vykdomas:
 • į netradicinio ugdymo (Valdorfo) klases – 2018 m. gegužės 1–20 d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai). Jei norinčių mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, vykdomas motyvacinis pokalbis.
 • į kitas klases – 2018 m. birželio 10–25 d. (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai).
 1. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys, jei pagrindinio priėmimo metu neįmanoma patenkinti visų prašymų:
  • tęsia mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje;
  • vaikas yra našlaitis ir gyvena progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  • vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvena progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
  • prašymo pateikimo metu Gedminų progimnazijoje jau mokosi brolis ar sesuo ir gyvena progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
 2. Pavienis priėmimas į laisvas vietas vykdomas pasibaigus pagrindiniam priėmimui.
 3. Pavienio priėmimo metu pagal prašymų įregistravimo datas pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys priskirtų mokyklų teritorijose, po to – asmenys, negyvenantys mokykloms priskirtose aptarnavimo teritorijose, iš kurių priėmimo pirmumas teikiamas našlaičiams, asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje ir asmenims, gyvenantiems artimiausių mokyklų aptarnavimo teritorijose.
 4. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys priimami esant laisvoms vietoms, pirmenybę teikiant asmenims, pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti ūkio lėšas bentros sutarties tarp savivaldybių pagrindu.
 5. Progimnazijai priskirtas teritorijas, kitą išsamesnę informaciją rasite adresu :

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/aktualus-dokumentai/2119

 Dokumentai:

Prašymas priėmimo į 1-4 klases (2018 metų).

Prašymas priėmimo į 5 klasę (2018 metų).

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.