Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


DĖL PRIIMAMŲ MOKYTIS 2019–2020 M.M. Į NETRADICINIO UGDYMO (VALDORFO PEDAGOGIKOS ) KLASES ASMENŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VERTINIMO GRAFIKO

Informuojame, kad  Klaipėdos Gedminų progimnazija, vadovaudamasi Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu „Dėl priimamų asmenų motyvacijos mokytis įvertinimų 2019 metais grafiko patvirtinimo“, organizuoja priimamų mokytis į netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos) klases asmenų motyvacijos mokytis įvertinimą. Motyvacijos mokytis vertinimo grafikas:

Eil. Nr. Klasė Vertinimo terminai Pastabos
1. 1 klasė Balandžio 16-18 d. 1. Motyvacijos vertinimas bus vykdomas esant didesniam pageidaujančių skaičiui nei yra mokymosi vietų.

2. Tikslią informaciją dėl vertinimo dienos, laiko, vertinimo formos tėvai (globėjai, rūpintojai) gaus Sistemoje nurodytu elektroniniu paštu.

3. Motyvacijos vertinime privalo dalyvauti mokinys ir bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

 

2. 5 klasė Balandžio 15 d.
3. 2-4, 6-8 klasės Balandžio 15 d.

 

Pastaba:asmenys, pageidaujantys 2019–2020 m.m. mokytis netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos) klasėse, Sistemoje pildydami prašymą privalėjo nurodyti kaip vieną iš pasirinkimų netradicinio ugdymo (Valdorfo pedagogikos) klasę. Nenurodžiusieji šios klasės į motyvacinį pokalbį kviečiami nebus, kandidatuos tik į bendrąsias klases. Pageidautina prašymus į netradicinio ugdymo klases registruoti Sistemoje iki balandžio 9 d.

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimų 2019 m. grafikas

Klaipėdos Gedminų progimnazijos priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas

Dėl priėmimo mokytis konsultuoja:

Raštinės vedėja Rita Baltrimė, tel. (8 46) 34 61 09

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stasiulienė, tel. (8 645) 55913

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.