Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


DĖL NETERMINUOTO STREIKO SKELBIMO

Gerbiami mūsų mokinių tėvai, globėjai,

išnaudojusi visas galimybes susitarti, LŠDPS nusprendė nuo lapkričio 12 d. pradėti neterminuotą streiką.

Streiko reikalavimai:

Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje iki 2018 m. sausio 1d. turi būti susitarta:

 1. Dėl aiškių ir konkrečių mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio principų:
  • Etatą sudaro 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų;
  • Etatas gali būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus proporciją;
  • Valandos etatui skaičiuojamos ne metams, o savaitei.
 2. Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programa, kurioje būtų nurodytos konkrečios datos ir dydžiai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc.
 3. Ne mažiau kaip šešios nekontaktinės valandos ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate.
 4. Įsipareigojimas mažinti vaikų/mokinių skaičių grupėse/klasėse, nurodant konkrečius skaičius ir terminus. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradėti mažinti vaikų/mokinių skaičių grupėse/klasėse:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5 – 3 metų grupėse – iki 10 vaikų, 3 – 7 metų grupėse – iki 15 vaikų;
  • bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 4 klasėse – iki 22; 5 – 12 klasėse – iki 26 mokinių.

 

Klaipėdos Gedminų progimnazijoje nuo lapkričio 19 d. taip pat bus skelbiamas Švietimo šakos nacionalinis neterminuotas streikas.

Esame įsitikinę, kad susidarius tikrai problemiškai situacijai Lietuvos švietimo sistemoje, negali likti abejingi ir mokinių tėvai. Manome, kad švietimas – žmogaus teisė ir vieša gėrybė – pirmiausiai turi būti tinkamai finansuojamas ir prieinamas visiems. Todėl prašome Jūsų pritarimo ir palaikymo. Norime tikėti, kad ši solidari akcija įtikins valdžios atstovus imtis teigiamų pokyčių.

Gerbiami mūsų mokinių tėvai, informuojame Jus, kad neterminuoto streiko metu streikuojantys mokytojai neves pamokų. Sudarytas streiko komitetas, kurio atstovai budės mokykloje. DK 250 str. 2 d. numato, kad streike dalyvaujantiems darbuotojams nemokamas darbo užmokestis, jie atleidžiami nuo įsipareigojimų atlikti savo darbo funkcijas, todėl jokių įsipareigojimų darbdavio atžvilgiu darbuotojas neturi vykdyti, tarp jų ir reikalavimo būti darbo vietoje. DK 249 str. 4 d. netgi numato, kad streiko metu streikuotojai gali organizuoti mitingus, piketus, demonstracijas, eitynes, kitokius taikius susirinkimus Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Tokia teisė būtų objektyviai neįgyvendinama, jeigu būtų pareiga būti darbo vietoje. 

Informuojame, kad dirbs pailgintos dienos grupė, taip pat vyks neformaliojo vaikų švietimo būrelių „Instrumentinis ansamblis“, „Šokio paletė“ užsiėmimai savo laiku-pagal galiojantį tvarkaraštį.

Būkite budrūs ir dėmesingi, kasdien stebėkite informaciją TAMO dienyne ir progimnazijos svetainėje. Informuosime apie streiko vykdymą ar pasitraukimą iš jo. Informacija kasdien bus pateikiama iki 17.00 val.

LŠDPS KMS Klaipėdos Gedminų progimnazijos profesinės organizacijos streiko komitetas

 

2 comments to DĖL NETERMINUOTO STREIKO SKELBIMO

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.